Centrálny register zmlúv

Univerzita J. Selyeho

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. September 2019
Poistná zmluva č. 411 027 041 - Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla
INE028/2019
3 800 000,00 € Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Univerzita J. Selyeho
22. November 2017
Kúpna zmluva
KZ111/2017
3 496 052,84 € INTEKOM a.s. Univerzita J. Selyeho
16. Júl 2015
Zmluva o poskytnutí preddavku dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2015
INE114/2014
3 272 507,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Univerzita J. Selyeho v Komárne
16. Júl 2015
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2015
INE036/2015
Doplnená
3 237 260,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Univerzita J. Selyeho v Komárne
18. Február 2015
Rámcová zmluva o kúpe výpočtovej techniky
MC2015/005
2 885 000,00 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. Univerzita J. Selyeho v Komárne
23. Máj 2018
Rámcová dohoda o kúpe výpočtovej techniky
INE 026/2018
2 885 000,00 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. Univerzita J. Selyeho
24. Máj 2018
Rámcová dohoda o kúpe výpočtovej techniky s prílohami
INE026/2018
2 885 000,00 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. Univerzita J. Selyeho
29. Október 2015
Rámcová dohoda pre časť 2 MC2015/015
R092/2015
2 100 000,00 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. Univerzita J. Selyeho v Komárne
29. Október 2015
Rámcová dohoda pre časť 1 MC2015/016
R091/2015
2 063 750,00 € MICROCOMP - Computersystém s.r.o. Univerzita J. Selyeho v Komárne
21. December 2021
Támogatói okirat
INE055/2021
1 000 000,00 € Magyar Tudományos Akadémia Univerzita J. Selyeho
31. Marec 2021
Zmluva o dielo č.:993/2021/RK/KK
ZOD006/2021
705 650,84 € P.S.in, a.s. Univerzita J. Selyeho
9. Apríl 2024
Zmluva o dielo č. 4/2024
ZOD004/2024
599 106,90 € DARTON s.r.o. Univerzita J. Selyeho
25. Marec 2011
Zmluva o dielo č. 04/VA/2011
Zmluva o dielo 04/VA/2011
386 892,06 € Techmontstav s.r.o. Univerzita J. Selyeho v Komárne
24. Jún 2024
Zmluva o dielo
ZOD034/2024
299 481,17 € DARTON s.r.o. Univerzita J. Selyeho
6. Február 2023
Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb
INE09/2023
278 400,00 € Fiesta Restaurant, s.r.o. Univerzita J. Selyeho
20. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
ZOD37/2023
272 611,81 € AMAZON, s.r.o. Univerzita J. Selyeho
24. Máj 2018
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt v rámci programu ERASMUS+1
2018-1-SK01-KA103-045969
Doplnená
272 425,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu NA programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Univerzita J. Selyeho
16. December 2022
Zmluva o dielo
ZOD050/2022
263 131,81 € AMAZON, s.r.o. Univerzita J. Selyeho
4. Máj 2023
Zmluva o dielo s prílohami
ZOD050/2022
263 131,81 € AMAZON, s.r.o. Univerzita J. Selyeho
2. September 2013
Zmluva o dielo č. 17/2013
ZoD 029/2013
233 389,28 € Darton, s.r.o. Univerzita J. Selyeho v Komárne