Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (CP Košice, KR PZ v Košiciach)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Február 2011
Zmluva o poskytovaní služieb prepravy ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov na súdnu pitvu
KRPZ_KE_ZM_EO3-14-1-2011_2012
Doplnená
0,00 € AVE- pohrebníctvo s.r.o, ul. Fándlyho č.5, 040 17 Košice - Barca KRPZ-KE
4. Február 2011
Zmluva o poskytovaní služieb prepravy ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov na súdnu pitvu
KRPZ_KE_ZM_EO3-14-2-2011_2012
Doplnená
0,00 € Pohrebná služba - Rastislav Findura, s.r.o., Ul. Slovenská č.8, 052 01 Spišská Nová Ves KRPZ-KE
4. Február 2011
Zmluva o poskytovaní služieb prepravy ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov na súdnu pitvu
KRPZ_KE_ZM_EO3-14-3-2011_2012
Doplnená
0,00 € Anna Žaludková, 055 63 Helcmanovce 67 KRPZ-KE
4. Február 2011
Zmluva o poskytovaní služieb prepravy ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov na súdnu pitvu
KRPZ_KE_ZM_EO3-14-4-2011_2012
Doplnená
0,00 € Blažej Szuros Pohrebná služba, Ul. Horešská č.67, 077 01 Kráľovský Chlmec KRPZ-KE
4. Február 2011
Zmluva o poskytovaní služieb prepravy ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov na súdnu
KRPZ_KE_ZM_EO3-14-5-2011_2012
Doplnená
0,00 € ULTIMA TV, spol. s.r.o., ul. Komenského č.73, 075 01 Trebišov KRPZ-KE
9. Február 2011
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 31.01.2008
KRPZ-KE_D02_EO3-9-149-2011_2011
0,00 € Vojenská zotavovňa a hotel Zemplínska Šírava, a. s., 072 36 Kaluža Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach
11. Február 2011
Zmluva o dodávke plynu
KRPZ-KE_ZM_EO2-36-049-2011_2011
Doplnená
0,00 € SPP.a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Krajské riaditeľstvo Policajného zboru Košiciach
11. Február 2011
Dodatok k zmluvám o dodávke plynu
KRPZ-KE_D01_EO2-36-047-2011_2011
0,00 € SPP, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach
11. Február 2011
Príloha č.3 k zmluve o združenej dodávke elektriny č. 5100000410C
KRPZ-KE_D03_EO2-36-045-2011_2011
0,00 € VSD, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach
11. Február 2011
Dodatok č. 1/2011 k zmluve o dodávke tepla č. 29/2006
KRPZ-KE_D01_EO2-36-043-2011_2011
0,00 € BP Trebišov, s.r.o., Puškinova 18, 075 86 Trebišov Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach
16. Február 2011
Zmluva o podnájme nebytových priestorov
KRPZ-KE_ZM_EO2-6-070-2011_2011
0,00 € 1.BASKET KLUB MICHALOVCE, Gen. Petrova 24, 071 01 Michalovce Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach
18. Február 2011
Dohoda o refundácii nákladov na vykurovanie
KRPZ-KE_ZM_EO2-56-008-2011_2011
0,00 € SENTA s.r.o., Jakobyho č. 19, 040 01 Košice Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach
23. Február 2011
Nájomná zmluva
KRPZ-KE_ZM_EO2-7-062-2010_2011
Doplnená
0,00 € Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach zamestnanec
24. Február 2011
Dohoda o splatení dlhu v splátkach
KRPZ-KE_ZM_24-8-VO-PS-2010_2011
0,00 € Mgr. Danka Gabošová, Peter Gaboš Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach
28. Február 2011
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 01.02.2008
KRPZ-KE_D02_EO3-9-155-2011_2011
0,00 € EUREST spol. s.r.o., Miletičova 40, 821 09 Bratislava 2 Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach
28. Február 2011
Dodatok č. 5 k zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 18.08.2005
KRPZ-KE_D05_EO3-9-154-2011_2011
0,00 € Gastrorekrea s.r.o., Letná 45, 040 01 Košice Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach
28. Február 2011
Dodatok č. 6 k zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 13.01.2006
KRPZ-KE_D06_EO3-9-153-2011_2011
0,00 € Gastrorekrea s.r.o., Letná 45, 040 01 Košice Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach
28. Február 2011
Dodatok č. 6 k zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 13.01.2006
KRPZ-KE_D06_EO3-9-152-2011_2011
0,00 € Gastrorekrea s.r.o., Letná 45, 040 01 Košice Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach
7. Marec 2011
Zmluva o poskytovaní služieb - oprava zariadení výpočtovej techniky
KRPZ-KE_ZM_OTI-106-020-2011_2011
0,00 € CS TOP COMPUTER SERVIS, s.r.o., Uherova 14, 04011 Košice Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach
7. Marec 2011
Nájomná zmluva
KRPZ-KE_ZM_EO2-6-071-2011_2011
0,00 € Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach