Centrálny register zmlúv

Univerzita J. Selyeho

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. Jún 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 52/2022-STT
52/2022-STT
810,00 € doc. RNDr. Ferdinánd Filip, PhD. Univerzita J. Selyeho
3. Jún 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 167/2022-STT
167/2022-STT
810,00 € Dr. habil PaedDr. György Juhász, PhD. Univerzita J. Selyeho
3. Jún 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 162/2022-STT
162/2022-STT
780,00 € PaedDr. Peter Židek Univerzita J. Selyeho
3. Jún 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu 61/2022-STA
61/2022-STA
780,00 € PaedDr. Peter Židek Univerzita J. Selyeho
3. Jún 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 81/2022-STT
81/2022-STT
810,00 € doc. RNDr.József Bukor, PhD. Univerzita J. Selyeho
3. Jún 2024
Zmluva o spolupráci
INE060/2024
0,00 € OBEC Veľké Blahovo Univerzita J. Selyeho
3. Jún 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 99/2022-STT
99/2022-STT
810,00 € Bc. Ľudivít Hajtman Univerzita J. Selyeho
3. Jún 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 103/2022-STT
103/2022-STT
1 160,00 € Dr.habil. PaedDr. Kinga Horváth,PhD. Univerzita J. Selyeho
3. Jún 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 54/2022-STA
54/2022-STA
623,00 € PaedDr. Krisztina Czakóová,PhD. Univerzita J. Selyeho
3. Jún 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 50/2022-STA
50/2022-STA
623,00 € RNDr. Zuzana Árki, PhD. Univerzita J. Selyeho
30. Máj 2024
Kúpna zmluva
KZ028/2024
15,00 € Univerzita J. Selyeho Mgr. Yvette Orsovics, PhD.
30. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
INE059/2024
0,00 € ZŠ Jánosa Endrődyho s VJM Univerzita J. Selyeho
30. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory KA131 na krátkodobé mobility doktorandov– STÁŽ
SMS/57/2022
1 030,00 € Mgr. Kitti Hajmási Univerzita J. Selyeho
30. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory KA131 na krátkodobé mobility doktorandov– STÁŽ
SMS/58/2022
1 030,00 € Mgr. Klaudia Balázs Univerzita J. Selyeho
29. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium
BIP/51/2022
680,00 € Amand Várhegyi Univerzita J. Selyeho
28. Máj 2024
Kúpna zmluva
KZ026/2024
25,00 € Univerzita J. Selyeho Dr. habil. PaedDr. Kinga Horváth, PhD.
28. Máj 2024
Kúpna zmluva
KZ027/2024
25,00 € Univerzita J. Selyeho Ing. Norbert Tóth
27. Máj 2024
Zmluva o spolupráci
INE057/2024
0,00 € Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Univerzita J. Selyeho
27. Máj 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o spolupráci
INE058/2024
0,00 € CKM zdrzženie pre študentiv, mládež a učiteľov Univerzita J. Selyeho
24. Máj 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 101/2022-STT
101/2022-STT
810,00 € Rita Hegedűs, PhD. Univerzita J. Selyeho