Centrálny register zmlúv

Univerzita J. Selyeho

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. September 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu 23/2021-STA
23/2021-STA
0,00 € Lilla Szénási, ThDr., PhD. Univerzita J. Selyeho
12. September 2023
Grant agreement for Erasmus+ mobility participants- staff mobility for training-higher education-KA171 1/INC-STA/2022/KA171
1/INC-STA/2022/KA171
0,00 € Dr.Iryna Povlin Univerzita J. Selyeho
12. September 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie 19/2021-STT
19/2021-STT
0,00 € Szilvia Szász, Mgr. Univerzita J. Selyeho
12. September 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie 31/2021-STT
31/2021-STT
0,00 € Bencsik Andrea,prof. Dr. CSc. Univerzita J. Selyeho
11. September 2023
Zmluva o spolupráci č. Z2023/07/01
INE48/2023
7 000,00 € Jókaiho divadlo v Komárne - Komáromi Jókai Színház Univerzita J. Selyeho
11. September 2023
Grant agreement for Erasmus+ mobility participants- staff mobility for training-higher education-KA171 4/INC-STT/2022/KA171
4/INC-STT/2022/KA171
0,00 € Kohut Attila Univerzita J. Selyeho
11. September 2023
Grant agreement for Erasmus+ mobility participants- staff mobility for training-higher education-KA171 2/INC-STT/2022/KA171
2/INC-STT/2022/KA171
0,00 € Dr.Oros Ildiko, PhD. Univerzita J. Selyeho
11. September 2023
Grant agreement for Erasmus+ mobility participants- staff mobility for training-higher education-KA171 3/INC-STT/2022/KA171
3/INC-STT/2022/KA171
0,00 € Kohut Erzhebet Univerzita J. Selyeho
11. September 2023
Grant agreement for Erasmus+ mobility participants- staff mobility for training-higher education-KA171 5/INC-STT/2022/KA171
5/INC-STT/2022/KA171
0,00 € Komári Ishtvan Univerzita J. Selyeho
11. September 2023
Grant agreement for Erasmus+ mobility participants- staff mobility for teaching-higher education-KA171 2/INC-STA/2022/KA171
2/INC-STA/2022/KA171
0,00 € Prof. Stepan Chernychko, PhD. Univerzita J. Selyeho
11. September 2023
Grant agreement for Erasmus+ mobility participants- staff mobility for teaching-higher education-KA171 3/INC-STA/2022/KA171
3/INC-STA/2022/KA171
0,00 € Dr. habil. Beregszászi Anikó, PhD. Univerzita J. Selyeho
11. September 2023
Grant agreement for Erasmus+ mobility participants- staff mobility for training-higher education-KA171 1/INC-STT/2022/KA171
1/INC-STT/2022/KA171
0,00 € Kovács- Molnár Eduárd Univerzita J. Selyeho
11. September 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie 1/OUT-STT/2022/KA171
1/OUT-STT/2022/KA171
0,00 € Dr. habil PaedDr. György Juhász, PhD. Univerzita J. Selyeho
11. September 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 2/OUT-STT/2022/KA171
2/OUT-STT/2022/KA171
0,00 € prof. RNDr. János Tóth, PhD. Univerzita J. Selyeho
11. September 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 3/OUT-STT/2022/KA171
3/OUT-STT/2022/KA171
0,00 € doc. RNDr. József Bukor, PhD. Univerzita J. Selyeho
8. September 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu 20/2021-STA
20/2021-STA
0,00 € Patrik Šenkár, doc. PaedDr., PhD. Univerzita J. Selyeho
7. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium
BIP/111/2021
540,00 € Noszkai Ágnes Univerzita J. Selyeho
7. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium
BIP/112/2021
540,00 € Angyal František Univerzita J. Selyeho
7. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium
BIP/113/2021
540,00 € Nóra Kovácsová Univerzita J. Selyeho
7. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium
BIP/114/2021
540,00 € Adrián Žemlička Univerzita J. Selyeho