Centrálny register zmlúv

Univerzita J. Selyeho

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Apríl 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 55/2022-STT
55/2022-STT
623,00 € Evelína Gálová, Bc. Univerzita J. Selyeho
16. Apríl 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 58/2022-STT
58/2022-STT
623,00 € Zuzana Jakubeková, Mgr. Univerzita J. Selyeho
16. Apríl 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 56/2022-STT
56/2022-STT
623,00 € Beáta Gombos, Mgr. Univerzita J. Selyeho
16. Apríl 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 71/2022-STT
71/2022-STT
810,00 € Oľga Virágová, Ing. Univerzita J. Selyeho
16. Apríl 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 67/2022-STT
67/2022-STT
810,00 € Monika Szalayová Univerzita J. Selyeho
16. Apríl 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu 46/2022-STA
46/2022-STA
623,00 € Peter Karácsony, Dr. habil. Ing., PhD. Univerzita J. Selyeho
16. Apríl 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu 9/2023-STA
9/2023-STA
910,00 € doc. RNDr. Ferdinánd Filip, PhD. Univerzita J. Selyeho
16. Apríl 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu 51/2022-STA
51/2022-STA
780,00 € Bognár Attila,Mgr. Univerzita J. Selyeho
15. Apríl 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia BIP/14/2022-STT
BIP/14/2022-STT
1 400,00 € Ing. Norbert Tóth Univerzita J. Selyeho
15. Apríl 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu 16/2022-STA
16/2022-STA
900,00 € György Juhász, Dr. habil. PaedDr., PhD. Univerzita J. Selyeho
15. Apríl 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 68/2023-STT
68/2023-STT
1 480,00 € Renáta Hajabáč Machová, Dr.habil.Ing., PhD. Univerzita J. Selyeho
15. Apríl 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 13/2022-STT
13/2022-STT
810,00 € Tamás Gróf Univerzita J. Selyeho
15. Apríl 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 24/2022-STT
24/2022-STT
1 340,00 € Mgr. Adriana Kinczerová Univerzita J. Selyeho
15. Apríl 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 62/2022-STT
62/2022-STT
1 340,00 € Mgr. Fanny Marton Both Univerzita J. Selyeho
15. Apríl 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 20/2022-STT
20/2022-STT
Doplnená
1 340,00 € György Juhász, Dr. habil. PaedDr., PhD. Univerzita J. Selyeho
15. Apríl 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia BIP/11/2022-STT
BIP/11/2022-STT
1 400,00 € Mgr. Adriana Kinczerová Univerzita J. Selyeho
10. Apríl 2024
Zmluva o dielo
ZOD005/2024
100,00 € David Cielontko Univerzita J. Selyeho
10. Apríl 2024
Zmluva o dielo
ZOD006/2024
100,00 € František Ábel Univerzita J. Selyeho
10. Apríl 2024
Zmluva o dielo
ZOD007/2024
100,00 € Prof. Dr. Karl-Wilhelm Niebuhr Univerzita J. Selyeho
10. Apríl 2024
Zmluva o dielo
ZOD009/2024
450,00 € Tal Ilan Univerzita J. Selyeho