Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (CP Košice, KR PZ v Košiciach)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
18. Október 2023
Zmluva o nájme č. 1-83/2023-CPKE-MP
CPKE_ZM_MP-1-83-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Chemkostav, a.s.
17. Október 2023
Zmluva o ubytovaní
CPKE_ZM_MP-5-2023_2023
0,00 € Ministersvo vnútra SR Ing. Eduard Babjak
12. Október 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
RHCP-SO_ZM_SO15-014272-021-2023_2023
43,96 € Ministersvo vnútra SR Bc. Marek Divulit
11. Október 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
PPZ-HCP_ZM_SO17-009568-017-2023_2023
42,72 € Ministersvo vnútra SR Bc. Miroslav Potocký
11. Október 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
RHCP-SO_ZM_SO15-014272-020-2023_2023
44,36 € Ministersvo vnútra SR Peter Dudič
11. Október 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OKP3-1422-006-2023_2023
45,80 € Ministersvo vnútra SR Bc. Pavol Dugas
11. Október 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OKP3-1422-005-2023_2023
45,80 € Ministersvo vnútra SR Bc. Michal Gallo
11. Október 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
PPZ-HCP_ZM_SO17-009568-018-2023_2023
56,32 € Ministersvo vnútra SR Marek Hromada
6. Október 2023
Darovacia zmluva
KRPZ-KE_ZM_VO-Z-23-2023_2023
0,00 € Deutsche Telekom Systems Solutions Slovakia, s. r. o. Ministerstvo vnútra SR
3. Október 2023
Zmluva o nájme č. 1-81/2023-CPKE-MP
CPKE_ZM_MP-1-81-2023_2023
0,00 € Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice Ministerstvo vnútra SR
2. Október 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OKP3-1422-003-2023_2023
45,80 € Ministersvo vnútra SR Bc. Michal Gallo
2. Október 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OKP3-1422-004-2023_2023
45,80 € Ministersvo vnútra SR Bc. Pavol Dugas
28. September 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
ORPZ-MI_ZM_OPP3-111-003-2023_2023
0,00 € Ministersvo vnútra SR Matúš Remák
27. September 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
PPZ-HCP_ZM_SO12-016447-008-2023_2023
46,12 € Ministersvo vnútra SR Bc. Dominik Lukačko
27. September 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
PPZ-HCP_ZM_SO12-016447-009-2023_2023
46,12 € Ministersvo vnútra SR Bc. Dominik Lukačko
27. September 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
ORPZ-KE_ZM_OPP7-218-001-2023_2023
52,30 € Ministersvo vnútra SR Jozef Urban
26. September 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
PPZ-HCP_ZM_SO17-009568-015-2023_2023
42,72 € Ministersvo vnútra SR Bc. Miroslav Potocký
26. September 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
PPZ-HCP_ZM_SO17-009568-016-2023_2023
56,32 € Ministersvo vnútra SR Marek Hromada
26. September 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
ORPZ-TV_ZM_VO-33-005-2023_2023
52,30 € Ministersvo vnútra SR Tomáš Jarecký
21. September 2023
Dohoda o úhrade prevádzkových nákladov a služieb spojených s užívaním časti nehnuteľnosti č. 1-73/2023-CPKE-MP
CPKE_ZM_MP-1-73-2023_2023
Doplnená
4 568,16 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Slovenská republika zastúpená Regionálnym úradom školskej správy v Košiciach