Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Máj 2022
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
3338/2022
133 088,15 € Johnson & Johnson, s.r.o. Fakultná nemocnica AGEL Skalica a.s.
29. Október 2020
Darovacia zmluva hnuteľného majetku štátu č. 433/2020
433/2020
Doplnená
125 982,72 € Ministerstvo zdravotníctva SR Nemocnica AGEL Komárno s. r. o.
24. Máj 2022
Dohoda o urovnaní k zmluve č. 11NSP2000318 za obdobie od 01.11.2021 do 31.01.2022
Dohoda o urovnaní k zmluve č. 11NSP2000318 za obdobie od 01.11.2021 do 31.01.2022
102 204,00 € Fakultná nemocnica AGEL Skalica a.s. Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
24. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 411/2023
411/2023
101 649,53 € Ministerstvo zdravotníctva SR Nemocnica AGEL Komárno s.r.o.
3. November 2020
Darovacia zmluva hnuteľného majetku štátu č. 435/2020
435/2020
94 487,04 € Ministerstvo zdravotníctva SR Nemocnica AGEL Levoča a. s.
24. Máj 2022
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
3074/2022
83 654,57 € INTRAVENA s.r.o. Fakultná nemocnica AGEL Skalica a.s.
15. August 2023
Zmluva o spolupráci pri riešení projektu č. APVV-22-0340
1/103001/2023-APVV
83 302,00 € Nemocnica AGEL Košice-Šaca a. s. Technická univerzita v Košiciach
23. December 2021
Darovacia zmluva
1092021
79 502,50 € Nemocnica AGEL Levoča a.s. Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o.
24. August 2023
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 636/2023
636/2023
68 196,67 € Ministerstvo zdravotníctva SR Nemocnica AGEL Levo a, a.s.
18. November 2020
Darovacia zmluva hnuteľného majetku štátu č. 443/2020
443/2020
Doplnená
60 837,12 € Ministerstvo zdravotníctva SR Nemocnica AGEL Levice s.r.o.
17. December 2020
Darovacia zmluva hnuteľného majetku štátu č. 547/2020
547/2020
Doplnená
60 837,12 € Ministerstvo zdravotníctva SR Nemocnica AGEL Levice s.r.o.
24. Máj 2022
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
3239/2022
59 924,24 € Bio G, spol. s r.o. Fakultná nemocnica AGEL Skalica a.s.
27. Apríl 2022
Darovacia zmluva hnuteľného majetku štátu v správe Fakultnej nemocnice Trnava
1193/2022
59 877,20 € Fakultná nemocnica Trnava Fakultná nemocnica AGEL Skalica, a.s.
24. Máj 2022
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
3520/2022
58 996,34 € MEDESA SK s.r.o. Fakultná nemocnica AGEL Skalica a.s.
24. Apríl 2017
Kúpna zmluva
Z201717112_Z
54 400,00 € AGEL Trade s.r.o. - organizačná zložka Slovensko Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
29. Január 2021
Zmluva o výpožičke
ZVY-02-2021
Doplnená
48 902,40 € Nemocnica AGEL Zvolen a.s. Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica
17. Marec 2022
Zmluva o spolupráci
POZ 148/2022
45 540,00 € Nemocnica AGEL Zvolen a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
10. Február 2022
Darovacia zmluva
152022
45 430,00 € Nemocnica AGEL Levoča a.s. Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o.
24. Máj 2022
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
3315/2022
44 470,40 € TATRA - ALPINE a. s. Fakultná nemocnica AGEL Skalica a.s.