Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Ministerstvo vnútra SR (CP Košice, KR PZ v Košiciach)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. Máj 2024
Zmluva o nájme č. 2-6/2024-CPKE-MP
CPKE_ZM_MP-2-6-2024_2024
7 300,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Malfy Apartments, s.r.o.
21. Máj 2024
Dohoda o skončení Zmluvy o nájme č. 1-72/2023-CPKE-MP
CPKE_ZM_MP-2-33-2024_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky JUDr. Tomáš Tomovčík
21. Máj 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OKP3-313-013-2024_2024
45,13 € Ministerstvo vnútra SR Bc. Michal Gallo
21. Máj 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OKP3-313-014-2024_2024
45,13 € Ministerstvo vnútra SR Bc. Pavol Dugas
20. Máj 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-14-047-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Ľubomír Popadič
20. Máj 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-14-048-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Ladislav Marcin
20. Máj 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-14-049-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Ing. Stanislav Slaný
15. Máj 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-14-046-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Bc. Jozef Blaho
15. Máj 2024
Zmluva o zriadení vecného bremena (2-34/2024-CPKE-MP) uzatvorená podľa ust. §151n a nasl. Občianskeho zákonníka
CPKE_ZM_MP-2-34-2024_2024
0,00 € Obec Ulič Ministerstvo vnútra SR
15. Máj 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
PPZ-HCP_ZM_SO12-000011-005-2024_2024
46,12 € Ministerstvo vnútra SR Bc. Dominik Lukačko
13. Máj 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-14-044-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Peter Anna
13. Máj 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-14-045-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Štefan Hatvaník
9. Máj 2024
Zmluva č. 2-30/2024-CPKE-MP o refundácii nákladov za odber vody
CPKE_ZM_MP-2-30-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR AANI s.r.o.
6. Máj 2024
Dohoda o spolupráci pri organizovaní polmaratónu Košice Peace Half Marathon 2024
KRPZ-KE_ZM_VO-7-006-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Maratónsky klub Košice
6. Máj 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
ORPZ-MI_ZM_OPP3-205-004-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Matúš Remák
6. Máj 2024
Bezodplatná výpožička
KRPZ-KE_ZM_OPP3-86-004-2024_2024
0,00 € Róbert Pál Baláž Ministerstvo vnútra SR
6. Máj 2024
Bezodplatná výpožička
KRPZ-KE_ZM_OPP3-85-005-2024_2024
0,00 € Martin Tupta Ministerstvo vnútra SR
2. Máj 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
ORPZ-KE_ZM_OKP12-854-001-2024_2024
99,60 € Ministerstvo vnútra SR Bc. Pavol Tóth
2. Máj 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
RHCP-SO_ZM_SO15-013162-012-2024_2024
44,36 € Ministerstvo vnútra SR Peter Dudič
29. Apríl 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OKP3-313-011-2024_2024
45,13 € Ministerstvo vnútra SR Bc. Michal Gallo