Centrálny register zmlúv

Univerzita J. Selyeho

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. December 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie 5/OUT-STT/2022/KA171
5/OUT-STT/2022/KA171
1 290,00 € Dr. habil. László Szarka, CSc. Univerzita J. Selyeho
6. December 2023
Grant agreement for Erasmus+ mobility participants- staff mobility for training-higher education-KA171 6/INC-STT/2022/KA171
6/INC-STT/2022/KA171
1 300,00 € Dr.Fodor Diulo, PhD. Univerzita J. Selyeho
5. December 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na stáž
SMT/15/2022
1 809,00 € Mgr. Klaudia Balázs Univerzita J. Selyeho
30. November 2023
Zmluva o dielo
ZOD36/2023
150,00 € ThDr. Alžbeta Öllősová Univerzita J. Selyeho
29. November 2023
Dohoda o grante na krátkodobé mobility pre doktorandov– STÁŽ
6/PhD/2023
1 324,00 € PaedDr. Szabó László Dávid Univerzita J. Selyeho
29. November 2023
Dohoda o grante na krátkodobé mobility pre doktorandov– STÁŽ
5/PhD/2023
1 268,00 € Mgr. Svitek Szilárd Univerzita J. Selyeho
29. November 2023
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory KA131 na krátkodobé mobility doktorandov– STÁŽ
SMS/31/2022
1 130,00 € Mgr. Paksi Dávid Univerzita J. Selyeho
27. November 2023
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie 4/OUT-STT/2022/KA171
4/OUT-STT/2022/KA171
1 290,00 € Dr. habil. PaedDr. Melinda Nagy, PhD. Univerzita J. Selyeho
27. November 2023
Zmluva o vzájomnej spolupráci
INE60/2023
1 000,00 € Občianske združenie Živá tradícia Univerzita J. Selyeho
24. November 2023
Zmluva o dielo
ZOD35/2023
5 000,00 € Univerzita J. Selyeho ProRegia Cultura O.z.
23. November 2023
Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie 7/2023-STT
7/2023-STT
910,00 € Berecz Ildikó Univerzita J. Selyeho
23. November 2023
Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie 60/2023-STT
60/2023-STT
910,00 € Tubová Agnesa Univerzita J. Selyeho
22. November 2023
Zmluva o dielo
ZOD30/2023
100,00 € Vida Viktor Univerzita J. Selyeho
22. November 2023
Zmluva o dielo
ZOD31/2023
100,00 € Stephen Amukune Univerzita J. Selyeho
22. November 2023
Zmluva o dielo
ZOD32/2023
300,00 € Csizmadia Gábor Univerzita J. Selyeho
22. November 2023
Zmluva o dielo
ZOD33/2023
100,00 € prof. Dr. Csíkos Csaba Antal Univerzita J. Selyeho
22. November 2023
Zmluva o dielo
ZOD34/2023
700,00 € Bauko Tiborné Univerzita J. Selyeho
15. November 2023
Zmluva o dielo
ZOD28/2023
80,00 € doc. PaedDr. Milena Lipnická, PhD. Univerzita J. Selyeho
15. November 2023
Zmluva o dielo
ZOD29/2023
80,00 € doc. PaedDr. Tatiana Marcineková, PhD. Univerzita J. Selyeho
13. November 2023
Dohoda o grante na mobilitu zamestnancov na školenie 31/2023-STT
31/2023-STT
723,00 € PhDr. Enikő Kahler Korcsmáros, PhD. Univerzita J. Selyeho