Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Máj 2018
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
12/2018
470,00 € NADÁCIA AGEL Detský domov Levice
13. August 2020
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
486
434,40 € Nadácia AGEL Centrum pre deti a rodiny Nitra
31. Október 2023
Kúpna zmluva
2872023
422,33 € Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. AGEL SSC a.s.
4. Júl 2022
Zmluva o spolupráci pri vykonaní odbornej zdravotníckej praxe
NSM-4-8/2022
410,00 € Univerzitná nemocnica - Nemocnica svätého Michala, a. s. Nemocnica AGEL Levice s.r.o.
13. Marec 2023
Darovacia zmluva
4/2023
408,00 € NADÁCIA AGEL Centrum pre deti a rodiny Levice
4. September 2020
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
12/2020
400,00 € NADÁCIA AGEL Centrum pre deti a rodiny Levice
10. December 2020
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
2020/4
400,00 € Nadácia Agel Centrum pre deti a rodiny Spišská Belá
13. August 2020
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
032020
390,00 € Nadácia AGEL Centrum pre deti a rodiny Jesenské
24. August 2021
Kúpna zmluva
882021
375,44 € Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. Nemocnica AGEL Komárno s.r.o.
26. Január 2024
Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi
POZ 63/2024
330,00 € Nemocnica AGEL Zvolen, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
5. Jún 2017
Kúpna zmluva
Z201726025_Z
310,79 € AGEL Trade s.r.o. - organizačná zložka Slovensko Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
28. Apríl 2017
Dohoda o urovnaní k zmluve č. 61NSP2000115 za rok 2016
Dohoda o urovnaní k zmluve č. 61NSP2000115 za rok 2016
300,00 € AGEL Clinic s.r.o. Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
19. September 2022
Kúpna zmluva
892022
260,04 € Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. Nemocnica AGEL Levoča a.s.
20. Marec 2023
Nájomná zmluva
1/2023
240,00 € Gymnázium Hansa Selyeho s vyučovacím jazykom maďarským - Selye János Gimnázium Nemocnica AGEL Komárno, s.r.o.
9. Február 2024
Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi
POZ 95/2024
240,00 € Nemocnica AGEL Zvolen, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
7. Marec 2024
Nájomná zmluva 2/2024 K
NZ 2/2024 K
240,00 € Stredná priemyselná škola strojnícka a elektrotechnická - Gépipari és Elektrotechnikai Szakközépiskola, Petőfiho 2, Komárno Nemocnica AGEL Komárno s.r.o.
21. September 2022
Podnájomná zmluva
219202201
225,00 € SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. NADÁCIA AGEL
21. September 2022
Podnájomná zmluva
219202201
225,00 € SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. NADÁCIA AGEL
25. August 2020
Zmluva o odbornej praxi - MUDr. Linda Baldovská.
130/2020
220,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Nemocnica AGEL Košice - Šaca a.s.
10. Október 2023
Podnájomná zmluva NADÁCIA AGEL
Podnájomná zmluva NADÁCIA AGEL
199,20 € SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. NADÁCIA AGEL