Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. November 2020
Zmluva o spolupráci
495/2020
Doplnená
16 695,00 € Nemocnica AGEL Zlaté Moravce a.s., Ministerstvo zdravotníctva SR
17. November 2020
Zmluva o spolupráci
476/2020
Doplnená
16 695,00 € Nemocnica AGEL Zvolen a.s. Ministerstvo zdravotníctva SR
17. November 2020
Zmluva o spolupráci
484/2020
Doplnená
16 695,00 € Nemocnica AGEL Komárno s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
17. November 2020
Zmluva o spolupráci
491/2020
Doplnená
16 695,00 € Nemocnica AGEL Handlová s.r.o., Ministerstvo zdravotníctva SR
25. Júl 2023
Zmluva o financovaní výdavkov na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2023
317/2023
Doplnená
16 358,00 € Nemocnica AGEL Levice s.r.o. Ministerstvo zdravotníctva SR
24. Máj 2022
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
3554/2022
16 072,85 € Gali spol. s r.o. Fakultná nemocnica AGEL Skalica a.s.
9. Máj 2013
Dohoda o predaji majetku
188-2013
14 000,00 € AGEL DIAGNOSTIC a.s. Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny Košice
31. Máj 2022
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
3737/2022
13 206,86 € Martin Renčo Fakultná nemocnica AGEL Skalica a.s.
25. November 2021
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
21/41/054/664
Doplnená
13 200,00 € Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
24. Máj 2022
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
2923/2022
12 559,53 € MEDITRADE spol. s r.o. Fakultná nemocnica AGEL Skalica a.s.
23. Máj 2023
Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok
INT_007/2023
11 758,74 € Nemocnica AGEL Krompachy s.r.o. Mesto Krompachy
30. November 2023
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
POZ 692/2023
11 385,00 € Nemocnica AGEL Zvolen a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
24. Máj 2022
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
3489/2022
10 998,40 € KOH-I-NOOR HARDTMUTH SLOVENSKO, a.s. Fakultná nemocnica AGEL Skalica a.s.
24. Máj 2022
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
3168/2022
10 833,97 € ULTRAMED s.r.o. Fakultná nemocnica AGEL Skalica a.s.
26. August 2022
Zmluva č. OU-ZV-OKR-2022/000103 o výpožičke hnuteľného majetku štátu
2022/006902-098
10 645,15 € Nemocnica AGEL Zvolen a.s. Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Zvolen
5. Január 2017
Kúpna zmluva
Z2017218_Z
Zrušená
10 401,00 € AGEL Trade s.r.o. - organizačná zložka Slovensko "BORINKA", Zariadenie sociálnych služieb Nitra
9. Júl 2022
Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok
INE_064/2022
10 210,12 € Nemocnica AGEL Krompachy s.r.o. Mesto Krompachy
25. Máj 2022
Dohoda o přistoupení k dluhu
111/22
10 205,15 € Fakultná nemocnica Trenčín Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s.
19. Október 2022
Zmluva o postúpení pohľadávok
INE088/2022
10 130,62 € Nemocnica AGEL Komárno s.r.o. Univerzita J. Selyeho
9. Marec 2022
Zmluva o poskytnutí pomoci de minimis prostredníctvom Inovačnej poukážky a inovačného poradenstva
Z_IP_SK_121_0056
10 080,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra AGEL SSC a. s.