Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Ministerstvo vnútra SR (CP Košice, KR PZ v Košiciach)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. September 2023
Zmluva o dodávke a odbere vody, odvádzaní odpadových vôd a realizácii úhrady
CPKE_ZM_MP-1-79-2023_2023
0,00 € Okresný súd Rožňava Ministerstvo vnútra SR
4. December 2023
Zmluva o ubytovaní
CPKE_ZM_OPU-003524-001-2023_2023
0,00 € Ministersvo vnútra SR PhDr. Katarína Čabalová, PhD.
4. December 2023
Zmluva o ubytovaní
CPKE_ZM_OPU-003524-002-2023_2023
0,00 € Ministersvo vnútra SR JUDr. Stanislav Gernát
6. December 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
RHCP-SO_ZM_SO15-014272-026-2023_2023
44,36 € Ministersvo vnútra SR Peter Dudič
6. December 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
RHCP-SO_ZM_SO15-014272-027-2023_2023
44,36 € Ministersvo vnútra SR Peter Dudič
1. December 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OKP3-1422-009-2023_2023
49,80 € Ministersvo vnútra SR Bc. Michal Gallo
15. November 2023
Zmluva o nájme služobného bytu a dohoda o zrážkach zo služobného príjmu č.p.: SE-OHZ4-2023/003299-054
SE_ZM_SE-OHZ4-003299-054-2023_2023
48,86 € Ministersvo vnútra SR Bc. Kristína Šteinerová
29. November 2023
Zmluva o ubytovaní
CPKE_ZM_MP-6-2023_2023
0,00 € Ministersvo vnútra SR Ing. Ján Geletič
29. November 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 29. 11. 2023
CPKE_ZM_MP-1-89-2023_2023
1 791,72 € Mesto Moldava nad Bodvou Ministerstvo vnútra SR
29. November 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č. 1-85/2023-CPKE-MP
CPKE_ZM_MP-1-85-2023_2023
2 822,40 € SLOVbiz s. r. o. Ministerstvo vnútra SR
28. November 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
PPZ-HCP_ZM_SO17-009568-021-2023_2023
56,32 € Ministersvo vnútra SR Marek Hromada
27. November 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-116-2023_2023
0,00 € Ministersvo vnútra SR Ing. Stanislav Slaný
27. November 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
ORPZ-KE_ZM_OKP12-557-005-2023_2023
49,80 € Ministersvo vnútra SR Bc. Pavol Tóth
27. November 2023
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu.
CPKE_ZM_OMP-003211-010-2023_2023
30 000,00 € Ministersvo vnútra SR Ing. Eva Zdravecká
22. November 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
RHCP-SO_ZM_SO15-014272-024-2023_2023
43,96 € Ministersvo vnútra SR Bc. Marek Divulit
22. November 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
RHCP-SO_ZM_SO15-014272-025-2023_2023
43,96 € Ministersvo vnútra SR Bc. Marek Divulit
22. November 2023
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu.
CPKE_ZM_OMP-003080-012-2023_2023
50 000,00 € Ministersvo vnútra SR Ing. Karol Zeman
13. November 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-115-2023_2023
0,00 € Ministersvo vnútra SR Martin Marcin
10. November 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-113-2023_2023
0,00 € Ministersvo vnútra SR Bc. Martin Šeba
10. November 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-114-2023_2023
0,00 € Ministersvo vnútra SR Ladislav Marcin