Centrálny register zmlúv

Univerzita J. Selyeho

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium
BIP/52/2022
680,00 € Kristián Kurcz Univerzita J. Selyeho
23. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory KA131 na krátkodobé mobility doktorandov– STÁŽ
SMS/55/2022
960,00 € Mgr. Dániel Tóth Univerzita J. Selyeho
23. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory KA131 na krátkodobé mobility doktorandov– STÁŽ
SMS/54/2022
960,00 € Mgr. Balázs Vígh Univerzita J. Selyeho
23. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory KA131 na krátkodobé mobility doktorandov– STÁŽ
SMS/56/2022
980,00 € Mgr. Nikolas Katona Univerzita J. Selyeho
22. Máj 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 165/2022-STT
165/2022-STT
1 115,00 € doc.ThDr. Attila Lévai, PhD. Univerzita J. Selyeho
22. Máj 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 166/2022-STT
166/2022-STT
810,00 € doc.ThDr. Attila Lévai, PhD. Univerzita J. Selyeho
22. Máj 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 115/2022-STT
115/2022-STT
1 050,00 € Mgr. Adriana Kinczerová Univerzita J. Selyeho
22. Máj 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 131/2022-STT
131/2022-STT
623,00 € doc. PhDr. Mgr. Ing. Ladislav Mura, PhD., MSc. Univerzita J. Selyeho
22. Máj 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 84/2022-STT
84/2022-STT
623,00 € Mgr. Erika Csomor Univerzita J. Selyeho
22. Máj 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 148/2022-STT
148/2022-STT
623,00 € Mgr. Andrea Tornóczi Nagy Univerzita J. Selyeho
22. Máj 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 132/2022-STT
132/2022-STT
810,00 € Dr. habil. PaedDr. Melinda Nagy, PhD. Univerzita J. Selyeho
22. Máj 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 121/2022-STT
121/2022-STT
780,00 € doc.ThDr. Attila Lévai, PhD. Univerzita J. Selyeho
22. Máj 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 104/2022-STT
104/2022-STT
810,00 € Ing.Silvia Hrozenská, PhD. Univerzita J. Selyeho
21. Máj 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 123/2022-STT
123/2022-STT
780,00 € Mgr.Gábor Lőrincz, PhD. Univerzita J. Selyeho
21. Máj 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 35/2022-STT
35/2022-STT
810,00 € Silvia Sereghy Univerzita J. Selyeho
21. Máj 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 109/2022-STT
109/2022-STT
810,00 € Mgr. Alžbeta Kacz Mészárosová Univerzita J. Selyeho
21. Máj 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 141/2022-STT
141/2022-STT
623,00 € Monika Szalayová Univerzita J. Selyeho
21. Máj 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 159/2022-STT
159/2022-STT
623,00 € Ing. Oľga Virágová Univerzita J. Selyeho
20. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium
BIP/49/2022
680,00 € Izsó Péter Márk Univerzita J. Selyeho
20. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium
BIP/50/2022
680,00 € Beatrix Kládek Univerzita J. Selyeho