Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Máj 2022
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
3404/2022
44 144,83 € Fresenius Medical Care Slovensko, spol. s r.o. Fakultná nemocnica AGEL Skalica a.s.
24. Máj 2022
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
3351/2022
43 377,78 € LABOSERV.SK s. r. o. Fakultná nemocnica AGEL Skalica a.s.
18. November 2022
Dodatok č.5 k Zmluve o nájme nehnuteľností zo dňa 27.06.2022
INE_112/2022
42 397,93 € Nemocnica AGEL Krompachy s.r.o. Mesto Krompachy
18. November 2022
Dodatok č.5 k Zmluve o nájme nehnuteľností zo dňa 27.06.2008
CI-099/2022
42 397,93 € Nemocnica AGEL Krompachy s.r.o. Mesto Krompachy
24. Máj 2022
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
3199/2022
41 653,89 € BIOHEM, spol. s r.o. Fakultná nemocnica AGEL Skalica a.s.
9. Júl 2020
Dohoda o urovnaní k zmluve č. 06NSP2000318 za rok 2019
Dohoda o urovnaní k zmluve č. 06NSP2000318 za rok 2019
41 533,10 € Nemocnica AGEL Levice s.r.o. Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
24. Máj 2022
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
3120/2022
41 445,65 € Lima SK s.r.o. Fakultná nemocnica AGEL Skalica a.s.
9. Apríl 2019
Rámcová servisná zmluva o poskytovaní služieb a riadení vzájomných vzťahov
442019
Doplnená
40 778,00 € AGEL SSC s.r.o. Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o.
9. Júl 2020
Dohoda o urovnaní k zmluve č. 61NSP2000120 za rok 2019
Dohoda o urovnaní k zmluve č. 61NSP2000120 za rok 2019
39 497,54 € AGEL Clinic s.r.o. Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
24. Máj 2022
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
3004/2022
39 346,62 € HARTMANN- RICO spol. s r.o. Fakultná nemocnica AGEL Skalica a.s.
26. Apríl 2019
Dohoda o urovnaní k zmluve č. 61NSP2000115 za rok 2018
Dohoda o urovnaní k zmluve č. 61NSP2000115 za rok 2018
38 532,77 € AGEL Clinic s.r.o. Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
24. Máj 2022
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
3287/2022
38 029,18 € MEDIKO. spol. s r.o. Fakultná nemocnica AGEL Skalica a.s.
31. Máj 2022
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
3586/2022
37 677,69 € PHARMA GROUP, a.s. Fakultná nemocnica AGEL Skalica a.s.
16. December 2020
Darovacia zmluva hnuteľného majetku štátu č. 544/2020
544/2020
Doplnená
31 495,68 € Ministerstvo zdravotníctva SR Nemocnica AGEL Komárno s.r.o.
24. Máj 2022
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
2954/2022
30 493,89 € Biomedica Slovakia, s.r.o. Fakultná nemocnica AGEL Skalica a.s.
10. Marec 2023
DAROVACIA ZMLUVA
POZ 115/2023
28 182,00 € Nemocnica AGEL Komárno s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
5. Apríl 2024
Nemocnica AGEL Komárno s.r.o._KZ
310/2024
28 081,62 € Nemocnica AGEL Komárno s.r.o. Mesto Komárno
24. Máj 2022
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
3110/2022
25 108,84 € BioVendor Slovakia s. r. o. Fakultná nemocnica AGEL Skalica a.s.
31. Máj 2022
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
3573/2022
23 609,60 € Teleflex Medical, s.r.o. Fakultná nemocnica AGEL Skalica a.s.
24. Máj 2022
Dohoda o novácii záväzku a dohoda o pristúpení k záväzku
3394/2022
23 494,81 € DYNEX Servis spol. s r.o. Fakultná nemocnica AGEL Skalica a.s.