Centrálny register zmlúv

Univerzita J. Selyeho

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Máj 2024
Kúpna zmluva
KZ019/2024
15,00 € Univerzita J. Selyeho Judita Pajdlhauserová
6. Máj 2024
Kúpna zmluva
KZ020/2024
15,00 € Univerzita J. Selyeho Bc. Evelína Gálová
3. Máj 2024
Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na výučbu 45/2023-STA
45/2023-STA
910,00 € Dr.habil. Sándor János Tóth, PhD. Univerzita J. Selyeho
2. Máj 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium
BIP/47/2022
680,00 € Amand Várhegyi Univerzita J. Selyeho
30. Apríl 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu 6/2022-STA
6/2022-STA
810,00 € Dr. habil. PaedDr. Beáta Dobay, PhD. Univerzita J. Selyeho
30. Apríl 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie 57/2022-STT
57/2022-STT
810,00 € Ing.Silvia Hrozenská, PhD. Univerzita J. Selyeho
30. Apríl 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu 51/2022-STA
51/2022-STA
810,00 € Mgr. Attila Bognár Univerzita J. Selyeho
30. Apríl 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 64/2022-STT
64/2022-STT
810,00 € Ing. Mgr. Beáta Nagyová Univerzita J. Selyeho
30. Apríl 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 54/2022-STT
54/2022-STT
810,00 € Ildikó Berecz Univerzita J. Selyeho
30. Apríl 2024
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 68/2022-STT
68/2022-STT
810,00 € Agnesa Tubová Univerzita J. Selyeho
30. Apríl 2024
Zmluva o dielo
ZOD022/2024
100,00 € Lengyel Lászlóné Univerzita J. Selyeho
30. Apríl 2024
Zmluva o dielo
ZOD023/2024
200,00 € Dr. Török Istvánné Univerzita J. Selyeho
30. Apríl 2024
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
INE053/2024
8 400,00 € KATONA LEGAL, s.r.o. Univerzita J. Selyeho
30. Apríl 2024
Mandátna zmluva
INE054/2024
4 400,00 € KRAUS Co., s.r.o. Univerzita J. Selyeho
29. Apríl 2024
Kúpna zmluva
KZ012/2024
15,00 € Univerzita J. Selyeho Mgr. Andrea Vargová, PhD.
29. Apríl 2024
Kúpna zmluva
KZ013/2024
15,00 € Univerzita J. Selyeho PhDr. Szeiner Zsuzsanna, PhD.
29. Apríl 2024
Kúpna zmluva
KZ014/2024
15,00 € Univerzita J. Selyeho Krisztián Piller
29. Apríl 2024
Kúpna zmluva
KZ015/2024
15,00 € Univerzita J. Selyeho Mgr. Péter Zakar
25. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory KA131 na krátkodobé mobility doktorandov– STÁŽ
SMS/51/2022
980,00 € Mgr. Cyntia Szegiová Univerzita J. Selyeho
25. Apríl 2024
AGREEMENT – ERASMUS+ - MOBILITY OF INDIVIDUALS 1/OUT-STA/2023/KA171
AGREEMENT – ERASMUS+ - MOBILITY OF INDIVIDUALS 1/OUT-STA/2023/KA171
3 480,00 € PROF. ÁBRAHÁM KOVÁCS, PHD. Univerzita J. Selyeho