Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (CP Košice, KR PZ v Košiciach)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. November 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
PPZ-HCP_ZM_SO17-009568-019-2023_2023
42,72 € Ministersvo vnútra SR Bc. Miroslav Potocký
9. November 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
PPZ-HCP_ZM_SO17-009568-020-2023_2023
56,32 € Ministersvo vnútra SR Marek Hromada
8. November 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
PPZ-HCP_ZM_SO12-016447-010-2023_2023
46,12 € Ministersvo vnútra SR Bc. Dominik Lukačko
8. November 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
ORPZ-TV_ZM_VO-33-006-2023_2023
52,30 € Ministersvo vnútra SR Tomáš Jarecký
7. November 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-108-2023_2023
0,00 € Ministersvo vnútra SR Peter Anna
7. November 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-109-2023_2023
0,00 € Ministersvo vnútra SR Mgr. Gabriela Cifraničová
7. November 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-110-2023_2023
0,00 € Ministersvo vnútra SR Ľubomír Popadič
7. November 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-111-2023_2023
0,00 € Ministersvo vnútra SR Štefan Hatvaník
7. November 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-112-2023_2023
0,00 € Ministersvo vnútra SR Bc. Jozef Blaho
7. November 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OKP3-1422-007-2023_2023
45,80 € Ministersvo vnútra SR Bc. Michal Gallo
7. November 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OKP3-1422-008-2023_2023
45,80 € Ministersvo vnútra SR Bc. Pavol Dugas
2. November 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
RHCP-SO_ZM_SO1-070792-001-2023_2023
4,60 € Ministersvo vnútra SR Ján Geľatič
2. November 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
RHCP-SO_ZM_SO15-014272-022-2023_2023
44,36 € Ministersvo vnútra SR Peter Dudič
30. Október 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
ORPZ-KE_ZM_OKP12-557-004-2023_2023
45,80 € Ministersvo vnútra SR Bc. Pavol Tóth
26. Október 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č. 1-86/2023-CPKE-MP
CPKE_ZM_MP-1-86-2023_2023
6 300,00 € SLOVbiz s. r. o. Ministerstvo vnútra SR
25. Október 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č. 1-84/2023-CPKE-MP
CPKE_ZM_MP-1-84-2023_2023
7 794,00 € SLOVbiz s. r. o. Ministerstvo vnútra SR
25. Október 2023
Kúpna zmluva č. 1-65/2023-CPKE-MP uzatvorená podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
CPKE_ZM_MP-1-65-2023_2023
3 333,00 € Ministersvo vnútra SR Ing. Miloš Pukanský
23. Október 2023
Zmluva o nájme č.1-64/2023-CPKE-MP
CPKE_ZM_MP-1-64-2023_2023
0,00 € SR zastúpená Ministerstvom vnútra SR Towercom, a.s.
20. Október 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-098-2023_2023
0,00 € Ministersvo vnútra SR Bc. Martin Šeba
20. Október 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-099-2023_2023
0,00 € Ministersvo vnútra SR Róbert Žaludek