Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (CP Košice, KR PZ v Košiciach)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Marec 2012
Čiastková zmluva
KRPZ-KE_ZM_5-016-2012-EO-2012_2012
1 890 000,00 € VAŠA Slovensko, s.r.o. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach
21. November 2022
Zmluva o poskytovaní služieb (stravovacie služby)
SE_ZM_VO1_004197-01-2022_2022
Doplnená
1 271 250,00 € Gastroservis MM, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR
18. Jún 2018
Zmluva o poskytnutí služieb č. OVO-2018/000133-022
OVO_ZM_OVO-2018-000133-022
1 100 000,00 € ATALIAN SK,s.r.o Ministerstvo vnútra SR
24. August 2012
Kúpna zmluva
KRPZ-KE_ZM_EO2-5-014-2012_2012
940 000,00 € Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach CPK Slovakia s.r.o.
13. Apríl 2012
Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu č. p.: SE-OMTZ2-2012/001236-026
KRPZ-KE_ZM_5-040-2012-EO_2012
472 575,39 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach
12. Marec 2020
Kúpna zmluva č. 1-76/2019-CPKE-ON
CPKE_ZM_ON-1-76-2019_2020
447 000,00 € MS REI, s.r.o. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
28. Február 2020
Kúpna zmluva č. 4-4/2020-CPKE-ON
CPKE_ZM_ON-4-4-2020_2020
239 000,00 € Dominikánsky konvent Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
12. Júl 2013
Kúpna zmluva č. 5-189/2012-EO
KRPZ-KE_ZM_5-189-2012-EO_2012
237 000,00 € Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach EkoOil - Slovakia s.r.o.
22. December 2020
Kúpna zmluva č. 4-78/2020-CPKE-ON
CPKE_ZM_ON-4-78-2020_2020
185 500,00 € Dominikánsky konvent Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
26. Jún 2018
Zmluva o poskytovaní služieb (stravovacie služby)
CPKE_ZM_OMTZ-6-52-2018_2018
180 000,00 € SD - GASTRO s.r.o. Ministerstvo vnútra SR
29. Január 2013
Kúpna zmluva č. 5-177/2012-EO
KRPZ-KE_ZM_5-177-2012-EO_2012
160 550,00 € Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach Oto Ivan a manž. MV Dr. Mária Ivanová, rod. Drotárová
2. Február 2012
Zmluva o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu č. p.: SE-OMTZ2-2012/001236-007
KRPZ-KE_ZM_5-007-2012-EO-2012_2012
148 653,12 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach
29. Október 2018
Kúpna zmluva č. 6-97/2018-CPKE-ON
CPKE_ZM_ON-6-97-2018_2018
138 000,00 € REALSTAV-AM spol. s r. o. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
12. Marec 2014
Kúpna zmluva č. 55-278/2013-CPKE-ON
CPKE_ZM_ON-55-278-2013_2014
136 113,00 € Ministerstvo vnútra SR Ing. Peter Ontko a manž. Nadežda Ontková, rod. Záborská
9. Júl 2014
Dohoda o náhrade škody.
OU-MI_ZM_OU-MI-OSZP-2014-009204_2014
125 059,96 € Gerhard Braunstorfer Ministerstvo vnútra SR
27. Január 2012
Zmluva č. KRPZ-KE-EO3-68-044/2011 o bezodplatnom prevode správy hnuteľného majetku štátu uzavretá podľa § 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
KRPZ-KE_ZM_EO3-68-044-2011_2012
124 612,33 € Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach MV SR Bratislava
20. Apríl 2012
Kúpna zmluva
KRPZ-KE_ZM_5-045-2012-EO_2012
118 950,00 € Clean-tonery, s.r.o. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach
2. August 2023
Kúpna zmluva č. 1-2/2023-CPKE-ON uzatvorená podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
CPKE_ZM_ON-1-2-2023_2023
111 000,00 € Slovenská republika - Ministersvo vnútra Slovenskej republiky ZDRUŽENÁ, výrobné družstvo Spišská Nová Ves
6. Február 2012
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve 03/UVO/2010
KRPZ-KE_D01_5-004-2012-EO-2012_2012
105 812,00 € ERIK s.r.o. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach
12. Marec 2020
Kúpna zmluva č. 1-101/2019-CPKE-ON
CPKE_ZM_ON-1-101-2019_2020
101 000,00 € Ing. Ján Mihalko a manž. Danuša Mihalková Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky