Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Univerzita J. Selyeho

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Február 2024
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme
N001/2024
0,00 € Univerzita J. Selyeho PhDr. Attila Duba
29. Február 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 29/2022-STT
29/2022-STT
930,00 € Melinda Nagy, Dr.habil. PaedDr., PhD. Univerzita J. Selyeho
29. Február 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu 2/2022-STA
2/2022-STA
810,00 € Zuzana Árki, RNDr., PhD. Univerzita J. Selyeho
29. Február 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 3/2022-STT
3/2022-STT
780,00 € Imrich Antalík, PhDr. PhD. Univerzita J. Selyeho
29. Február 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 26/2022-STT
26/2022-STT
810,00 € Edita Lami Univerzita J. Selyeho
29. Február 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu 29/2022-STA
24/2022-STA
810,00 € Melinda Nagy, Dr.habil. PaedDr., PhD. Univerzita J. Selyeho
28. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž
SMT/18/2022
3 730,00 € Laura Németh Univerzita J. Selyeho
22. Február 2024
Zmluva o dielo
ZOD001/2024
263,00 € Joel Rigler Univerzita J. Selyeho
20. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory KA131 na krátkodobé mobility doktorandov– STÁŽ
SMS/39/2022
1 280,00 € Zoltán Huďár Univerzita J. Selyeho
16. Február 2024
Poistná zmluva
9107053382
9 906,32 € UNIQA poisťovňa, a.s. Univerzita J. Selyeho
15. Február 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž
SMT/17/2022
3 015,00 € Módosné Szalai Valéria Szilvia Univerzita J. Selyeho
15. Február 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 50/2022-STT
50/2022-STT
810,00 € Renáta Hajabáč Machová, Dr.habil.Ing., PhD. Univerzita J. Selyeho
15. Február 2024
Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie 10/2023-STT
10/2023-STT
910,00 € Renáta Csepiová Univerzita J. Selyeho
15. Február 2024
Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie 2/2023-STT
2/2023-STT
910,00 € Mgr. Erzsébet Angyal-Szalai Univerzita J. Selyeho
15. Február 2024
Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie 35/2023-STT
35/2023-STT
910,00 € Ing. Eva Kováčová Kaczová Univerzita J. Selyeho
15. Február 2024
Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie 9/2023-STT
9/2023-STT
910,00 € Mgr. Magdaléna Cselovszká Univerzita J. Selyeho
15. Február 2024
AGREEMENT BETWEEN BENEFICIARIES AND PARTICIPANTS AGREEMENT – ERASMUS+ - MOBILITY OF INDIVIDUALS
1/INC/SMS/2022/KA171
3 520,00 € Monika Molnar Univerzita J. Selyeho
15. Február 2024
AGREEMENT BETWEEN BENEFICIARIES AND PARTICIPANTS AGREEMENT – ERASMUS+ - MOBILITY OF INDIVIDUALS
2/INC/SMS/2022/KA171
3 520,00 € Hreta Pochai Univerzita J. Selyeho
13. Február 2024
Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu 39/2023-STA
39/2023-STA
723,00 € PhDr. Silvia Tóbiás Kosár, PhD. Univerzita J. Selyeho
9. Február 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory KA131 na krátkodobé mobility doktorandov– STÁŽ
SMS/38/2022
1 780,00 € Balla Rita Univerzita J. Selyeho