Centrálny register zmlúv

Univerzita J. Selyeho

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. November 2023
Zmluva o dielo
ZOD30/2023
100,00 € Vida Viktor Univerzita J. Selyeho
22. November 2023
Zmluva o dielo
ZOD31/2023
100,00 € Stephen Amukune Univerzita J. Selyeho
22. November 2023
Zmluva o dielo
ZOD32/2023
300,00 € Csizmadia Gábor Univerzita J. Selyeho
22. November 2023
Zmluva o dielo
ZOD33/2023
100,00 € prof. Dr. Csíkos Csaba Antal Univerzita J. Selyeho
22. November 2023
Zmluva o dielo
ZOD34/2023
700,00 € Bauko Tiborné Univerzita J. Selyeho
15. November 2023
Zmluva o dielo
ZOD28/2023
80,00 € doc. PaedDr. Milena Lipnická, PhD. Univerzita J. Selyeho
15. November 2023
Zmluva o dielo
ZOD29/2023
80,00 € doc. PaedDr. Tatiana Marcineková, PhD. Univerzita J. Selyeho
13. November 2023
Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie 31/2023-STT
31/2023-STT
723,00 € PhDr. Enikő Kahler Korcsmáros, PhD. Univerzita J. Selyeho
9. November 2023
Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie 62/2023-STT
62/2023-STT
910,00 € PaedDr. Valach Andrea Univerzita J. Selyeho
9. November 2023
Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie 39/2023-STT
39/2023-STT
910,00 € Mgr. Zsuzsanna Lévai-Berényi Univerzita J. Selyeho
9. November 2023
Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie 37/2023-STT
37/2023-STT
910,00 € Mgr.Judit Lelkes Univerzita J. Selyeho
6. November 2023
Zmluva o spoluorganizovaní "Dní fakúlt na Týždeň vedy a techniky" a "Študentský a absolventský ples UJS 2023"
INE59/2023
2 500,00 € Univerzita J. Selyeho Pro HOK, n.o.
2. November 2023
Zmluva o nájme bytu
N016/2023
146,19 € Univerzita J. Selyeho prof. Dr. Várkonyiné Kóczy Annamária, DSc.
2. November 2023
Zmluva o nájme bytu
N017/2023
221,47 € Univerzita J. Selyeho Ladislav Marák, PhD.
31. Október 2023
Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu 3/2023-STA
3/2023-STA
910,00 € PaedDr. Patrik Baka, PhD. Univerzita J. Selyeho
31. Október 2023
Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu 42/2023-STA
42/2023-STA
910,00 € PaedDr. Tamás Török, PhD. Univerzita J. Selyeho
31. Október 2023
Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu 22/2023-STA
22/2023-STA
910,00 € Mgr. Gábor Lőrincz, PhD. Univerzita J. Selyeho
27. Október 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu 41/2022-STA
41/2022-STA
810,00 € Sándor János Tóth, Dr. habil., PhD. Univerzita J. Selyeho
26. Október 2023
Zmluva o dielo
ZOD27/2023
22 116,00 € Ing. Alžbeta Szalay - KOMDOOR Univerzita J. Selyeho
24. Október 2023
Zmluva o dielo
ZOD26/2023
290,00 € prof. Dr. Matthew Daniel Eddy Univerzita J. Selyeho