Centrálny register zmlúv

Univerzita J. Selyeho

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium
BIP/17/2022
540,00 € Adrián Žemlička Univerzita J. Selyeho
29. September 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 84/2021-STT
84/2021-STT
548,00 € Mgr.Csilla Vidová Univerzita J. Selyeho
29. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium
BIP/14/2022
540,00 € Fanni Szakállová Univerzita J. Selyeho
29. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium
BIP/12/2022
540,00 € Kinga Feketeová Univerzita J. Selyeho
29. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium
BIP/11/2022
540,00 € Marcell Sebestyén Papp Univerzita J. Selyeho
29. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium
BIP/16/2022
540,00 € Szilveszter Szatmári Univerzita J. Selyeho
29. September 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium
BIP/13/2022
540,00 € PaedDr. László Dávid Szabó Univerzita J. Selyeho
29. September 2023
Mandátna zmluva
INE51/2023
12 960,00 € KRAUS Co., s.r.o. Univerzita J. Selyeho
29. September 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 8/2021-STT
8/2021-STT
548,00 € Marta Kamonczová, JUDr. Univerzita J. Selyeho
29. September 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 17/2021-STA
17/2021-STA
548,00 € Tímea Mészáros, Mgr. Univerzita J. Selyeho
29. September 2023
Dodatok č.2 k Zmluve o vzájomnej spolupráci
INE52/2023
4 470,00 € Univerzita J. Selyeho Volejbalový klub Spartak Univerzita J. Selyeho Komárno
28. September 2023
Zmluva o spolupráci
INE49/2023
0,00 € Centrum poradenstva a prevencie Univerzita J. Selyeho
28. September 2023
Zmluva o výpožičke motorového vozidla
INE50/2023
0,00 € Univerzita J. Selyeho Ervín Nagy
27. September 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 65/2021-STT
65/2021-STT
548,00 € Lévai-Berényi Zsuzsanna, Mgr. Univerzita J. Selyeho
27. September 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 56/2021-STT
56/2021-STT
548,00 € Ištvánik Norbert, Mgr. Univerzita J. Selyeho
27. September 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 68/2021-STT
68/2021-STT
735,00 € Marton Both Fanny, Mgr. Univerzita J. Selyeho
27. September 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie 80/2021-STT
80/2021-STT
548,00 € Tóth Zsuzsanna, Mgr., PhD. Univerzita J. Selyeho
27. September 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 45/2021-STT
45/2021-STT
548,00 € Fehér Lilla, Mgr. Univerzita J. Selyeho
26. September 2023
Zmluva o dielo
ZOD25/2023
150,00 € ThDr. Alžbeta Öllősová Univerzita J. Selyeho
26. September 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu 34/2021-STA
34/2021-STA
0,00 € Endre Hevesi, Mgr. PhD. Univerzita J. Selyeho