Centrálny register zmlúv

Univerzita J. Selyeho

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Február 2011
Kúpna zmluva - dodávka tonerov
KZ004/2011
0,00 € JURIGA spol. s r. o. Univerzita J. Selyeho v Komárne
9. Február 2011
Kúpna zmluva č. 1/2011
Kúpna zmluva č. 1/2011
0,00 € PPS One s.r.o. Univerzita J. Selyeho v Komárne
16. Február 2011
Zmluva o prenájme
EXT007/2011
0,00 € Reficier JTL s.r.o. Univerzita J. Selyeho v Komárne
21. Február 2011
Kúpna zmluva - dodávka čistiacich potrieb
KZ008/2011
0,00 € Q8 Mobilmarkt Univerzita J. Selyeho v Komárne
19. Máj 2011
Zmluva o nájme nebytových priestorov
N014/2011
0,00 € Univerzita J. Selyeho v Komárne Zoltán Kucsora
23. Jún 2011
Nájomná zmluva
N021/2011
0,00 € Univerzita J. Selyeho v Komárne Štátny pedagogický ústav
23. Jún 2011
Zmluva o zabezpečení testovania
INE020/2011
0,00 € Univerzita J. Selyeho v Komárne Štátny pedagogický ústav
4. Júl 2011
Zmluva o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby
DS000P0034
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Univerzita J. Selyeho v Komárne
4. Júl 2011
Zmluva o pripojení na poskytovanie elektronickej komunikačnej služby cez pevné spojenie
A5655428-0001
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Univerzita J. Selyeho v Komárne
4. Júl 2011
Zmluva o pripojení na poskytovanie elektronickej komunikačnej služby cez pevné spojenie
A5654451-0001
Doplnená
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Univerzita J. Selyeho v Komárne
21. November 2011
Zmluva o dodávke a odbere tepla na ústredné vykurovanie a teplej úžitkovej vody
2006
Doplnená
0,00 € COM-therm, spol. s r. o. Univerzita J. Selyeho v Komárne
12. December 2011
Zmluva o zabezpečení stravovania
2005
Doplnená
0,00 € Danubius Center s.r.o. Univerzita J. Selyeho v Komárne
1. Február 2012
Rámcová zmluva na dodávku čistiacich potrieb
R001/2012
0,00 € Q8 Mobilmarkt, Univerzita J. Selyeho v Komárne
1. Február 2012
Rámcová zmluva 002/2012
0022012
0,00 € C-servis s.r.o, Univerzita J. Selyeho v Komárne
6. Február 2012
Zmluva o prenájme
N004/2012
0,00 € Reficier JTL s.r.o. Univerzita J. Selyeho v Komárne
7. Február 2012
Rámcová zmluva
Rámcová zmluva R005/2012
Doplnená
0,00 € 3P Plus s.r.o. Univerzita J. Selyeho v Komárne
20. September 2012
Zmluva o dielo č. 04/2012
042012
Doplnená
0,00 € KOVIL s.r.o. Univerzita J. Selyeho v Komárne
9. November 2012
Dodatok č. 2 k Zmluvám o združenej dodávke elektriny
CRZ-701407
0,00 € ZSE Energetika, a.s. Univerzita J. Selyeho v Komárne
19. Február 2013
Zmluva o prenájme kancelárskej techniky
N003/2013
0,00 € Reficier JTL s r.o. Univerzita J. Selyeho v Komárne
3. Máj 2013
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci
0,00 € UNOPHOTO - Milan Drozd Univerzita J. Selyeho v Komárne