Centrálny register zmlúv

Univerzita J. Selyeho

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Október 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu BIP/2/2022-STA
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu BIP/2/2022-STA
930,00 € Alexandra Nagyová, PaedDr., PhD. Univerzita J. Selyeho
10. Október 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu 45/2021-STA
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu 45/2021-STA
705,00 € Peter Židek, PaedDr. Univerzita J. Selyeho
10. Október 2023
Zmluva o spolupráci
INE56/2023
0,00 € Súkromná spojená škola Univerzita J. Selyeho
9. Október 2023
Contract on the Lump Sum related to the Visegrad Scholarship #52311005
INE55/2023
3 000,00 € International Visegrad Fund Univerzita J. Selyeho
6. Október 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu BIP/1/2022-STA
BIP/1/2022-STA
930,00 € Katarína Szarka, Mgr. PhD. Univerzita J. Selyeho
6. Október 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu 2/2021-STA
2/2021-STA
735,00 € Tünde Berta, Mgr. Univerzita J. Selyeho
6. Október 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu 49/2021-STA
49/2021-STA
548,00 € Árki Zuzana, RNDr., PhD. Univerzita J. Selyeho
5. Október 2023
Dodatok č.3 k Zmluve o vzájomnej spolupráci
INE54/2023
1 460,00 € Univerzita J. Selyeho Volejbalový klub Spartak Univerzita J. Selyeho Komárno
5. Október 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 26/2021-STT
26/2021-STT
735,00 € Marton Both Fanny, Mgr. Univerzita J. Selyeho
5. Október 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 46/2021-STT
46/2021-STT
735,00 € Evelin Gálová, Bc. Univerzita J. Selyeho
5. Október 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 47/2021-STT
47/2021-STT
735,00 € Beáta Gombos, Mgr. Univerzita J. Selyeho
5. Október 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 70/2021-STT
70/2021-STT
735,00 € Eva Nyitraiová, Mgr. Univerzita J. Selyeho
5. Október 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 46/2021-STA
46/2021-STA
548,00 € Zsigmond Tibor, Mgr., PhD. Univerzita J. Selyeho
4. Október 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 9/2021-STT
9/2021-STT
735,00 € Adriana Kinczerová, Mgr. Univerzita J. Selyeho
4. Október 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 7/2021-STT
7/2021-STT
705,00 € György Juhász, Dr. habil. PaedDr., PhD. Univerzita J. Selyeho
4. Október 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 23/2021-STT
23/2021-STT
735,00 € Zakar Piroska,PaedDr. Univerzita J. Selyeho
4. Október 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 35/2021-STT
35/2021-STT
548,00 € Anda Szilvia, Ing. Univerzita J. Selyeho
4. Október 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 37/2021-STT
37/2021-STT
548,00 € Bartalos Lilla, Mgr. Univerzita J. Selyeho
4. Október 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 40/2021-STT
40/2021-STT
548,00 € Csomor Erika, Mgr. Univerzita J. Selyeho
4. Október 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 41/2021-STT
41/2021-STT
735,00 € Agnesa Domonkosová, Mgr. Univerzita J. Selyeho