Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (CP Košice, KR PZ v Košiciach)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Máj 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
ORPZ-KE_ZM_OKP10-180-012-2023_2023
45,80 € Ministerstvo vnútra SR Bc. Pavol Dugas
18. Máj 2023
Zmluva o nájme č.1-16/2023-CPKE-ON
CPKE_ZM_ON-1-16-2023_2023
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra SR Ing. Vladimír Ďuriš - ETRA
18. Máj 2023
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového toku verejnou kanalizáciou
CPKE_ZM_ON-1-34-2023_2023
Doplnená
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ministerstvo vnútra SR
15. Máj 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-058-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Ladislav Marcin
15. Máj 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-059-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Mgr. Gabriela Cifraničová
15. Máj 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytoých priestorov č. 1-40/2023-CPKE-ON
CPKE_ZM-1-40-2023_2023
68,04 € Ministerstvo vnútra SR CinemArt SK s.r.o.
15. Máj 2023
Rámcova zmluva o poskytnutí služby č. 1-37/2023-CPKE-ON
CPKE_ZM_ON-1-37-2023_2023
21 195,36 € KOSIT a.s. Ministerstvo vnútra SR
12. Máj 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
RHCP-SO_ZM_SO15-014272-013-2023_2023
43,96 € Ministerstvo vnútra SR Bc.Marek Divulit
12. Máj 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy č.45/2004/SZ zo dňa 21.06.2004 v znení dodatkov 1-5
CPKE_ZM_ON-1-42-2023_2023
0,00 € KOSIT a.s. Ministerstvo vnútra SR
12. Máj 2023
Dohoda o ukončení Zmluvy č. 146/2009/SZ zo dňa 31.08.2009 v znení Dodatkov 1-2
CPKE_ZM_ON-1-41-2023_2023
0,00 € KOSIT a.s. Ministerstvo vnútra SR
10. Máj 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
RHCP-SO_ZM_SO15-014272-012-2023_2023
44,36 € Ministerstvo vnútra SR Peter Dudič
9. Máj 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-055-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Ľubomír Popadič
9. Máj 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-056-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Róbert Žaludek
9. Máj 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-057-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Bc. Jozef Blaho
9. Máj 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
ORPZ-KE_ZM_OKP10-180-009-2023_2023
45,80 € Ministerstvo vnútra SR Bc. Michal Gallo
9. Máj 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
ORPZ-KE_ZM_OKP10-180-010-2023_2023
45,80 € Ministerstvo vnútra SR Bc. Pavol Dugas
9. Máj 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
PPZ-HCP_ZM_SO12-016447-006-2023_2023
46,12 € Ministerstvo vnútra SR Bc. Dominik Lukačko
9. Máj 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
PPZ-HCP_ZM_SO12-016447-007-2023_2023
46,12 € Ministerstvo vnútra SR Bc. Dominik Lukačko
5. Máj 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-051-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Ing. Stanislav Slaný
5. Máj 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-052-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Bc. Martin Šeba