Centrálny register zmlúv

Univerzita J. Selyeho

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Júl 2024
Kúpna zmluva
KZ029/2024
15,00 € Univerzita J. Selyeho PaedDr. Andrea Puskás, PhD.
12. Júl 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 116/2022-STT
116/2022-STT
810,00 € Mgr. Adriana Kinczerová Univerzita J. Selyeho
12. Júl 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 114/2022-STT
114/2022-STT
810,00 € Mgr. Adriana Kinczerová Univerzita J. Selyeho
10. Júl 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 23/2022-STT
23/2022-STT
810,00 € JUDr. Marta Kamonczová Univerzita J. Selyeho
9. Júl 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 72/2023-STT
72/2023-STT
880,00 € ThDr. Lilla Szénási, PhD. Univerzita J. Selyeho
9. Júl 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 71/2023-STT
71/2023-STT
880,00 € doc. ThDr. Alfréd Somogyi, PhD. Univerzita J. Selyeho
9. Júl 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 70/2023-STT
70/2023-STT
880,00 € doc. ThDr. Attila Lévai, PhD. Univerzita J. Selyeho
9. Júl 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 134/2022-STT
134/2022-STT
810,00 € Dr. habil. PaedDr. Melinda Nagy, PhD. Univerzita J. Selyeho
8. Júl 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 97/2022-STT
97/2022-STT
810,00 € Dr. habil. Ing. Renáta Hajabáč Machová, PhD. Univerzita J. Selyeho
8. Júl 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 145/2022-STT
145/2022-STT
810,00 € Ing. Iveta Szencziová,PhD. Univerzita J. Selyeho
8. Júl 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 76/2022-STT
76/2022-STT
810,00 € Ing. Pavol Balázs,PhD. Univerzita J. Selyeho
8. Júl 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 130/2022-STT
130/2022-STT
810,00 € Dr.habil. Sarolta Zsuzsanna Mészárosné Darvay, PhD. Univerzita J. Selyeho
8. Júl 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu 59/2022-STA
59/2022-STA
1 115,00 € Ing. Ondrej Takáč, PhD. Univerzita J. Selyeho
8. Júl 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 87/2022-STT
87/2022-STT
810,00 € Mgr. Agnesa Domonkosová Univerzita J. Selyeho
8. Júl 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 125/2022-STT
125/2022-STT
810,00 € Mgr. Fanny Marton Both Univerzita J. Selyeho
2. Júl 2024
Dohoda o grante na stáž
SMP/3/2023
1 512,00 € Ákos Teszák Univerzita J. Selyeho
2. Júl 2024
Dohoda o grante na stáž
SMP/5/2023
1 512,00 € Ádám Rózsa Univerzita J. Selyeho
1. Júl 2024
Zmluva o dielo
ZOD032/2024
200,00 € Tóth Orsolya Katalin Univerzita J. Selyeho
28. Jún 2024
Zmluva o spolupráci (pedagogická prax študentov)
INE063/2024
0,00 € ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Univerzita J. Selyeho
28. Jún 2024
Zmluva o spolupráci (pedagogická prax)
INE/064/2024
0,00 € Základná škola Reformovanej cirkvi s VJM Martovce Univerzita J. Selyeho