Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (CP Košice, KR PZ v Košiciach)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Jún 2023
Zmluva o nájme č. 1-46/2023-CPKE-ON
CPKE_ZM_ON-1-46-2023_2023
411,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Východoslovenská distribučná, a.s.
7. Jún 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-064-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Štefan Hatvaník
7. Jún 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-065-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Róbert Žaludek
7. Jún 2023
Zmluva č.30-000168821PO2023 o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaná vôd z povrchového toku verejnou kanalizáciou
CPKE_ZM_ON-1-45-2023_2023
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ministerstvo vnútra SR
6. Jún 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-060-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Peter Anna
6. Jún 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-061-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Ing. Stanislav Slaný
6. Jún 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-062-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Bc. Martin Šeba
6. Jún 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-063-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Ladislav Marcin
1. Jún 2023
Kúpna zmluva č.1-19/2023-CPKE-ON
CPKE_ZM_ON-1-19-2023_2023
24 100,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Veľká Ida
31. Máj 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
RHCP-SO_ZM_SO15-014272-014-2023_2023
43,96 € Ministerstvo vnútra SR Bc.Marek Divulit
25. Máj 2023
Dohoda o úhrade zostatkovej kúpnej ceny bytu č. 1-47/2023-CPKE-ON
CPKE_ZM_ON-1-47-2023_2023
5 491,24 € Vladimír Veselý Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
22. Máj 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
ORPZ-KE_ZM_OKP10-180-011-2023_2023
45,80 € Ministerstvo vnútra SR Bc. Michal Gallo
22. Máj 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
ORPZ-KE_ZM_OKP10-180-012-2023_2023
45,80 € Ministerstvo vnútra SR Bc. Pavol Dugas
18. Máj 2023
Zmluva o nájme č.1-16/2023-CPKE-ON
CPKE_ZM_ON-1-16-2023_2023
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra SR Ing. Vladimír Ďuriš - ETRA
18. Máj 2023
Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového toku verejnou kanalizáciou
CPKE_ZM_ON-1-34-2023_2023
Doplnená
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ministerstvo vnútra SR
15. Máj 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-058-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Ladislav Marcin
15. Máj 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-059-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Mgr. Gabriela Cifraničová
15. Máj 2023
Zmluva o krátkodobom nájme nebytoých priestorov č. 1-40/2023-CPKE-ON
CPKE_ZM-1-40-2023_2023
68,04 € Ministerstvo vnútra SR CinemArt SK s.r.o.
15. Máj 2023
Rámcova zmluva o poskytnutí služby č. 1-37/2023-CPKE-ON
CPKE_ZM_ON-1-37-2023_2023
21 195,36 € KOSIT a.s. Ministerstvo vnútra SR
12. Máj 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
RHCP-SO_ZM_SO15-014272-013-2023_2023
43,96 € Ministerstvo vnútra SR Bc.Marek Divulit