Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (CP Košice, KR PZ v Košiciach)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. December 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-344-004-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Peter Anna
14. December 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-344-007-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Ladislav Marcin
14. December 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
RHCP-SO_ZM_SO15-014272-034-2023_2023
7,00 € Ministerstvo vnútra SR Dagmar Kapraľová
14. December 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
RHCP-SO_ZM_SO17-009568-022-2023_2023
21,00 € Ministerstvo vnútra SR Ján Bliščák
14. December 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
RHCP-SO_ZM_SO17-009568-023-2023_2023
21,00 € Ministerstvo vnútra SR Michal Kruľ
12. December 2023
Kúpna zmluva č. 1-35/2023-CPKE-ON
CPKE_ZM_ON-1-35-2023_2023
44 000,00 € Slovenská republika zastúpená Ministersvom vnútra Slovenskej republiky INGELAND s. r. o.
12. December 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
RHCP-SO_ZM_SO15-014272-030-2023_2023
44,36 € Ministersvo vnútra SR Peter Dudič
11. December 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
RHCP-SO_ZM_SO15-014272-028-2023_2023
43,96 € Ministersvo vnútra SR Bc. Marek Divulit
11. December 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
RHCP-SO_ZM_SO15-014272-029-2023_2023
43,96 € Ministersvo vnútra SR Bc. Marek Divulit
11. December 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
RHCP-SO_ZM_SO2-077052-001-2023_2023
13,40 € Ministersvo vnútra SR Martin Hašuľ
8. December 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-344-2023_2023
0,00 € Ministersvo vnútra SR Bc. Jozef Blaho
8. December 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-344-001-2023_2023
0,00 € Ministersvo vnútra SR Ing. Stanislav Slaný
8. December 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-344-002-2023_2023
0,00 € Ministersvo vnútra SR Mgr. Gabriela Cifraničová
6. December 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
RHCP-SO_ZM_SO15-014272-026-2023_2023
44,36 € Ministersvo vnútra SR Peter Dudič
6. December 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
RHCP-SO_ZM_SO15-014272-027-2023_2023
44,36 € Ministersvo vnútra SR Peter Dudič
1. December 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OKP3-1422-009-2023_2023
49,80 € Ministersvo vnútra SR Bc. Michal Gallo
15. November 2023
Zmluva o nájme služobného bytu a dohoda o zrážkach zo služobného príjmu č.p.: SE-OHZ4-2023/003299-054
SE_ZM_SE-OHZ4-003299-054-2023_2023
48,86 € Ministersvo vnútra SR Bc. Kristína Šteinerová
29. November 2023
Zmluva o ubytovaní
CPKE_ZM_MP-6-2023_2023
0,00 € Ministersvo vnútra SR Ing. Ján Geletič
29. November 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 29. 11. 2023
CPKE_ZM_MP-1-89-2023_2023
1 791,72 € Mesto Moldava nad Bodvou Ministerstvo vnútra SR
29. November 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č. 1-85/2023-CPKE-MP
CPKE_ZM_MP-1-85-2023_2023
2 822,40 € SLOVbiz s. r. o. Ministerstvo vnútra SR