Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (CP Košice, KR PZ v Košiciach)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Apríl 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
PPZ-HCP_ZM_SO17-011174-011-2024_2024
42,72 € Ministerstvo vnútra SR Bc. Miroslav Potocký
19. Apríl 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
PPZ-HCP_ZM_SO12-000011-004-2024_2024
46,12 € Ministerstvo vnútra SR Bc. Dominik Lukačko
18. Apríl 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OKP3-313-009-2024_2024
45,13 € Ministerstvo vnútra SR Bc. Michal Gallo
18. Apríl 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OKP3-313-010-2024_2024
45,13 € Ministerstvo vnútra SR Bc. Pavol Dugas
17. Apríl 2024
Dohoda o splátkach
KRPZ-KE_ZM_VO2-43-018-2021_2024
1 668,20 € Ján Jeňo Ministerstvo vnútra SR
17. Apríl 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
RHCP-SO_ZM_SO15-013162-010-2024_2024
43,96 € Ministerstvo vnútra SR Bc. Marek Divulit
17. Apríl 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
ORPZ-KS_ZM-OPP6-177-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Ivana Richterová
16. Apríl 2024
Zmluva č. 112/2024/PO o dodávke vody z verejného vodovodu a o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
CPKE_ZM_MP-2-25-2024_2024
0,00 € Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Ministerstvo vnútra SR
10. Apríl 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-14-039-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Ing. Stanislav Slaný
10. Apríl 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-14-040-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Bc. Jozef Blaho
10. Apríl 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-14-041-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Ľubomír Popadič
10. Apríl 2024
Zmluva o ubytovaní
CPKE_ZM_MP-5-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Mgr. Monika Nováková
9. Apríl 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
RHCP-SO_ZM_SO15-013162-009-2024_2024
44,36 € Ministerstvo vnútra SR Peter Dudič
9. Apríl 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
PPZ-HCP_ZM_SO17-011174-009-2024_2024
42,72 € Ministerstvo vnútra SR Bc. Miroslav Potocký
5. Apríl 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-14-034-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Štefan Hatvaník
5. Apríl 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-14-035-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Peter Anna
5. Apríl 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-14-036-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Ladislav Marcin
5. Apríl 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-14-037-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Marin Marcin
5. Apríl 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-14-038-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Mgr. Gabriela Cifraničová
4. Apríl 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM-OKP3-313-007-2024_2024
45,13 € Ministerstvo vnútra SR Bc. Michal Gallo