Centrálny register zmlúv

Univerzita J. Selyeho

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. September 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 58/2021-STT
58/2021-STT
735,00 € Alžbeta Kacz Mészárosová, Mgr. Univerzita J. Selyeho
25. September 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 77/2021-STT
77/2021-STT
548,00 € Tóbiás Kosár Silvia, PhDr., PhD. Univerzita J. Selyeho
25. September 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 60/2021-STT
60/2021-STT
548,00 € Kahler Korcsmáros Enikő, PhDr., PhD. Univerzita J. Selyeho
25. September 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 75/2021-STT
75/2021-STT
548,00 € Seres Huszárik Erika, PhDr., PhD. Univerzita J. Selyeho
25. September 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 52/2021-STT
52/2021-STT
0,00 € Hajtman Ľudovít, Bc. Univerzita J. Selyeho
25. September 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie 51/2021-STT
51/2021-STT
443,00 € Hajabáč Machová Renáta, Dr. habil., Ing., PhD. Univerzita J. Selyeho
22. September 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie 32/2021-STT
32/2021-STT
735,00 € Erzsébet Angyal-Szalai, Mgr. Univerzita J. Selyeho
22. September 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 33/2021-STT
33/2021-STT
0,00 € Renáta Csepiová Univerzita J. Selyeho
22. September 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 34/2021-STT
34/2021-STT
735,00 € Magdaléna Cselovszká, Mgr. Univerzita J. Selyeho
21. September 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž
SMT/14/2022
3 015,00 € PhDr. Bence Csinger, PhD. Univerzita J. Selyeho
19. September 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu 18/2021-STA
18/2021-STA
735,00 € Melinda Nagy, Dr.habil. PaedDr., PhD. Univerzita J. Selyeho
19. September 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu 12/2022-STA
12/2022-STA
780,00 € Štefan Gubo, RNDr., PhD. Univerzita J. Selyeho
14. September 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie 12/2021-STT
12/2021-STT
0,00 € Melinda Nagy, Dr.habil. PaedDr., PhD. Univerzita J. Selyeho
14. September 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu 23/2021-STA
23/2021-STA
0,00 € Lilla Szénási, ThDr., PhD. Univerzita J. Selyeho
12. September 2023
Grant agreement for Erasmus+ mobility participants- staff mobility for training-higher education-KA171 1/INC-STA/2022/KA171
1/INC-STA/2022/KA171
0,00 € Dr.Iryna Povlin Univerzita J. Selyeho
12. September 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie 19/2021-STT
19/2021-STT
0,00 € Szilvia Szász, Mgr. Univerzita J. Selyeho
12. September 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie 31/2021-STT
31/2021-STT
0,00 € Bencsik Andrea,prof. Dr. CSc. Univerzita J. Selyeho
11. September 2023
Zmluva o spolupráci č. Z2023/07/01
INE48/2023
7 000,00 € Jókaiho divadlo v Komárne - Komáromi Jókai Színház Univerzita J. Selyeho
11. September 2023
Grant agreement for Erasmus+ mobility participants- staff mobility for training-higher education-KA171 4/INC-STT/2022/KA171
4/INC-STT/2022/KA171
0,00 € Kohut Attila Univerzita J. Selyeho
11. September 2023
Grant agreement for Erasmus+ mobility participants- staff mobility for training-higher education-KA171 2/INC-STT/2022/KA171
2/INC-STT/2022/KA171
0,00 € Dr.Oros Ildiko, PhD. Univerzita J. Selyeho