Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (CP Košice, KR PZ v Košiciach)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
5. Január 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-012-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Petet Anna
5. Január 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-015-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Bc. Martin Šeba
21. December 2022
Zmluva o výpožičke č. 1-78/2022-CPKE-ON
CPKE_ZM_ON-1-78-2022_2022
15 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Krajská prokuratúra
2. Január 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
RHCP-SO_ZM_SO14-006439-140-2022_2022
3,40 € Ministerstvo vnútra SR Liliana Sentivanová
17. December 2022
Zmluva o ubytovaní
CPKE_ZM_ON-003733-003-2022_2022
0,00 € Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Košice PhDr. Katarína Čabalová, PhD.
17. December 2022
Zmluva o ubytovaní
CPKE_ZM_ON-003733-004-2022_2022
0,00 € Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Košice JUDr. Stanislav Gernát
20. December 2022
Rámcova zmluva o poskytnutí služby č. 1-104/2022-CPKE-ON
CPKE_ZM_ON-1-104-2022_2022
22 800,00 € KOSIT a.s. Ministerstvo vnútra SR
21. December 2022
Dohoda o spolupráci pri zabezpečovaní plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky počas realizácie nadrozmernej dopravy a nadmernej dopravy
KRPZ-KE_ZM_VO-11-002-2022_2022
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Special Transport euroExpress, s.r.o.
23. December 2022
Zmluva o ubytovaní
CPKE_ZM_ON-13-2022_2022
0,00 € Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Košice Tomko Maroš
29. December 2022
Dohoda o spolupráci pri zabezpečovaní plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky počas realizácie nadrozmernej dopravy a nadmernej dopravy
KRPZ-KE_ZM_VO-Z-10-002-2022_2022
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Peter Suchopa s.r.o.
29. December 2022
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
PPZ-NCODK_ZM-OENV9-072192-001-2022_2022
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Ing. Radovan Morovský
29. December 2022
Zmluva o zriadení verejnej časti kanalizačnej prípojky
CPKE_ZM_ON-1-105-2022_2022
0,00 € Obec Markušovce Ministerstvo vnútra SR (CP Košice, KR PZ v Košiciach)
23. December 2022
Dohoda o ukončení Zmluvy o dodávke a distribúcii elektriny č. 009/171/2002/ZOD
CPKE_ZM_ON-1-107-2022_2022
0,00 € VSS Energy, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR
21. December 2022
Zmluva o nájme strelnice č. 1-91/2022-CPKE-ON
CPKE_ZM_ON-1-91-2022_2022
0,00 € HEDRON s.r.o. Ministerstvo vnútra SR
21. December 2022
Zmluva o nájme 8890-2/2022-RV
CPKE_ZM_ON-1-92-2022_2022
Doplnená
1 541,26 € Sociálna poisťovňa Ministerstvo vnútra SR
21. December 2022
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 8261/2011/LSR (č.j. 11567/2011/160) zo dňa 21.11.2011
CPKE_D01_ON-1-103-2022_2022
60,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik SR - Ministerstvo vnútra SR
21. December 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla č.3/12/2023
CPKE_ZM_ON-1-101-2022_2022
0,00 € Veolia Energia Kráľovský Chlmec, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR
21. December 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla č.258/26/2022
CPKE_ZM_ON-1-100-2022_2022
0,00 € Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR
21. December 2022
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
RHCP-SO_ZM_SO12-074058-2022_2022
15,60 € Ministerstvo vnútra SR Miroslav Prokop
20. December 2022
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-257-008-2022_2022
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Martin Marcin