Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (CP Košice, KR PZ v Košiciach)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
25. Júl 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
RHCP-SO_ZM_SO15-014272-016-2023_2023
7,00 € Ministerstvo vnútra SR Dagmar Kapraľová
24. Júl 2023
Kúpna zmluva č. 1-17/2023-CPKE-ON uzatvorená podľa §588 a nasl.zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
CPKE_ZM_ON-1-17-2023_2023
3 212,85 € Oľga Glovičková, Ing. Štefánia Bašistová, Ing. Oľga Damaškovičová Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej repubiky
21. Júl 2023
Dohoda o spolupráci pri zabezpečení bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a verejného poriadku pri organizovaní Majstrovstiev sveta veteránov v orientačnom behu konaných v dňoch 11.-18.augusta 2023
KRPZ-KE_ZM_VO-Z-19-001-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Klub orientačného behu ATU Košice
21. Júl 2023
Dohoda o finančnom vyrovnaní č.1-54/2023-CPKE-MP medzi zmluvnými stranami uzavretá podľs §51 zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
CPKE_ZM_MP-1-54-2023_2023
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky
20. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-002476-011-2023_2023
50 000,00 € Ministestvo vnútra Slovenskej republiky JUDr. Ondrej Mašlanka
20. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-002474-009-2023_2023
15 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Mgr. Mária Šavlíková
20. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-002475-010-2023_2023
50 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Dávid Török
20. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-002473-008-2023_2023
30 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Matúš Urbančík
20. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-002445-010-2023_2023
15 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Tadeáš Tóth
19. Júl 2023
Zmluva o výpožičke č. 1-48/2023-CPKE-ON
CPKE_ZM_ON-1-48-2023_2023
1 018,08 € Slovenská republika zastúpená Štatistickým úradom Slovenskej republiky Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej repubiky
13. Júl 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-075-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Štefan Hatvaník
13. Júl 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-076-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Bc. Jozef Blaho
13. Júl 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-077-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Ľubomír Popadič
13. Júl 2023
Zmluva o nájme č. 1-62/2023-CPKE-MP
CPKE_ZM_MP-1-62-2023_2023
72,53 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky TERMMING, a.s.
6. Júl 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-069-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Peter Anna
6. Júl 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-070-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Bc. Martin Šeba
6. Júl 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-071-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Mgr. Gabriela Cifraničová
6. Júl 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-072-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Ladislav Marcin
6. Júl 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-073-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Ing. Stanislav Slaný
6. Júl 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-074-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Róbert Žaludek