Centrálny register zmlúv

Univerzita J. Selyeho

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
INE062/2024
0,00 € OBEC Vydrany Univerzita J. Selyeho
19. Jún 2024
Dohoda o grante na stáž
SMP/7/2023
1 512,00 € Lilla Dávid Univerzita J. Selyeho
19. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory KA131 na krátkodobé mobility doktorandov– STÁŽ
SMS/60/2022
980,00 € Mgr. Balázs Vígh Univerzita J. Selyeho
19. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory KA131 na krátkodobé mobility doktorandov– STÁŽ
SMS/61/2022
980,00 € Mgr. Paksi Dávid Univerzita J. Selyeho
19. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory KA131 na krátkodobé mobility doktorandov– STÁŽ
SMS/62/2022
1 230,00 € Mgr. Vivien Valkó Univerzita J. Selyeho
19. Jún 2024
Dohoda o grante na krátkodobé mobility pre doktorandov– STÁŽ
9/PhD/2023
1 106,00 € PaedDr. Márk Csóka Univerzita J. Selyeho
19. Jún 2024
Dohoda o grante na stáž
SMP/4/2023
1 512,00 € Beatrix Kládek Univerzita J. Selyeho
13. Jún 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 120/2022-STT
120/2022-STT
810,00 € Mgr. Judit Lelkes Univerzita J. Selyeho
13. Jún 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 122/2022-STT
122/2022-STT
810,00 € Mgr. Zsuzsanna Lévai-Berényi Univerzita J. Selyeho
13. Jún 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 156/2022-STT
156/2022-STT
810,00 € PaedDr. Andrea Valach Univerzita J. Selyeho
11. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
INE061/2024
0,00 € Stredná odborná škola pedagogická Univerzita J. Selyeho
10. Jún 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 108/2022-STT
108/2022-STT
975,00 € Dr. habil PaedDr. György Juhász, PhD. Univerzita J. Selyeho
10. Jún 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 146/2022-STT
146/2022-STT
1 115,00 € Ing. Ondrej Takáč, PhD. Univerzita J. Selyeho
10. Jún 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 151/2022-STT
151/2022-STT
975,00 € Ing. Norbert Tóth Univerzita J. Selyeho
10. Jún 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 149/2022-STT
149/2022-STT
780,00 € Ing. Norbert Tóth Univerzita J. Selyeho
10. Jún 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 51/2022-STT
51/2022-STT
810,00 € Dr. habil. RNDr. Peter Csiba, PhD. Univerzita J. Selyeho
10. Jún 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 80/2022-STT
80/2022-STT
623,00 € Mgr. György Bugár Univerzita J. Selyeho
6. Jún 2024
Dohoda o grante na stáž
SMP/6/2023
1 512,00 € Máté Petőcz Univerzita J. Selyeho
5. Jún 2024
Dohoda o grante na stáž
SMP/8/2023
2 582,00 € László Szegedi Univerzita J. Selyeho
4. Jún 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 144/2022-STT
144/2022-STT
810,00 € Ing. Iveta Szencziová,PhD. Univerzita J. Selyeho