Centrálny register zmlúv

Univerzita J. Selyeho

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Jún 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 94/2022-STT
94/2022-STT
1 115,00 € RNDr. Štefan Gubo, PhD. Univerzita J. Selyeho
4. Jún 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 59/2022-STT
59/2022-STT
623,00 € Edita Lami Univerzita J. Selyeho
4. Jún 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 105/2022-STT
105/2022-STT
623,00 € Mgr. Zuzana Jakubeková Univerzita J. Selyeho
4. Jún 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 91/2022-STT
91/2022-STT
623,00 € Bc. Evelína Gálová Univerzita J. Selyeho
4. Jún 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 136/2022-STT
136/2022-STT
623,00 € Mgr. Eva Nyitraiová Univerzita J. Selyeho
4. Jún 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 92/2022-STT
92/2022-STT
623,00 € Mgr. Beáta Gombos Univerzita J. Selyeho
4. Jún 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 93/2022-STT
93/2022-STT
810,00 € Tamás Gróf Univerzita J. Selyeho
4. Jún 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 88/2022-STT
88/2022-STT
810,00 € Mgr. Agnesa Domonkosová Univerzita J. Selyeho
3. Jún 2024
Dohoda o grante na stáž
SMP/1/2023
3 024,00 € Györök Anna Univerzita J. Selyeho
3. Jún 2024
Dohoda o grante na stáž
SMP/2/2023
8 114,00 € Mgr. Antal Vasi Univerzita J. Selyeho
3. Jún 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory KA131 na krátkodobé mobility doktorandov– STÁŽ
SMS/59/2022
630,00 € Mgr. Katalin Sýkora Hernády Univerzita J. Selyeho
3. Jún 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 168/2022-STT
168/2022-STT
810,00 € Mgr.Zsuzsanna Tóth Univerzita J. Selyeho
3. Jún 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 53/2022-STT
53/2022-STT
810,00 € prof. RNDr. János Tóth, PhD. Univerzita J. Selyeho
3. Jún 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 52/2022-STT
52/2022-STT
810,00 € doc. RNDr. Ferdinánd Filip, PhD. Univerzita J. Selyeho
3. Jún 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 167/2022-STT
167/2022-STT
810,00 € Dr. habil PaedDr. György Juhász, PhD. Univerzita J. Selyeho
3. Jún 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 162/2022-STT
162/2022-STT
780,00 € PaedDr. Peter Židek Univerzita J. Selyeho
3. Jún 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu 61/2022-STA
61/2022-STA
780,00 € PaedDr. Peter Židek Univerzita J. Selyeho
3. Jún 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 81/2022-STT
81/2022-STT
810,00 € doc. RNDr.József Bukor, PhD. Univerzita J. Selyeho
3. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
INE060/2024
0,00 € OBEC Veľké Blahovo Univerzita J. Selyeho
3. Jún 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 99/2022-STT
99/2022-STT
810,00 € Bc. Ľudivít Hajtman Univerzita J. Selyeho