Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (CP Košice, KR PZ v Košiciach)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. December 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1-80/2022-CPKE-ON
CPKE_ZM_ON-1-80-2022_2022
2 852,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ASO VENDING s.r.o.
17. December 2022
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-257-005-2022_2022
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Štefan Hatvaník
17. December 2022
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-257-006-2022_2022
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Ladislav Marcin
17. December 2022
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-257-007-2022_2022
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Bc. Jozef Blaho
15. December 2022
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
RHCP-HCP_ZM_SO12-057446-005-2022_2022
46,12 € Ministerstvo vnútra SR Bc. Dominik Lukačko
15. December 2022
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
RHCP-SO_ZM_SO15-024085-019-2022_2022
2,30 € Ministerstvo vnútra SR Rudolf Šebak
13. December 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 12.12.2022
CPKE_ZM_ON-1-98-2022_2022
1 393,25 € Mesto Moldava nad Bodvou Ministerstvo vnútra SR
13. December 2022
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
RHCP-SO_ZM_SO15-024085-014-2022_2022
4,40 € Ministerstvo vnútra SR Peter Dudič
13. December 2022
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
RHCP-SO_ZM_SO15-024085-012-2022_2022
5,20 € Ministerstvo vnútra SR Martin Durkot
13. December 2022
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
RHCP-SO_ZM_SO15-024085-017-2022_2022
5,20 € Ministerstvo vnútra SR Radoslav Sokolovič
12. December 2022
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
PPZ-HCP_ZM_SO17-029597-013-2022_2022
54,40 € Ministerstvo vnútra SR Marek Hromada
9. December 2022
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-257-2022_2022
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Bc. Martin Šeba
9. December 2022
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-257-001-2022_2022
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Róbert Žaludek
9. December 2022
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-257-002-2022_2022
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Ing. Stanislav Slaný
9. December 2022
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-257-003-2022_2022
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Peter Anna
9. December 2022
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-257-004-2022_2022
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Ľubomír Popadič
8. December 2022
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
RHCP-SO_ZM_SO2-071348-001-2022_2022
10,60 € Ministerstvo vnútra SR Martin Hašuľ
8. December 2022
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
PPZ-HCP_ZM_SO17-029597-011-2022_2022
54,40 € Ministerstvo vnútra SR Marek Hromada
5. December 2022
Zmluva o ubytovaní
CPKE_ZM_ON-12-2022_2022
0,00 € Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Košice Mgr. ŠIMČIŠINOVÁ Jana
1. December 2022
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
ORPZ-MI_ZM_OPP3-1964-1-2022_2022
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Matúš Remák