Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (CP Košice, KR PZ v Košiciach)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
24. Február 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
PPZ-HCP_ZM_SO17-009568-005-2023_2023
56,32 € Ministerstvo vnútra SR Marek Hromada
23. Február 2023
Bezodplatná výpožička
KRPZ-KE_ZM_OPP3-60-002-2023_2023
0,00 € René Máťáš Ministerstvo vnútra SR
23. Február 2023
Bezodplatná výpožička
KRPZ-KE_ZM_OPP3-68-2023_2023
0,00 € Martin Haburaj Ministerstvo vnútra SR
16. Február 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1-106/2022-CPKE-ON
CPKE_ZM_ON-1-106-2022_2023
1 566,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra SR ASO VENDING s.r.o.
20. Február 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-028-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Martin Marcin
20. Február 2023
Dohoda o spolupráci pri zabezpečovaní plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky počas realizácie nadrozmernej dopravy a nadmernej dopravy
KRPZ-KE_ZM_VO-3-001-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR PIKOLO TRANSPORT, s.r.o.
17. Február 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
ORPZ-TV_ZM_VO-18-002-2023_2023
52,30 € Ministerstvo vnútra SR Jozef Urban
15. Február 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-020-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Ladislav Marcin
15. Február 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-021-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Ľubomír Popadič
15. Február 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-022-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Bc. Martin Šeba
15. Február 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-023-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Štefan Hatvaník
15. Február 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-024-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Peter Anna
15. Február 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-025-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Mgr. Gabriela Cifraničová
15. Február 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-026-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Róbert Žaludek
15. Február 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-027-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Bc. Jozef Blaho
14. Február 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
ORPZ-TV_ZM_VO-33-002-2023_2023
52,30 € Ministerstvo vnútra SR Tomáš Jarecký
13. Február 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
RHCP-SO_ZM_SO15-014272-004-2023_2023
43,96 € Ministerstvo vnútra SR Bc. Marek Divulit
13. Február 2023
Dohoda o spolupráci pri zabezpečení plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky a verejného poriadku
KRPZ-KE_ZM_VO-Z-1-011-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR BFILM, s. r. o.
10. Február 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
ORPZ-KE_ZM_OPP5-97-036-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Bc. Radoslav Schutz
8. Február 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
PPZ-HCP_ZM_SO17-009568-004-2023_2023
56,32 € Ministerstvo vnútra SR Marek Hromada