Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Apríl 2023
Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca
POZ 196/2023
195,00 € Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
23. Marec 2023
Darovacia zmluva 2/2023
62023
192,00 € Nadácia AGEL Centrum pre deti a rodiny Jesenské
8. December 2023
Zmluva o výkone odbornej zdravotníckej praxe - školiacej aktivity
3767/198/2023
190,00 € Nemocnica AGEL Levoča a.s. Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
8. Október 2021
Kúpna zmluva
992021
187,72 € Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. Nemocnica AGEL Levice s.r.o.
4. Marec 2024
Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby
202400188/2024
180,00 € AGEL Clinic s. r. o. Mesto Holíč
15. Júl 2020
Dohoda o urovnaní k zmluve č. 43NSP3000118 za rok 2019
Dohoda o urovnaní k zmluve č. 43NSP3000118 za rok 2019
175,44 € Nemocnica AGEL Košice-Šaca a.s. Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
27. Február 2023
Darovacia zmluva
631
168,00 € Nadácia Agel Centrum pre deti a rodiny Nitra
1. Marec 2023
Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi
POZ 107/2023
161,00 € Nemocnica AGEL Zvolen, a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
28. Február 2023
Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi
POZ 100/2023
161,00 € Nemocnica AGEL Levice s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
31. Máj 2021
Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi
POZ 312/2021
154,00 € Nemocnica AGEL Zvolen a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
9. Február 2024
Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi
POZ 89/2024
154,00 € Fakultná nemocnica AGEL Skalica a.s. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
27. Máj 2022
Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi
POZ 333/2022
154,00 € Nemocnica AGEL Levice, s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
21. December 2018
Nájomná zmluva
1012018
Doplnená
153,06 € AGEL SK a.s. Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o.
24. Máj 2022
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
3534/2022
151,13 € Medirex, a.s. Fakultná nemocnica AGEL Skalica a.s.
14. Apríl 2021
ZMLUVA o odbornej praxi - MUDr. Linda Baldovská.
53/2021
150,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Nemocnica AGEL Košice - Šaca a.s.
12. Apríl 2024
Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi
POZ 245/2024
147,00 € Nemocnica AGEL Žiar nad Hronom a Banská Štiavnica s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
12. Apríl 2023
Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi
POZ 172/2023
147,00 € Nemocnica AGEL Levice s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
28. Február 2023
Darovacia zmluva
2023/14-002
144,00 € NADÁCIA AGEL Centrum pre deti a rodiny Spišská Belá
14. Marec 2024
Zmluva o nájme obecného bytu
NZ 3224
142,83 € Nemocnica AGEL Handlová s.r.o. SNP č. 26, 972 51 Handlová Mestský bytový podnik Handlová s.r.o., Pekárska 16, Handlová 972 51
4. Október 2021
Dohoda o dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k inému zamestnávateľovi
POZ 524/2021
140,00 € Nemocnica AGEL Nový Jičín a. s. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica