Centrálny register zmlúv

Univerzita J. Selyeho

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Apríl 2024
Zmluva o dielo
ZOD005/2024
100,00 € David Cielontko Univerzita J. Selyeho
10. Apríl 2024
Zmluva o dielo
ZOD006/2024
100,00 € František Ábel Univerzita J. Selyeho
10. Apríl 2024
Zmluva o dielo
ZOD007/2024
100,00 € Prof. Dr. Karl-Wilhelm Niebuhr Univerzita J. Selyeho
10. Apríl 2024
Zmluva o dielo
ZOD008/2024
100,00 € Prof. Dr. Karl-Wilhelm Niebuhr Univerzita J. Selyeho
10. Apríl 2024
Zmluva o dielo
ZOD009/2024
450,00 € Tal Ilan Univerzita J. Selyeho
10. Apríl 2024
Zmluva o dielo
ZOD010/2024
100,00 € Vér Ádám Univerzita J. Selyeho
10. Apríl 2024
Zmluva o dielo
ZOD011/2024
200,00 € Steven Neil Mason Univerzita J. Selyeho
9. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory KA131 na krátkodobé mobility doktorandov– STÁŽ
SMS/47/2022
1 080,00 € Mgr. Stela Járosiová Univerzita J. Selyeho
9. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory KA131 na krátkodobé mobility doktorandov– STÁŽ
SMS/48/2022
1 780,00 € Mgr. Szonja Jenei Univerzita J. Selyeho
9. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž
SMT/19/2022
2 010,00 € Ing. Anikó Barcziová Univerzita J. Selyeho
9. Apríl 2024
Kúpna zmluva
KZ001/2024
15,00 € Univerzita J. Selyeho Dr. habil. Attila Simon, PhD.
9. Apríl 2024
Kúpna zmluva
KZ002/2024
15,00 € Univerzita J. Selyeho PaedDr. Andrea Valach
9. Apríl 2024
Zmluva o dielo č. 4/2024
ZOD004/2024
599 106,90 € DARTON s.r.o. Univerzita J. Selyeho
5. Apríl 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie BIP/1/2022-STT
BIP/1/2022-STT
623,00 € Mgr. Klaudia Pauliková, PhD. Univerzita J. Selyeho
5. Apríl 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia BIP/2/2022-STT
BIP/2/2022-STT
623,00 € PaeDr. Cyntia Kálmánová Univerzita J. Selyeho
5. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium
BIP/37/2022
680,00 € Amand Várhegyi Univerzita J. Selyeho
4. Apríl 2024
Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie 25/2023-STT
25/2023-STT
723,00 € Mgr. Anna Holczheiová Univerzita J. Selyeho
4. Apríl 2024
Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu 16/2023-STA
16/2023-STA
910,00 € István Jobbágy, PhD. Univerzita J. Selyeho
4. Apríl 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu 47/2022-STA
47/2022-STA
780,00 € Peter Židek, PaedDr. Univerzita J. Selyeho
4. Apríl 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie BIP/3/2022-STT
BIP/3/2022-STT
623,00 € doc. PaedDr. Andrea Puskás, PhD. Univerzita J. Selyeho