Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (CP Košice, KR PZ v Košiciach)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Január 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OKP3-313-002-2024_2024
45,13 € Ministersvo vnútra SR Bc. Pavol Dugas
23. Január 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
ORPZ-MI_ZM_OPP3-205-2024_2024
0,00 € Ministersvo vnútra SR Matúš Remák
19. Január 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
RHCP-SO_ZM_SO15-013162-002-2024_2024
43,96 € Ministerstvo vnútra SR Bc. Marek Divulit
18. Január 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
ORPZ-KE_ZM_OPP7-53-2024_2024
0,00 € Ministersvo vnútra SR Jozef Urban
18. Január 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
ORPZ-MI_ZM_OKP-215-002-2024_2024
57,60 € Ministersvo vnútra SR Martin Ihnát
17. Január 2024
Dohoda o odklade splatnosti faktúry (číslo dohody 0000004916)
CPKE_ZM_MP-2-1-2024_2024
9 828,42 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Ministerstvo vnútra SR
15. Január 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-14-011-2024_2024
0,00 € Ministersvo vnútra SR Martin Marcin
15. Január 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-14-013-2024_2024
0,00 € Ministersvo vnútra SR Mgr. Gabriela Cifraničová
15. Január 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-14-014-2024_2024
0,00 € Ministersvo vnútra SR Ing. Stanislav Slaný
15. Január 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-14-015-2024_2024
0,00 € Ministersvo vnútra SR Peter Anna
12. Január 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-14-008-2024_2024
0,00 € Ministersvo vnútra SR Ľubomír Popadič
12. Január 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-14-009-2024_2024
0,00 € Ministersvo vnútra SR Bc. Jozef Blaho
12. Január 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-14-010-2024_2024
0,00 € Ministersvo vnútra SR Štefan Hatvaník
9. Január 2024
Zmluva o ubytovaní
CPKE_ZM_MP-1-2024_2024
0,00 € Ministersvo vnútra SR Bc. Winnick Rena
9. Január 2024
Zmluva o ubytovaní
CPKE_ZM_MP-2-2024_2024
0,00 € Ministersvo vnútra SR Krestian Slavomír
9. Január 2024
Zmluva o nájme č. 1-93/2023-CPKE-MP
CPKE_ZM_MP-1-93-2023_2024
275,00 € Ministersvo vnútra SR LIGRUS s. r. o.
9. Január 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
RHCP-SO_ZM_SO15-013162-001-2024_2024
43,96 € Ministersvo vnútra SR Bc. Marek Divulit
5. Január 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-14-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Ing. Ivan Žolna
4. Január 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
PPZ-HCP_ZM_SO17-011174-002-2024_2024
42,72 € Ministerstvo vnútra SR Bc. Miroslav Potocký
4. Január 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
PPZ-HCP_ZM_SO17-011174-003-2024_2024
42,72 € Ministerstvo vnútra SR Bc. Miroslav Potocký