Centrálny register zmlúv

Univerzita J. Selyeho

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Január 2024
Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu 36/2023-STA
36/2023-STA
910,00 € Ing.Iveta Szencziová, PhD. Univerzita J. Selyeho
31. Január 2024
Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu 48/2023-STA
48/2023-STA
910,00 € RNDr. Éva Tóthová Tarová, PhD. Univerzita J. Selyeho
25. Január 2024
Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie 1/2022-STT
1/2022-STT
810,00 € Szilvia Anda, Ing. Univerzita J. Selyeho
24. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory KA131 na krátkodobé mobility doktorandov– STÁŽ
SMS/34/2022
1 030,00 € Mgr. Paksi Dávid Univerzita J. Selyeho
23. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory KA131 na krátkodobé mobility doktorandov– STÁŽ
SMS/32/2022
1 030,00 € PaedDr. Márk Csóka Univerzita J. Selyeho
23. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory KA131 na krátkodobé mobility doktorandov– STÁŽ
SMS/33/2022
1 030,00 € Mgr. Balázs Vígh Univerzita J. Selyeho
22. Január 2024
Zmluva o vzájomnej spolupráci
INE003/2024
48 275,00 € Univerzita J. Selyeho Volejbalový klub Spartak UJS Komárno
22. Január 2024
Poistná zmluva č. 2409370723
INE004/2024
918,61 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Univerzita J. Selyeho
16. Január 2024
Dohoda o grante na štúdium
10/SMS/2023
2 424,00 € Molnár Tirza Univerzita J. Selyeho
16. Január 2024
Dohoda o grante na štúdium
11/SMS/2023
2 424,00 € Borbás Réka Univerzita J. Selyeho
12. Január 2024
Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu 17/2023-STA
17/2023-STA
910,00 € Dr. habil PaedDr. György Juhász, PhD. Univerzita J. Selyeho
12. Január 2024
Dohoda o grante na štúdium
9/SMS/2023
2 424,00 € Bohosová Veronika Univerzita J. Selyeho
11. Január 2024
Dohoda o grante na krátkodobé mobility pre doktorandov– STÁŽ
7/PhD/2023
2 002,00 € Pásztóová Vivien Univerzita J. Selyeho
11. Január 2024
Dohoda o grante na štúdium
8/SMS/2023
2 424,00 € Szitás Éva Univerzita J. Selyeho
11. Január 2024
Dohoda o grante na štúdium
6/SMS/2023
2 696,00 € Thiel Zsófia Univerzita J. Selyeho
11. Január 2024
Dohoda o grante na štúdium
7/SMS/2023
2 424,00 € Csíkos Szonja Alexandra Univerzita J. Selyeho
10. Január 2024
Zmluva o poskytnutí pomoci
INE002/2024
16 591,00 € Slovenské centrum digitálnych inocácií - združenie právnických osôb Univerzita J. Selyeho
9. Január 2024
Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie 32/2023-STT
32/2023-STT
1 650,00 € PhDr. Enikő Kahler Korcsmáros, PhD. Univerzita J. Selyeho
9. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory KA131 na krátkodobé mobility doktorandov– STÁŽ
SMS/30/2022
1 130,00 € PaedDr. Márk Csóka Univerzita J. Selyeho
8. Január 2024
Dohoda o grante na štúdium
5/SMS/2023
2 696,00 € Bajkai Flóra Univerzita J. Selyeho