Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Ministerstvo vnútra SR (CP Košice, KR PZ v Košiciach)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. Marec 2023
Zmluva o nájme služobného bytu a dohoda o zrážkach zo služobného príjmu č.p.: SE-OHZ4-2023/003299-010
SE_ZM_SE-OHZ4-003299-010-2023_2023
27,82 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra SR Mgr. Daniela Davidová
16. Marec 2023
Zmluva o nájme služobného bytu a dohoda o zrážkach zo služobného príjmu č.p.: SE-OHZ4-2023/003299-011
SE_ZM_SE-OHZ4-003299-011-2023_2023
35,47 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Katarína Vaszilyová
23. Marec 2023
Dohoda o úhrade prevádzkových nákladov a služieb spojených s užívaním časti nehnuteľnosti č.: 1-71/2022-CPKE-ON, č.CRZ:00701/2023-EPO0000/23-00
CPKE_ZM_ON-1-71-2022_2023
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra SR Slovenský pozemkový fond
23. Marec 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
PPZ-HCP_ZM_SO17-009568-009-2023_2023
56,32 € Ministerstvo vnútra SR Marek Hromada
20. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-001529-008-2023_2023
15 000,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Ing. Tomáš Somráky
20. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-001460-009-2023_2023
50 000,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Michal Kuffa
20. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-001540-011-2023_2023
50 000,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Ing. Peter Bukovič
17. Marec 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-038-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Bc. Martin Šeba
17. Marec 2023
Dohoda o splátkach
KRPZ-KE_ZM_VO2-6-011-2022_2023
2 550,07 € Norbert Tóth Ministerstvo vnútra SR
17. Marec 2023
Dohoda o splátkach
KRPZ-KE_ZM_VO2-7-011-2022_2023
1 280,85 € Norbert Tóth Ministerstvo vnútra SR
16. Marec 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
RHCP-SO_ZM_SO15-014272-008-2023_2023
43,96 € Ministerstvo vnútra SR Bc. Marek Divulit
15. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-001543-009-2023_2023
15 000,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Richard Ridarčík
13. Marec 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-037-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Martin Marcin
13. Marec 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
RHCP-SO_ZM_SO15-014272-007-2023_2023
44,36 € Ministerstvo vnútra SR Peter Dudič
10. Marec 2023
Darovacia zmluva
KRPZ-KE_ZM_VO-Z-12-2023_2023
0,00 € Deutche Telekom Systems Solutions Slovakia, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR
9. Marec 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
PPZ-HCP_ZM_SO17-009568-008-2023_2023
56,32 € Ministerstvo vnútra SR Marek Hromada
9. Marec 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
ORPZ-KE_ZM_OKP10-180-003-2023_2023
45,80 € Ministerstvo vnútra SR Bc. Michal Gallo
9. Marec 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
ORPZ-KE_ZM_OKP10-180-004-2023_2023
45,80 € Ministerstvo vnútra SR Bc. Pavol Dugas
9. Marec 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-036-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Mgr. Gabriela Cifraničová
9. Marec 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-033-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Štefan Hatvaník