Centrálny register zmlúv

Univerzita J. Selyeho

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Október 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 26/2021-STT
26/2021-STT
735,00 € Marton Both Fanny, Mgr. Univerzita J. Selyeho
5. Október 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 46/2021-STT
46/2021-STT
735,00 € Evelin Gálová, Bc. Univerzita J. Selyeho
5. Október 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 47/2021-STT
47/2021-STT
735,00 € Beáta Gombos, Mgr. Univerzita J. Selyeho
5. Október 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 70/2021-STT
70/2021-STT
735,00 € Eva Nyitraiová, Mgr. Univerzita J. Selyeho
5. Október 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 46/2021-STA
46/2021-STA
548,00 € Zsigmond Tibor, Mgr., PhD. Univerzita J. Selyeho
4. Október 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 9/2021-STT
9/2021-STT
735,00 € Adriana Kinczerová, Mgr. Univerzita J. Selyeho
4. Október 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 7/2021-STT
7/2021-STT
705,00 € György Juhász, Dr. habil. PaedDr., PhD. Univerzita J. Selyeho
4. Október 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 23/2021-STT
23/2021-STT
735,00 € Zakar Piroska,PaedDr. Univerzita J. Selyeho
4. Október 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 35/2021-STT
35/2021-STT
548,00 € Anda Szilvia, Ing. Univerzita J. Selyeho
4. Október 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 37/2021-STT
37/2021-STT
548,00 € Bartalos Lilla, Mgr. Univerzita J. Selyeho
4. Október 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 40/2021-STT
40/2021-STT
548,00 € Csomor Erika, Mgr. Univerzita J. Selyeho
4. Október 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 41/2021-STT
41/2021-STT
735,00 € Agnesa Domonkosová, Mgr. Univerzita J. Selyeho
4. Október 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 43/2021-STT
43/2021-STT
548,00 € Fábián Andrea, Bc. Univerzita J. Selyeho
4. Október 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 44/2021-STT
44/2021-STT
548,00 € Farkas Zsuzsanna Univerzita J. Selyeho
4. Október 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 50/2021-STT
50/2021-STT
Doplnená
735,00 € Hajabáč Machová Renáta, Dr. habil., Ing., PhD. Univerzita J. Selyeho
4. Október 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 53/2021-STT
53/2021-STT
548,00 € Hanusz Szilvia, Mgr. Univerzita J. Selyeho
4. Október 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 61/2020-STT
61/2020-STT
735,00 € Adriana Kinczerová, Mgr. Univerzita J. Selyeho
4. Október 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 67/2021-STT
67/2021-STT
548,00 € Marosi Martina, Mgr. Univerzita J. Selyeho
4. Október 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 78/2021-STT
78/2021-STT
548,00 € Tornóczi Nagy Andrea, Mgr. Univerzita J. Selyeho
4. Október 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 86/2021-STT
86/2021-STT
735,00 € Zakar Péter, Mgr. Univerzita J. Selyeho