Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (CP Košice, KR PZ v Košiciach)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
6. Júl 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-072-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Ladislav Marcin
6. Júl 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-073-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Ing. Stanislav Slaný
6. Júl 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-074-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Róbert Žaludek
24. Jún 2023
Zmluva o nájme služobného bytu a dohoda o zrážkách zo mzdy č.p.:SE-OHZ4-2023/003299-025
SE_ZM_SE-OHZ4-003299-025-2023_2023
0,00 € Slovenská republika zast. Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Natália Szilágyiová
24. Jún 2023
Zmluva o nájme služobného bytu a dohoda o zrážkach zo služobného príjmu č.p.:SE-OHZ4-2023/003299-024
SE_ZM_SE-OHZ4-003299-024-2023_2023
0,00 € Slovenská republika zast. Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Frantiček Varga
24. Jún 2023
Zmluva o nájme služobného bytu a dohoda o zrážkách zo služobného príjmu č.p.:SE-OHZ4-2023/003299-023
SE_ZM_SE-OHZ4-003299-023-2023_2023
0,00 € Slovenská republika zast. Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky JUDr. Ivana Hrivňáková
24. Jún 2023
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme služobného bytu a dohody o zrážkách zo služobného príjmu č.p.:SHNM-OSNM4-2020/000929-004 zo dňa 29.05.2020 v znení dodatku č.1 zo dňa 23.01.2023
CPKE_ZM_MP-1-56-2023_2023
0,00 € Slovenská republika zast. Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky JUDr. Ivana Hrivňáková
24. Jún 2023
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme služobného bytu a dohody o zrážkách zo služobného príjmu č.p.:SHNM-OSNM4-2019/000947-054 zo dňa 27.11.2019 v znení dodatku č.1 zo dňa 26.01.2023
CPKE_ZM_MP-1-57-2023_2023
0,00 € Slovenská republika zast. Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Ing. Zsolt Tarcali
26. Jún 2023
Zmluva o nájme služobného bytu a dohoda o zrážkách zo služobného príjmu č.p.:SE-OHZ4-2023/003299-022
SE_ZM_SE-OHZ4-003299-022-2023_2023
0,00 € Slovenská republika zast. Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Ing. Zsolt Tarcali
26. Jún 2023
Zmluva o nájme služobného bytu a dohoda o zrážkách zo služobného príjmu č.p.:SE-OHZ4-2023/003299-029
SE_ZM_SE-OHZ4-003299-029-2023_2023
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Marián Štefančík
28. Jún 2023
Zmluva o nájme služobného bytu a dohoda o zrážkách zo služobného príjmu č.p.:SE-OHZ4-2023/003299-030
SE_ZM_SE-OHZ4-003299-030-2023_2023
0,00 € Slovenská republika - Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Rastislav Dinič
30. Jún 2023
Zmluva o užívaní vodnopólového bazéna na kúpalisku Červená Hviezda č. 1-59/2023-CPKE-MP
CPKE_ZM_MP-1-59-2023_2023
0,00 € TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. Košice Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
30. Jún 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
ORPZ-MI_ZM_OPP-353-001-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Bartolomej DANČ
28. Jún 2023
Zmluva o nájme č. 1-29/2023-CPKE-ON
CPKE_ZM_ON-1-29-2023_2023
624,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky AUTOMONT s.r.o. Košice
28. Jún 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.1-43/2023-CPKE-ON
CPKE_ZM_ON-1-43-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Key IT Solution, s.r.o.
27. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní zdravotníckych služieb
CPKE_ZM_OMTZ-1-58-2023_2023
12 000,00 € Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s. Ministerstvo vnútra SR
23. Jún 2023
Zmluva o nájme č.1-50/2023-CPKE-ON
CPKE_ZM_MP-1-50-2023_2023
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky TERMMING,a.s.
22. Jún 2023
Rámcová dohoda o odbere a zhodnocovaní odpadu č.ND54/2023
CPKE_ZM_MP-1-53-2023_2023
0,00 € KRONOSPAN, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR
12. Jún 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-066-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Bc. Jozef Blaho
12. Jún 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-067-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Mgr. Gabriela Cifraničová