Centrálny register zmlúv

Univerzita J. Selyeho

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. November 2023
Zmluva o nájme bytu
N016/2023
146,19 € Univerzita J. Selyeho prof. Dr. Várkonyiné Kóczy Annamária, DSc.
2. November 2023
Zmluva o nájme bytu
N017/2023
221,47 € Univerzita J. Selyeho Ladislav Marák, PhD.
31. Október 2023
Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu 3/2023-STA
3/2023-STA
910,00 € PaedDr. Patrik Baka, PhD. Univerzita J. Selyeho
31. Október 2023
Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu 42/2023-STA
42/2023-STA
910,00 € PaedDr. Tamás Török, PhD. Univerzita J. Selyeho
31. Október 2023
Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu 22/2023-STA
22/2023-STA
910,00 € Mgr. Gábor Lőrincz, PhD. Univerzita J. Selyeho
27. Október 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu 41/2022-STA
41/2022-STA
810,00 € Sándor János Tóth, Dr. habil., PhD. Univerzita J. Selyeho
26. Október 2023
Zmluva o dielo
ZOD27/2023
22 116,00 € Ing. Alžbeta Szalay - KOMDOOR Univerzita J. Selyeho
24. Október 2023
Zmluva o dielo
ZOD26/2023
290,00 € prof. Dr. Matthew Daniel Eddy Univerzita J. Selyeho
23. Október 2023
Zmluva o výpožičke výdajníkov vody, poskytnutých službách a zabezpečení dodávok balenej pitnej vody Aqua Natura
INE58/2023
0,00 € Aquaservis Slovakia a.s. Univerzita J. Selyeho
13. Október 2023
Autorská zmluva
INE57/2023
790,00 € Mgr. Anita Tóth-Bakos, PhD., doc.dr.univ.Agáta Csehiová, PhD. Univerzita J. Selyeho
13. Október 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium
BIP/121/2021
540,00 € Urgaszová Cynthia Univerzita J. Selyeho
13. Október 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium
BIP/126/2021
540,00 € František Angyal Univerzita J. Selyeho
13. Október 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium
BIP/122/2021
540,00 € Krištof Ladislav Univerzita J. Selyeho
13. Október 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium
BIP/125/2021
540,00 € Fanni Szakállová Univerzita J. Selyeho
13. Október 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium
BIP/124/2021
540,00 € Ágnes Noszkai Univerzita J. Selyeho
13. Október 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium
BIP/123/2021
Doplnená
700,00 € Laura Németh Univerzita J. Selyeho
12. Október 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu 26/2021-STA
26/2021-STA
735,00 € Tóth Péter, Prof. Dr. Univerzita J. Selyeho
12. Október 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu 37/2021-STA
37/2021-STA
0,00 € Péter Karácsony, Dr. habil. Ing., PhD. Univerzita J. Selyeho
11. Október 2023
Dohoda o grante na krátkodobé mobility pre doktorandov– STÁŽ
4/PhD/2023
1 828,00 € PaedDr. Szabó László Dávid Univerzita J. Selyeho
11. Október 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu BIP/21/2021-STA
BIP/21/2021-STA
735,00 € Terézia Strédl, PaedDr,. PhD. Univerzita J. Selyeho