Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (CP Košice, KR PZ v Košiciach)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
20. Október 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-100-2023_2023
0,00 € Ministersvo vnútra SR Štefan Hatvaník
20. Október 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-101-2023_2023
0,00 € Ministersvo vnútra SR Peter Anna
20. Október 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-102-2023_2023
0,00 € Ministersvo vnútra SR Ing. Stanislav Slaný
20. Október 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-103-2023_2023
0,00 € Ministersvo vnútra SR Bc. Jozef Blaho
20. Október 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-104-2023_2023
0,00 € Ministersvo vnútra SR Ladislav Marcin
20. Október 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-105-2023_2023
0,00 € Ministersvo vnútra SR Mgr. Gabriela Cifraničová
20. Október 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-106-2023_2023
0,00 € Ministersvo vnútra SR Ľubomír Popadič
20. Október 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-107-2023_2023
0,00 € Ministersvo vnútra SR Martin Marcin
20. Október 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
ORPZ-KE_ZM_OPP9-148-001-2023_2023
0,00 € Ministersvo vnútra SR Matej Píla
19. Október 2023
Dohoda o spolupráci a poskytnutí súčinnosti pri organizovaní medzinárodných automobilových pretekov 49. RALLY KOŠICE
KRPZ-KE_ZM_VO-25-001-2023-Z_2023
0,00 € Ministersvo vnútra SR Auto klub Košice
18. Október 2023
Zmluva o nájme č. 1-83/2023-CPKE-MP
CPKE_ZM_MP-1-83-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Chemkostav, a.s.
17. Október 2023
Zmluva o ubytovaní
CPKE_ZM_MP-5-2023_2023
0,00 € Ministersvo vnútra SR Ing. Eduard Babjak
12. Október 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
RHCP-SO_ZM_SO15-014272-021-2023_2023
43,96 € Ministersvo vnútra SR Bc. Marek Divulit
11. Október 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
PPZ-HCP_ZM_SO17-009568-017-2023_2023
42,72 € Ministersvo vnútra SR Bc. Miroslav Potocký
11. Október 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
RHCP-SO_ZM_SO15-014272-020-2023_2023
44,36 € Ministersvo vnútra SR Peter Dudič
11. Október 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OKP3-1422-006-2023_2023
45,80 € Ministersvo vnútra SR Bc. Pavol Dugas
11. Október 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OKP3-1422-005-2023_2023
45,80 € Ministersvo vnútra SR Bc. Michal Gallo
11. Október 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
PPZ-HCP_ZM_SO17-009568-018-2023_2023
56,32 € Ministersvo vnútra SR Marek Hromada
6. Október 2023
Darovacia zmluva
KRPZ-KE_ZM_VO-Z-23-2023_2023
0,00 € Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia, s. r. o. Ministerstvo vnútra SR
3. Október 2023
Zmluva o nájme č. 1-81/2023-CPKE-MP
CPKE_ZM_MP-1-81-2023_2023
0,00 € Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice Ministerstvo vnútra SR