Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (CP Košice, KR PZ v Košiciach)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Október 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
ORPZ-KE_ZM_OKP12-557-004-2023_2023
45,80 € Ministersvo vnútra SR Bc. Pavol Tóth
26. Október 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č. 1-86/2023-CPKE-MP
CPKE_ZM_MP-1-86-2023_2023
6 300,00 € SLOVbiz s. r. o. Ministerstvo vnútra SR
25. Október 2023
Zmluva o poskytovaní služieb č. 1-84/2023-CPKE-MP
CPKE_ZM_MP-1-84-2023_2023
7 794,00 € SLOVbiz s. r. o. Ministerstvo vnútra SR
25. Október 2023
Kúpna zmluva č. 1-65/2023-CPKE-MP uzatvorená podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
CPKE_ZM_MP-1-65-2023_2023
3 333,00 € Ministersvo vnútra SR Ing. Miloš Pukanský
23. Október 2023
Zmluva o nájme č.1-64/2023-CPKE-MP
CPKE_ZM_MP-1-64-2023_2023
0,00 € SR zastúpená Ministerstvom vnútra SR Towercom, a.s.
20. Október 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-098-2023_2023
0,00 € Ministersvo vnútra SR Bc. Martin Šeba
20. Október 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-099-2023_2023
0,00 € Ministersvo vnútra SR Róbert Žaludek
20. Október 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-100-2023_2023
0,00 € Ministersvo vnútra SR Štefan Hatvaník
20. Október 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-101-2023_2023
0,00 € Ministersvo vnútra SR Peter Anna
20. Október 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-102-2023_2023
0,00 € Ministersvo vnútra SR Ing. Stanislav Slaný
20. Október 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-103-2023_2023
0,00 € Ministersvo vnútra SR Bc. Jozef Blaho
20. Október 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-104-2023_2023
0,00 € Ministersvo vnútra SR Ladislav Marcin
20. Október 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-105-2023_2023
0,00 € Ministersvo vnútra SR Mgr. Gabriela Cifraničová
20. Október 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-106-2023_2023
0,00 € Ministersvo vnútra SR Ľubomír Popadič
20. Október 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-107-2023_2023
0,00 € Ministersvo vnútra SR Martin Marcin
20. Október 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
ORPZ-KE_ZM_OPP9-148-001-2023_2023
0,00 € Ministersvo vnútra SR Matej Píla
19. Október 2023
Dohoda o spolupráci a poskytnutí súčinnosti pri organizovaní medzinárodných automobilových pretekov 49. RALLY KOŠICE
KRPZ-KE_ZM_VO-25-001-2023-Z_2023
0,00 € Ministersvo vnútra SR Auto klub Košice
18. Október 2023
Zmluva o nájme č. 1-83/2023-CPKE-MP
CPKE_ZM_MP-1-83-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Chemkostav, a.s.
17. Október 2023
Zmluva o ubytovaní
CPKE_ZM_MP-5-2023_2023
0,00 € Ministersvo vnútra SR Ing. Eduard Babjak
12. Október 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
RHCP-SO_ZM_SO15-014272-021-2023_2023
43,96 € Ministersvo vnútra SR Bc. Marek Divulit