Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (CP Košice, KR PZ v Košiciach)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Február 2024
Zmluva o ubytovaní
CPKE_ZM_MP-3-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Bc. Matúš Dudič
14. Február 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
RHCP-SO_ZM_SO15-013162-005-2024_2024
44,36 € Ministerstvo vnútra SR Peter Dudič
12. Február 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
ORPZ-KE_ZM_OKP12-854-2024_2024
99,60 € Ministersvo vnútra SR Bc. Pavol Tóth
12. Február 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-14-021-2024_2024
0,00 € Ministersvo vnútra SR Martin Marcin
12. Február 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-14-022-2024_2024
0,00 € Ministersvo vnútra SR Mgr. Gabriela Cifraničová
12. Február 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-14-023-2024_2024
0,00 € Ministersvo vnútra SR Peter Anna
8. Február 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OKP3-313-003-2024_2024
45,13 € Ministersvo vnútra SR Bc. Michal Gallo
8. Február 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OKP3-313-004-2024_2024
45,13 € Ministersvo vnútra SR Bc. Pavol Dugas
7. Február 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-14-017-2024_2024
0,00 € Ministersvo vnútra SR Ľubomír Popadič
7. Február 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-14-018-2024_2024
0,00 € Ministersvo vnútra SR Bc. Jozef Blaho
7. Február 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-14-019-2024_2024
0,00 € Ministersvo vnútra SR Štefan Hatvaník
7. Február 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-14-020-2024_2024
0,00 € Ministersvo vnútra SR Ladislav Marcin
6. Február 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
PPZ-HCP_ZM_SO17-011174-004-2024_2024
42,72 € Ministersvo vnútra SR Bc. Miroslav Potocký
6. Február 2024
Poskytovanie služby na pranie a žehlenie prádla
CPKE_ZM_OMTZ-2-12-2024_2024
24 000,00 € Ústav na výkon trestu oňatia slobody Ministerstvo vnútra SR
30. Január 2024
Dohoda o platbách č. 2-2/2024-CPKE-MP
CPKE_ZM_MP-2-2-2024_2024
198,91 € Mesto Moldava nad Bodvou Ministerstvo vnútra SR
31. Január 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
ORPZ-TV_ZM_VO-50-2024_2024
56,30 € Ministersvo vnútra SR Bc. Tomáš Jarecký
31. Január 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
RHCP-SO_ZM_SO15-013162-004-2024_2024
43,96 € Ministersvo vnútra SR Bc. Marek Divulit
29. Január 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-14-016-2024_2024
0,00 € Ministersvo vnútra SR Ladislav Marcin
29. Január 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
RHCP-SO_ZM_SO15-013162-003-2024_2024
44,36 € Ministersvo vnútra SR Peter Dudič
26. Január 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
PPZ-HCP_ZM_SO12-000011-001-2024_2024
46,12 € Ministersvo vnútra SR Bc. Dominik Lukačko