Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Máj 2022
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
3451/2022
4 035,80 € Medsol Slovakia s.r.o. Fakultná nemocnica AGEL Skalica a.s.
22. Apríl 2021
Darovacia zmluva
532
3 900,00 € Nadácia AGEL Centrum pre deti a rodiny Nitra
20. December 2021
Darovacia zmluva
565
3 900,00 € Nadácia Agel Centrum pre deti a rodiny Nitra
24. Máj 2022
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
3382/2022
3 666,12 € PharmDr. Jozef Valuch spol. s r.o. Fakultná nemocnica AGEL Skalica a.s.
24. Máj 2022
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
3225/2022
3 497,64 € Medin Slovensko, s. r. o. Fakultná nemocnica AGEL Skalica a.s.
28. December 2021
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
21/15/054/147
3 300,00 € Nemocnica AGEL Levice s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
27. December 2021
Dohoda §54, Chyť sa svojej šance, Opatrenie 3
21/14/054/188
3 284,88 € Nemocnica AGEL Komárno s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
26. Apríl 2023
Dohoda, NP Aktivácia ZUoZ (opatrenie č. 2) - zamestnávateľ
23/14/054/167
2 995,00 € Nemocnica AGEL Komárno s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
24. Máj 2022
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
3308/2022
2 988,93 € MG - Slovakia s.r.o. Fakultná nemocnica AGEL Skalica a.s.
14. September 2023
Dohoda o započítaní pohľadávok
POZ 563/2023
2 661,40 € Agel Merea, a. s. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
6. Máj 2021
Dodatok č. 11 k Zmluve o č. 68/2007 o podnájme nebytových priestorov zo dňa 31.8.2007
ZML_312_2021
2 595,60 € Nemocnica AGEL Bánovce s.r.o. Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
24. Máj 2022
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
3178/2022
2 517,67 € Ing. Miloš Ladický ELMED Fakultná nemocnica AGEL Skalica a.s.
5. Február 2021
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
13/2021
2 349,60 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Nemocnica AGEL Košice - Šaca a.s.
27. Január 2022
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
17/2022
2 349,60 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Nemocnica AGEL Košice - Šaca a.s.
23. Apríl 2021
Darovacia zmluva
1/2021/D
2 275,00 € NADÁCIA AGEL Centrum pre deti a rodiny Levice
12. September 2022
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku
1936/2022
2 229,73 € Nemocnica AGEL Levice s.r.o. Nitriansky samosprávny kraj
28. Jún 2021
Kúpna zmluva
Z202112944_Z
2 208,00 € AGEL Trade s.r.o. - organizačná zložka Slovensko Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
12. September 2022
Darovacia zmluva
609
2 153,94 € Nadácia Agel Centrum pre deti a rodiny Nitra
23. September 2022
Darovacia zmluva
892022
2 153,94 € Nadácia Agel "JESEŇ ŽIVOTA", Zariadenie sociálnych služieb Levice
5. September 2022
Darovacia zmluva
852022
2 151,93 € Nadácia AGEL "JESEŇ ŽIVOTA", Zariadenie sociálnych služieb Levice