Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (CP Košice, KR PZ v Košiciach)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. Apríl 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-043-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Ladislav Marcin
11. Apríl 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-044-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Štefan Hatvaník
11. Apríl 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
ORPZ-TV_ZM_VO-33-003-2023_2023
52,30 € Ministerstvo vnútra SR Tomáš Jarecký
6. Apríl 2023
Dohoda o úhrade zostatku kúpnej ceny bytu č. 1-27/2023-CPKE-ON
CPKE_ZM_ON-1-27-2023_2023
6 597,16 € Mgr. Marián Talarovič Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
6. Apríl 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
ORPZ-KE_ZM_OKP12-557-002-2023_2023
91,60 € Ministerstvo vnútra SR Bc. Pavol Tóth
6. Apríl 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-039-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Peter Anna
6. Apríl 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-040-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Ľubomír Popadič
6. Apríl 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-041-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Róbert Žaludek
6. Apríl 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-042-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Bc. Jozef Blaho
4. Apríl 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
RHCP-SO_ZM_SO15-014272-009-2023_2023
44,36 € Ministerstvo vnútra SR Peter Dudič
4. Apríl 2023
Zmluva o zriadení vecného bremena (1-24/2023-CPKE-ON) uzatvorená podľa ust. § 151n a nasl. Občianskeho zákonníka
CPKE_ZM_ON-1-24-2023_2023
0,00 € Obec Ulič Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
3. Apríl 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
ORPZ-MI_ZM_OPP3-111-002-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Matúš Remák
16. Marec 2023
Zmluva o nájme služobného bytu a dohoda o zrážkach zo služobného príjmu č.p.: SE-OHZ4-2023/003299-010
SE_ZM_SE-OHZ4-003299-010-2023_2023
27,82 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra SR Mgr. Daniela Davidová
16. Marec 2023
Zmluva o nájme služobného bytu a dohoda o zrážkach zo služobného príjmu č.p.: SE-OHZ4-2023/003299-011
SE_ZM_SE-OHZ4-003299-011-2023_2023
35,47 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Katarína Vaszilyová
31. Marec 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky a verejného priadku
KRPZ-KE_ZM_VO-Z-13-2023_2023
Doplnená
0,00 € Ministerstvo vnútra SR BFILM, s. r. o.
31. Marec 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky a verejného poriadku
KRPZ-KE_ZM_VO-Z-2-016-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR CinemArt SK s.r.o.
27. Marec 2023
Dohoda o spolupráci pri ochrane verejného poriadku a v obecných veciach verejného poriadku
KRPZ-KE_ZM_VO-Z-7-001-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Mesto Sečovce
24. Marec 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
ORPZ-KE_ZM_OKP10-180-005-2023_2023
45,80 € Ministerstvo vnútra SR Bc. Michal Gallo
24. Marec 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
ORPZ-KE_ZM_OKP10-180-006-2023_2023
45,80 € Ministerstvo vnútra SR Bc. Pavol Dugas
23. Marec 2023
Dohoda o úhrade prevádzkových nákladov a služieb spojených s užívaním časti nehnuteľnosti č.: 1-71/2022-CPKE-ON, č.CRZ:00701/2023-EPO0000/23-00
CPKE_ZM_ON-1-71-2022_2023
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra SR Slovenský pozemkový fond