Centrálny register zmlúv

Univerzita J. Selyeho

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. September 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie 83/2021-STT
83/2021-STT
548,00 € Valach Andrea, PaedDr. Univerzita J. Selyeho
26. September 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie 38/2021-STT
38/2021-STT
735,00 € Berecz Ildikó Univerzita J. Selyeho
26. September 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 81/202-STT
81/202-STT
735,00 € Tubová Agnesa Univerzita J. Selyeho
26. September 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 64/2021-STT
64/2021-STT
548,00 € Judit Lelkes, Mgr. Univerzita J. Selyeho
26. September 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu 31/2021-STA
31/2021-STA
735,00 € Csehiová Agáta, doc.dr., univ., PhD. Univerzita J. Selyeho
26. September 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 76/2021-STT
76/2021-STT
735,00 € Monika Szalayová Univerzita J. Selyeho
26. September 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 85/2021-STT
85/2021-STT
735,00 € Ing. Oľga Virágová Univerzita J. Selyeho
26. September 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 48/2021-STT
48/2021-STT
735,00 € Gróf Tamás Univerzita J. Selyeho
26. September 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 58/2021-STT
62/2021-STT
735,00 € Eva Kováčová Kaczová, Ing. Univerzita J. Selyeho
26. September 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 41/2021-STA
41/2021-STA
735,00 € Iveta Szencziová, Ing. PhD. Univerzita J. Selyeho
26. September 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu 44/2021-STA
44/2021-STA
735,00 € Tóthová Tarová Eva, RNDr., PhD., Univerzita J. Selyeho
26. September 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 55/2021-STT
55/2021-STT
548,00 € Hrozenská Silvia, Ing., PhD. Univerzita J. Selyeho
26. September 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 69/2021-STT
69/2021-STT
548,00 € Beáta Nagyová, Ing., Mgr. Univerzita J. Selyeho
25. September 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 49/2021-STT
49/2021-STT
735,00 € Győrfy Ilona, Ing. Univerzita J. Selyeho
25. September 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 58/2021-STT
58/2021-STT
735,00 € Alžbeta Kacz Mészárosová, Mgr. Univerzita J. Selyeho
25. September 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 77/2021-STT
77/2021-STT
548,00 € Tóbiás Kosár Silvia, PhDr., PhD. Univerzita J. Selyeho
25. September 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 60/2021-STT
60/2021-STT
548,00 € Kahler Korcsmáros Enikő, PhDr., PhD. Univerzita J. Selyeho
25. September 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 75/2021-STT
75/2021-STT
548,00 € Seres Huszárik Erika, PhDr., PhD. Univerzita J. Selyeho
25. September 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 52/2021-STT
52/2021-STT
0,00 € Hajtman Ľudovít, Bc. Univerzita J. Selyeho
25. September 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie 51/2021-STT
51/2021-STT
443,00 € Hajabáč Machová Renáta, Dr. habil., Ing., PhD. Univerzita J. Selyeho