Centrálny register zmlúv

Univerzita J. Selyeho

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium
BIP/45/2022
680,00 € Dávid Domonkos Univerzita J. Selyeho
19. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium
BIP/48/2022
940,00 € Roland Répási Univerzita J. Selyeho
19. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium
BIP/42/2022
680,00 € Dávid Kurina Univerzita J. Selyeho
19. Apríl 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu 13/2022-STA
13/2022-STA
920,00 € Norbert Gyurián, Ing. PhD. Univerzita J. Selyeho
19. Apríl 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 70/2022-STT
70/2022-STT
0,00 € Mgr. Csilla Vidová Univerzita J. Selyeho
19. Apríl 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 66/2022-STT
66/2022-STT
810,00 € Judita Pajdlhauserová Univerzita J. Selyeho
19. Apríl 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
ZOD012/2024
25 356,00 € KOMDOOR -Ing. Alžbeta Szalay Univerzita J. Selyeho
18. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory KA131 na krátkodobé mobility doktorandov– STÁŽ
SMS/49/2022
840,00 € Mgr. Katalin Sýkora Hernády Univerzita J. Selyeho
18. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory KA131 na krátkodobé mobility doktorandov– STÁŽ
SMS/50/2022
350,00 € PaedDr. Beáta Kiss Univerzita J. Selyeho
17. Apríl 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia BIP/13/2022-STT
BIP/13/2022-STT
1 400,00 € Mgr.Lilla Fehér Univerzita J. Selyeho
17. Apríl 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu 3/2022-STA
3/2022-STA
810,00 € Diana Borbélyová, PaedDr. PhD. Univerzita J. Selyeho
17. Apríl 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu 26/2022-STA
26/2022-STA
810,00 € Mgr.Yvette Orsovics, PhD. Univerzita J. Selyeho
16. Apríl 2024
Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie 56/2023-STT
56/2023-STT
910,00 € prof. RNDr. János Tóth, PhD. Univerzita J. Selyeho
16. Apríl 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 55/2022-STT
55/2022-STT
623,00 € Evelína Gálová, Bc. Univerzita J. Selyeho
16. Apríl 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 58/2022-STT
58/2022-STT
623,00 € Zuzana Jakubeková, Mgr. Univerzita J. Selyeho
16. Apríl 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 56/2022-STT
56/2022-STT
623,00 € Beáta Gombos, Mgr. Univerzita J. Selyeho
16. Apríl 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 71/2022-STT
71/2022-STT
810,00 € Oľga Virágová, Ing. Univerzita J. Selyeho
16. Apríl 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 67/2022-STT
67/2022-STT
810,00 € Monika Szalayová Univerzita J. Selyeho
16. Apríl 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu 46/2022-STA
46/2022-STA
623,00 € Peter Karácsony, Dr. habil. Ing., PhD. Univerzita J. Selyeho
16. Apríl 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu 9/2023-STA
9/2023-STA
910,00 € doc. RNDr. Ferdinánd Filip, PhD. Univerzita J. Selyeho