Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (CP Košice, KR PZ v Košiciach)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. September 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
RHCP-SO_ZM_SO15-014272-019-2023_2023
44,36 € Ministerstvo vnútra SR Peter Dudič
21. September 2023
Dohoda o spolupráci a o poskytnutí súčinnosti pri organizovaní 100.ročníka Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach
KRPZ-KE_ZM_VO-Z-22-001-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Maratónsky klub Košice
20. September 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
ORPZ-KE_ZM_OPP9-148-2023_2023
52,30 € Ministerstvo vnútra SR Matej Píla
14. September 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OKP3-1422-001-2023_2023
45,80 € Ministersvo vnútra SR Bc. Michal Gallo
14. September 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OKP3-1422-002-2023_2023
45,80 € Ministersvo vnútra SR Bc. Pavol Dugas
14. September 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
PPZ-HCP_ZM_SO17-009568-014-2023_2023
56,32 € Ministersvo vnútra SR Marek Hromada
14. September 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-096-2023_2023
0,00 € Ministersvo vnútra SR Bc.Jozef Blaho
14. September 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-097-2023_2023
0,00 € Ministersvo vnútra SR Peter Anna
13. September 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
RHCP-SO_ZM_SO15-014272-018-2023_2023
43,96 € Ministersvo vnútra SR Bc. Marek Divulit
11. September 2023
Zmluva o ubytovaní
CPKE_ZM_MP-4-2023_2023
0,00 € Ministersvo vnútra SR Ing. Tomáš Bednár
12. September 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
ORPZ-KE_ZM_OPP7-218-2023_2023
52,30 € Ministersvo vnútra SR Jozef Urban
12. September 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
PPZ-HCP_ZM_SO17-009568-013-2023_2023
42,72 € Ministersvo vnútra SR Bc. Miroslav Potocký
11. September 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
ORPZ-TV_ZM_VO-33-004-2023_2023
52,30 € Ministersvo vnútra SR Tomáš Jarecký
11. September 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
RHCP-SO_ZM_SO15-014272-017-2023_2023
44,36 € Ministersvo vnútra SR Peter Dudič
7. September 2023
Zmluva o ubytovaní
CPKE_ZM_MP-3-2023_2023
0,00 € Ministersvo vnútra SR Marek Dutko
7. September 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-088-2023_2023
0,00 € Ministersvo vnútra SR Ľubomír Popadič
7. September 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-089-2023_2023
0,00 € Ministersvo vnútra SR Štefan Hatvaník
7. September 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-090-2023_2023
0,00 € Ministersvo vnútra SR Róbert Žaludek
7. September 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-091-2023_2023
0,00 € Ministersvo vnútra SR Ing. Stanislav Slaný
7. September 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-092-2023_2023
0,00 € Ministersvo vnútra SR Martin Marcin