Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (CP Košice, KR PZ v Košiciach)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Apríl 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
RHCP-SO_ZM_SO15-014272-011-2023_2023
44,36 € Ministerstvo vnútra SR Peter Dudič
26. Apríl 2023
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
CPKE_ZM_ON-1-26-2023-2023
0,00 € Obec Michaľany Ministerstvo vnútra SR
26. Apríl 2023
Dohoda o skončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 4-8/2020-CPKE-ON
CPKE_ZM_ON-1-33-2023_2023
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Dallmayr Vending & Office k.s.
24. Apríl 2023
Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku štátu
CPKE_ZM_ON-1-12-2023_2023
0,00 € Ústredný kontrolný a skušobný ústav poľnohospodársky v Bratislave SR - Ministerstvo vnútra SR
24. Apríl 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
ORPZ-KE_ZM_OKP10-180-007-2023_2023
45,80 € Ministerstvo vnútra SR Bc. Michal Gallo
24. Apríl 2023
Dohoda o pužití cestného motorového vozidla
ORPZ-KE_ZM_OKP10-180-008-2023_2023
45,80 € Ministerstvo vnútra SR Bc. Pavol Dugas
24. Apríl 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme č. 23152008 zo dňa 25.02.2008
CPKE_D05_ON-1-31-2008_2023
0,00 € Centrum voľného času Ministerstvo vnútra SR
19. Apríl 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
ORPZ-TV_ZM_VO-18-003-2023_2023
52,30 € Ministerstvo vnútra SR Jozef Urban
19. Apríl 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytoých priestorov č. 1-22/2023-CPKE-ON
CPKE_ZM_1-22-2023_2023
1 004,29 € Ministerstvo vnútra SR CinemArt SK s.r.o.
18. Apríl 2023
Dohoda o späťvzatí výpovede a o skončení Zmluvy o nájme č. 4-26/2020-CPKE-ON zo dňa 28.02.2020
CPKE_ZM_ON-1-25-2023_2023
0,00 € Obec Komárovce Ministerstvo vnútra SR
17. Apríl 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-049-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Štefan Hatvaník
17. Apríl 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-050-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Štefan Hatvaník
17. Apríl 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
RHCP-SO_ZM_SO15-014272-010-2023_2023
43,96 € Ministerstvo vnútra SR Bc.Marek Divulit
14. Apríl 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-048-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Martin Marcin
14. Apríl 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-047-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Mgr. Gabriela Cifraničová
14. Apríl 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-045-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Bc. Martin Šeba
14. Apríl 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-046-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Ing. Stanislav Slaný
13. Apríl 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
PPZ-HCP_ZM_SO17-009568-011-2023_2023
56,32 € Ministerstvo vnútra SR Marek Hromada
12. Apríl 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
PPZ-HCP_ZM_SO17-009568-010-2023_2023
42,72 € Ministerstvo vnútra SR Bc. Miroslav Potocký
11. Apríl 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-043-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Ladislav Marcin