Centrálny register zmlúv

Univerzita J. Selyeho

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Október 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 40/2021-STT
40/2021-STT
548,00 € Csomor Erika, Mgr. Univerzita J. Selyeho
4. Október 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 41/2021-STT
41/2021-STT
735,00 € Agnesa Domonkosová, Mgr. Univerzita J. Selyeho
4. Október 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 43/2021-STT
43/2021-STT
548,00 € Fábián Andrea, Bc. Univerzita J. Selyeho
4. Október 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 44/2021-STT
44/2021-STT
548,00 € Farkas Zsuzsanna Univerzita J. Selyeho
4. Október 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 50/2021-STT
50/2021-STT
Doplnená
735,00 € Hajabáč Machová Renáta, Dr. habil., Ing., PhD. Univerzita J. Selyeho
4. Október 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 53/2021-STT
53/2021-STT
548,00 € Hanusz Szilvia, Mgr. Univerzita J. Selyeho
4. Október 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 61/2020-STT
61/2020-STT
735,00 € Adriana Kinczerová, Mgr. Univerzita J. Selyeho
4. Október 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 67/2021-STT
67/2021-STT
548,00 € Marosi Martina, Mgr. Univerzita J. Selyeho
4. Október 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 78/2021-STT
78/2021-STT
548,00 € Tornóczi Nagy Andrea, Mgr. Univerzita J. Selyeho
4. Október 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 86/2021-STT
86/2021-STT
735,00 € Zakar Péter, Mgr. Univerzita J. Selyeho
4. Október 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu 16/2021-STA
16/2021-STA
705,00 € doc.ThDr. Attila Lévai, PhD. Univerzita J. Selyeho
3. Október 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej prostriedkov č. 2/2023
INE53/2023
4 877,62 € Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET Univerzita J. Selyeho
3. Október 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 72/2021-STT
72/2021-STT
548,00 € Petheő Attila, PaedDr., PhD. Univerzita J. Selyeho
3. Október 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 63/2021-STT
63/2021-STT
548,00 € Lami Edita Univerzita J. Selyeho
3. Október 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 79/2021-STT
79/2021-STT
705,00 € Norbert Tóth, Ing. Univerzita J. Selyeho
3. Október 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu 43/2021-STA
43/2021-STA
735,00 € Török Tamás, PaedDr., PhD. Univerzita J. Selyeho
3. Október 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu 36/2021-STA
36/2021-STA
548,00 € Istók Vojtech, Mgr., PhD. Univerzita J. Selyeho
3. Október 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu 39/2021-STA
39/2021-STA
735,00 € Attila Mészáros, Dr. phil. Mgr. Univerzita J. Selyeho
3. Október 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu 35/2021-STA
35/2021-STA
735,00 € Horváth Kinga, Dr. habil. PaedDr., PhD. Univerzita J. Selyeho
3. Október 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu 48/2021-STA
48/2021-STA
548,00 € Norbert Gyurián, Ing. PhD. Univerzita J. Selyeho