Centrálny register zmlúv

Univerzita J. Selyeho

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž
SMT/16/2022
2 680,00 € Anna Györök Univerzita J. Selyeho
8. Január 2024
Poistná zmluva č. 8-891-014884
INE001/2024
0,00 € Colonnade Insurance S.A. Univerzita J. Selyeho
21. December 2023
Dodatok č. 1 k poistnej zmluve č. 2407171378
INE64/2023
27,69 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Univerzita J. Selyeho
21. December 2023
Dohoda o urovnaní vzájomných práv a povinností
INE65/2023
0,00 € COM-therm, spol. s.r.o. Univerzita J. Selyeho
20. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
ZOD37/2023
272 611,81 € AMAZON, s.r.o. Univerzita J. Selyeho
14. December 2023
Autorská a licenčná zmluva
INE63/2023
0,00 € Mgr. František Tömösközi, PhD., PaedDr. Attila Petheő, PhD. Univerzita J. Selyeho
13. December 2023
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
INE62/2023
0,00 € RIGHT POWER, a.s. Univerzita J. Selyeho
12. December 2023
Zmluva o dodávke elektriny vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie elektriny a súvisiacich sieťových služieb
INE61/2023
0,00 € Pow-en, a.s. Univerzita J. Selyeho
6. December 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie 5/OUT-STT/2022/KA171
5/OUT-STT/2022/KA171
1 290,00 € Dr. habil. László Szarka, CSc. Univerzita J. Selyeho
6. December 2023
Grant agreement for Erasmus+ mobility participants- staff mobility for training-higher education-KA171 6/INC-STT/2022/KA171
6/INC-STT/2022/KA171
1 300,00 € Dr.Fodor Diulo, PhD. Univerzita J. Selyeho
5. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž
SMT/15/2022
1 809,00 € Mgr. Klaudia Balázs Univerzita J. Selyeho
30. November 2023
Zmluva o dielo
ZOD36/2023
150,00 € ThDr. Alžbeta Öllősová Univerzita J. Selyeho
29. November 2023
Dohoda o grante na krátkodobé mobility pre doktorandov– STÁŽ
6/PhD/2023
1 324,00 € PaedDr. Szabó László Dávid Univerzita J. Selyeho
29. November 2023
Dohoda o grante na krátkodobé mobility pre doktorandov– STÁŽ
5/PhD/2023
1 268,00 € Mgr. Svitek Szilárd Univerzita J. Selyeho
29. November 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory KA131 na krátkodobé mobility doktorandov– STÁŽ
SMS/31/2022
1 130,00 € Mgr. Paksi Dávid Univerzita J. Selyeho
27. November 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie 4/OUT-STT/2022/KA171
4/OUT-STT/2022/KA171
1 290,00 € Dr. habil. PaedDr. Melinda Nagy, PhD. Univerzita J. Selyeho
27. November 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci
INE60/2023
1 000,00 € Občianske združenie Živá tradícia Univerzita J. Selyeho
24. November 2023
Zmluva o dielo
ZOD35/2023
5 000,00 € Univerzita J. Selyeho ProRegia Cultura O.z.
23. November 2023
Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie 7/2023-STT
7/2023-STT
910,00 € Berecz Ildikó Univerzita J. Selyeho
23. November 2023
Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie 60/2023-STT
60/2023-STT
910,00 € Tubová Agnesa Univerzita J. Selyeho