Centrálny register zmlúv

Univerzita J. Selyeho

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Máj 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 123/2022-STT
123/2022-STT
780,00 € Mgr.Gábor Lőrincz, PhD. Univerzita J. Selyeho
21. Máj 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 35/2022-STT
35/2022-STT
810,00 € Silvia Sereghy Univerzita J. Selyeho
21. Máj 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 109/2022-STT
109/2022-STT
810,00 € Mgr. Alžbeta Kacz Mészárosová Univerzita J. Selyeho
21. Máj 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 141/2022-STT
141/2022-STT
623,00 € Monika Szalayová Univerzita J. Selyeho
21. Máj 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 159/2022-STT
159/2022-STT
623,00 € Ing. Oľga Virágová Univerzita J. Selyeho
20. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium
BIP/49/2022
680,00 € Izsó Péter Márk Univerzita J. Selyeho
20. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium
BIP/50/2022
680,00 € Beatrix Kládek Univerzita J. Selyeho
20. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium
BIP/53/2022
680,00 € Szegedi László Univerzita J. Selyeho
20. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium
BIP/54/2022
680,00 € Titanilla Virág Univerzita J. Selyeho
20. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium
BIP/55/2022
680,00 € Brenda Balázsová Univerzita J. Selyeho
20. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium
BIP/56/2022
680,00 € Fanni Žideková Univerzita J. Selyeho
17. Máj 2024
Zmluva o vytvorení diela- prednášky
ZOD033/2024
1 800,00 € TANDEM, n.o. Univerzita J. Selyeho
17. Máj 2024
Dohoda o používaní služobného mobilného telefónu
INE055/2024
0,00 € Univerzita J. Selyeho Dr. habil. PaedDr. Melinda Nagy, PhD.
17. Máj 2024
Dohoda o používaní služobného mobilného telefónu
INE056/2024
0,00 € Univerzita J. Selyeho Monika Szalayová
17. Máj 2024
Kúpna zmluva
KZ025/2024
25,00 € Univerzita J. Selyeho Dr. habil. PaedDr. Melinda Nagy, PhD.
16. Máj 2024
Zmluva o dielo
ZOD032/2024
0,00 € iNCH, s.r.o. Univerzita J. Selyeho
15. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory KA131 na krátkodobé mobility doktorandov– STÁŽ
SMS/53/2022
1 030,00 € Zoltán Huďár Univerzita J. Selyeho
15. Máj 2024
Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu 35/2023-STA
35/2023-STA
880,00 € PhDr. Zsuzsanna Szeiner, PhD. Univerzita J. Selyeho
15. Máj 2024
Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu 46/2023-STA
46/2023-STA
910,00 € Dr. habil. Anna Tóthné Litovkina, PhD. Univerzita J. Selyeho
15. Máj 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 98/2022-STT
98/2022-STT
810,00 € Dr. habil. Ing. Renáta Hajabáč Machová, PhD. Univerzita J. Selyeho