Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (CP Košice, KR PZ v Košiciach)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Máj 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-057-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Bc. Jozef Blaho
9. Máj 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
ORPZ-KE_ZM_OKP10-180-009-2023_2023
45,80 € Ministerstvo vnútra SR Bc. Michal Gallo
9. Máj 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
ORPZ-KE_ZM_OKP10-180-010-2023_2023
45,80 € Ministerstvo vnútra SR Bc. Pavol Dugas
9. Máj 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
PPZ-HCP_ZM_SO12-016447-006-2023_2023
46,12 € Ministerstvo vnútra SR Bc. Dominik Lukačko
9. Máj 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
PPZ-HCP_ZM_SO12-016447-007-2023_2023
46,12 € Ministerstvo vnútra SR Bc. Dominik Lukačko
5. Máj 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-051-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Ing. Stanislav Slaný
5. Máj 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-052-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Bc. Martin Šeba
5. Máj 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-053-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Peter Anna
5. Máj 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-054-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Štefan Hatvaník
3. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní zdravotníckych služieb
CPKE_ZM_OMTZ-1-38-2023_2023
17 000,00 € Nemocnica AGEL Košice - Šaca a.s. Ministerstvo vnútra SR
3. Máj 2023
Dohoda o ukončení zmluvy o výpožičke psa pre potreby Policajného zboru
KRPZ-KE_ZM_OPP3-69-007-2023_2023
0,00 € Ondrej Oláh Ministerstvo vnútra SR
28. Apríl 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
PPZ-HCP_ZM_SO17-009568-012-2023_2023
56,32 € Ministerstvo vnútra SR Marek Hromada
28. Apríl 2023
Zmluva č. 1-30/2023-CPKE-ON o refundácii nákladov za odber vody
CPKE_ZM_ON-1-30-2023_2023
0,00 € MM Invest Košice, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR
28. Apríl 2023
Zmluva o výpožičke majetku štátu zo dňa 23.02.2023
CPKE_ZM_ON-1-6-2022_2023
2 765,00 € Slovenská republika zastúpená Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra SR
28. Apríl 2023
Zmluva o výpožičke majetku štátu zo dňa 22.02.2023
CPKE_ZM_ON-1-88-2022_2023
4 520,00 € Slovenská republika zastúpená Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
28. Apríl 2023
Zmluva o výpožičke majetku štátu zo dňa 22.02.2023
CPKE_ZM_ON-1-86-2022_2023
0,00 € Slovenská republika zastúpená Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
28. Apríl 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
RHCP-SO_ZM_SO15-014272-011-2023_2023
44,36 € Ministerstvo vnútra SR Peter Dudič
26. Apríl 2023
Zmluva o odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
CPKE_ZM_ON-1-26-2023-2023
0,00 € Obec Michaľany Ministerstvo vnútra SR
26. Apríl 2023
Dohoda o skončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 4-8/2020-CPKE-ON
CPKE_ZM_ON-1-33-2023_2023
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Dallmayr Vending & Office k.s.
24. Apríl 2023
Zmluva o výpožičke nehnuteľného majetku štátu
CPKE_ZM_ON-1-12-2023_2023
0,00 € Ústredný kontrolný a skušobný ústav poľnohospodársky v Bratislave SR - Ministerstvo vnútra SR