Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. November 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
POZ 694/2023
22 770,00 € Nemocnica AGEL Žiar nad Hronom a Banská Štiavnica s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
10. Január 2022
Darovacia zmluva
012022
22 715,00 € Nemocnica AGEL Levice s.r.o. Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o.
31. Máj 2022
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
3600/2022
22 058,39 € TIMED, s.r.o. Fakultná nemocnica AGEL Skalica a.s.
30. Január 2024
Zmluva o spolupráci uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
18/UNB/2024
21 930,00 € Univerzitná nemocnica Bratislava Nemocnica AGEL Komárno s.r.o.
24. Máj 2022
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
3358/2022
21 606,32 € STAPRO SLOVENSKO s.r.o. Fakultná nemocnica AGEL Skalica a.s.
31. Máj 2022
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
3696/2022
20 511,19 € S.A.B. Slovakia s.r.o Fakultná nemocnica AGEL Skalica a.s.
24. Máj 2022
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
3145/2022
20 112,25 € MEDIS Nitra, spol. s r.o. Fakultná nemocnica AGEL Skalica a.s.
25. Júl 2023
Zmluva o financovaní výdavkov na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2023
319/2023
Doplnená
18 898,00 € Nemocnica AGEL Komárno s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
18. September 2023
Darovacia zmluva
2692023
18 600,00 € NADÁCIA AGEL Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o.
25. Júl 2023
Zmluva o financovaní výdavkov na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2023
320/2023
Doplnená
18 553,00 € Nemocnica AGEL Zlaté Moravce a.s. Ministerstvo zdravotníctva SR
24. Máj 2022
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
2938/2022
18 497,18 € TIMED, s.r.o. Fakultná nemocnica AGEL Skalica a.s.
24. Máj 2022
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
2989/2022
18 413,39 € PULImedical, spol. s r.o. Fakultná nemocnica AGEL Skalica a.s.
24. Máj 2022
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
3503/2022
18 356,90 € Zimmer Slovakia s. r. o. Fakultná nemocnica AGEL Skalica a.s.
31. Máj 2022
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
3633/2022
17 992,25 € SARSTEDT spol. s r.o. Fakultná nemocnica AGEL Skalica a.s.
25. Júl 2023
Zmluva o financovaní výdavkov na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2023
332/2023
Doplnená
17 577,00 € Nemocnica AGEL Zvolen a.s., Ministerstvo zdravotníctva SR
17. November 2020
Zmluva o spolupráci
475/2020
Doplnená
17 325,00 € Nemocnica AGEL Levice s.r.o., Ministerstvo zdravotníctva SR
17. November 2020
Zmluva o spolupráci
494/2020
Doplnená
17 325,00 € Nemocnica AGEL Bánovce s.r.o., Ministerstvo zdravotníctva SR
17. November 2020
Zmluva o spolupráci
489/2020
Doplnená
17 325,00 € Nemocnica AGEL Levoča a.s. Ministerstvo zdravotníctva SR
25. Júl 2023
Zmluva o financovaní výdavkov na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2023
314/2023
Doplnená
17 160,00 € Fakultná nemocnica AGEL Skalica, a.s. Ministerstvo zdravotníctva SR
3. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní zdravotníckych služieb
CPKE_ZM_OMTZ-1-38-2023_2023
17 000,00 € Nemocnica AGEL Košice - Šaca a.s. Ministerstvo vnútra SR