Centrálny register zmlúv

Univerzita J. Selyeho

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Apríl 2024
AGREEMENT – ERASMUS+ - MOBILITY OF INDIVIDUALS 2/OUT-STA/2023/KA171
AGREEMENT – ERASMUS+ - MOBILITY OF INDIVIDUALS 2/OUT-STA/2023/KA171
3 480,00 € PROF. ISTVÁN PÁSZTORI-KUPÁN, PHD. Univerzita J. Selyeho
24. Apríl 2024
Zmluva o dielo
ZOD013/2024
150,00 € Millisits Máté András Univerzita J. Selyeho
24. Apríl 2024
Zmluva o dielo
ZOD014/2024
100,00 € Mgr. Géresi Takács Klaudia, PhD. Univerzita J. Selyeho
24. Apríl 2024
Zmluva o dielo
ZOD015/2024
150,00 € Dr. habil. Petrőczi Éva PhD. Univerzita J. Selyeho
24. Apríl 2024
Zmluva o dielo
ZOD016/2024
150,00 € Prof. Dr. Szabó András DSc Univerzita J. Selyeho
24. Apríl 2024
Zmluva o dielo
ZOD017/2024
100,00 € Mgr. Kinga Süll, PhD. Univerzita J. Selyeho
24. Apríl 2024
Zmluva o dielo
ZOD018/2024
100,00 € doc. ThDr. Alfréd Somogyi, PhD. Univerzita J. Selyeho
24. Apríl 2024
Zmluva o dielo
ZOD019/2024
100,00 € Mgr. František Tömösközi, PhD. Univerzita J. Selyeho
24. Apríl 2024
Zmluva o dielo
ZOD020/2024
100,00 € Szénási Lilla, ThDr., PhD. Univerzita J. Selyeho
24. Apríl 2024
Zmluva o dielo
ZOD021/2024
100,00 € JUDr. ThDr. Loránt Rákos, PhD. Univerzita J. Selyeho
24. Apríl 2024
Kúpna zmluva
KZ010/2024
15,00 € Univerzita J. Selyeho Dr. habil. Sándor János Tóth, PhD.
24. Apríl 2024
Kúpna zmluva
KZ011/2024
15,00 € Univerzita J. Selyeho Dr. habil. Sándor János Tóth, PhD.
24. Apríl 2024
Zmluva o spoluorganizovaní XIX. Komárňanských univerzitných dní
INE052/2024
3 000,00 € Univerzita J. Selyeho Pro HOK, n.o.
23. Apríl 2024
Kúpna zmluva
KZ003/2024
15,00 € Univerzita J. Selyeho Ing. Zoltán Šeben, PhD.
23. Apríl 2024
Kúpna zmluva
KZ004/2024
15,00 € Univerzita J. Selyeho Ildikó Berecz
23. Apríl 2024
Kúpna zmluva
KZ005/2024
15,00 € Univerzita J. Selyeho Mgr. Attila Lévai, PhD.
23. Apríl 2024
Kúpna zmluva
KZ006/2024
25,00 € Univerzita J. Selyeho doc. RNDr. József Bukor, PhD.
23. Apríl 2024
Kúpna zmluva
KZ007/2024
25,00 € Univerzita J. Selyeho Dr. habil. Ing. Renáta Hajabáč Machová, PhD.
23. Apríl 2024
Kúpna zmluva
KZ008/2024
15,00 € Univerzita J. Selyeho PaedDr. Andrea Valach
23. Apríl 2024
Kúpna zmluva
KZ009/2024
15,00 € Univerzita J. Selyeho Bc. Ľudovít Hajtman