Centrálny register zmlúv

Univerzita J. Selyeho

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. December 2021
Zmluva o dielo
ZOD046/2021
600,00 € Farkas Gabriella Ágnes Univerzita J. Selyeho
17. Marec 2017
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu
20/2015-STA
705,00 € Attila Lévai, Mgr., PhD. Univerzita J. Selyeho
23. Február 2022
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia 44/2019-STT
44/2019-STT
705,00 € Attila Lévai, Mgr., PhD. Univerzita J. Selyeho
10. Február 2016
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu
19/2015-STA
705,00 € Enikő Korcsmáros, PhDr. Univerzita J. Selyeho
10. Február 2016
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu
28/2015-STA
705,00 € Erika Seres Huszárik, PhDr. Univerzita J. Selyeho
13. September 2021
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia č.16/2019-STT
16/2019-STT
705,00 € Eva Nyitraiová, Mgr. Univerzita J. Selyeho
15. Február 2019
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu
16/2017-STA
705,00 € György Juhász, Dr. habil. PaedDr., PhD. Univerzita J. Selyeho
16. Júl 2019
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenia
24/2018-STT
705,00 € György Juhász, Dr. habil. PaedDr., PhD. Univerzita J. Selyeho
27. Február 2019
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu
1/2017-STA
705,00 € Imrich Antalík, PhDr., PhD. Univerzita J. Selyeho
26. Október 2015
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu
35/2014-ER-V
705,00 € Ing. István Szőköl, PhD. Univerzita J. Selyeho v Komárne
20. Apríl 2015
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu
13/2014-ER-V
705,00 € Ing. Magdaléna Hugyivárová Univerzita J. Selyeho v Komárne
12. Apríl 2016
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu
15/2015-STA
0,00 € István Jobbágy, PhD. Univerzita J. Selyeho
9. Január 2019
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu
35/2018-STA
705,00 € István Szőköl, Dr. habil., Ing., PhD. Univerzita J. Selyeho
1. Október 2018
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu
43/2018-STA
705,00 € János Tóth, Prof.,RNDr., PhD. Univerzita J. Selyeho
11. Október 2019
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu
48/2018-STA
705,00 € János Tóth, Prof.,RNDr., PhD. Univerzita J. Selyeho
18. Apríl 2018
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu
30/2017-STA
705,00 € Katarína Szarka, Mgr., PhD. Univerzita J. Selyeho
11. Apríl 2019
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu
46/2017-STA
800,00 € Katarína Szarka, Mgr., PhD. Univerzita J. Selyeho
30. Marec 2016
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu
2/2015-STA
705,00 € Krisztina Czakóová, PaedDr., PhD. Univerzita J. Selyeho
29. Marec 2018
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu
40/2017-STA
705,00 € Ladislav Végh, PaedDr. Univerzita J. Selyeho
7. November 2019
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na výučbu
11/2019-STA
545,00 € Lilla Fehér, Mgr. Univerzita J. Selyeho