Centrálny register zmlúv

Univerzita J. Selyeho

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Máj 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 72/2022-STT
72/2022-STT
623,00 € Mgr. Tibor Zsigmond, PhD. Univerzita J. Selyeho
15. Máj 2024
Kúpna zmluva
KZ024/2024
15,00 € Univerzita J. Selyeho PaedDr. Piroska Zakar
14. Máj 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 65/2022-STT
65/2022-STT
623,00 € Mgr. Eva Nyitraiová Univerzita J. Selyeho
14. Máj 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 63/2022-STT
63/2022-STT
810,00 € Dr. habil. PaedDr. Melinda Nagy, PhD. Univerzita J. Selyeho
14. Máj 2024
Zmluva o dielo
ZOD031/2024
4 092,00 € Európai Tudományos Oktatási és Kutató Intézet Univerzita J. Selyeho
13. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory KA131 na krátkodobé mobility doktorandov– STÁŽ
SMS/52/2022
1 780,00 € Mgr. Vivien Valkó Univerzita J. Selyeho
13. Máj 2024
Dohoda o grante na krátkodobé mobility pre doktorandov– STÁŽ
8/PhD/2023
682,00 € PaedDr. Szabó László Dávid Univerzita J. Selyeho
13. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž
SMT/20/2022
1 340,00 € Melinda Végső Univerzita J. Selyeho
13. Máj 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 69/2022-STT
69/2022-STT
810,00 € PaedDr. Andrea Valach Univerzita J. Selyeho
13. Máj 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 61/2022-STT
61/2022-STT
810,00 € Mgr. Zsuzsanna Lévai-Berényi Univerzita J. Selyeho
13. Máj 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 60/2022-STT
60/2022-STT
810,00 € Mgr. Judit Lelkes Univerzita J. Selyeho
13. Máj 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 73/2022-STT
73/2022-STT
810,00 € Mgr. Angyal-Szalai Erzsébet Univerzita J. Selyeho
13. Máj 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 82/2022-STT
82/2022-STT
623,00 € Mgr. Magdaléna Cselovszká Univerzita J. Selyeho
13. Máj 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu 14/2022-STA
14/2022-STA
810,00 € Alexandra Hengerics Szabó,Mgr., PhD. Univerzita J. Selyeho
13. Máj 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu 44/2022-STA
44/2022-STA
810,00 € Andrea Vargová, Mgr. PhD. Univerzita J. Selyeho
13. Máj 2024
Zmluva o dielo
ZOD027/2024
120,00 € Dr. Tamás Eperjesi Univerzita J. Selyeho
13. Máj 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 5/2022-STA
5/2022-STA
810,00 € Dr. habil. RNDr. Peter Csiba, PhD. Univerzita J. Selyeho
13. Máj 2024
Zmluva o dielo
ZOD028/2024
160,00 € Dr. Anna Orsós Univerzita J. Selyeho
13. Máj 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu 59/2022-STA
59/2022-STA
1 115,00 € Ing. Ondrej Takáč, PhD. Univerzita J. Selyeho
13. Máj 2024
Zmluva o dielo
ZOD029/2024
100,00 € doc. PhDr. József Ravasz, PhD. Univerzita J. Selyeho