Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (CP Košice, KR PZ v Košiciach)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. November 2022
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
RHCP-HCP_ZM_SO12-057446-003-2022_2022
46,12 € Ministerstvo vnútra SR Bc. Dominik Lukačko
3. November 2022
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
RHPC-HCP_ZM_SO12-057446-004-2022_2022
46,12 € Ministerstvo vnútra SR Bc. Dominik Lukačko
3. November 2022
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
PPZ-HCP_ZM_SO17-029597-008-2022_2022
42,72 € Ministerstvo vnútra SR Bc. Miroslav Potocký
3. November 2022
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
PPZ-HCP_ZM_SO17-029597-009-2022_2022
42,72 € Ministerstvo vnútra SR Bc. Miroslav Potocký
2. November 2022
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
ORPZ-TV_ZM_VO-158-003-2022_2022
52,30 € Ministerstvo vnútra SR Jozef Urban
2. November 2022
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
RHCP-SO_ZM_SO15-024085-008-2022_2022
57,44 € Ministerstvo vnútra SR Peter Dudič
2. November 2022
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
ORPZ-KE_ZM_OKP10-3169-003-2022_2022
45,80 € Ministerstvo vnútra SR Bc. Michal Gallo
2. November 2022
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
ORPZ-KE_ZM_OKP10-3169-004-2022_2022
45,80 € Ministerstvo vnútra SR Bc. Pavol Dugas
2. November 2022
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
ORPZ-MI_ZM_OPP3-1964-2022_2022
42,72 € Ministerstvo vnútra SR Matúš Remák
26. Október 2022
Zmluva o ubytovaní
CPKE_ZM_ON-9-2022_2022
0,00 € Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Košice Mgr. KOVAĽOVÁ Juliána
28. Október 2022
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
ORPZ-TV_ZM_VO-157-003-2022_2022
51,10 € Ministerstvo vnútra SR Tomáš Jarecký
21. Október 2022
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
RHCP-SO_ZM_SO4-034489-004-2022_2022
42,72 € Ministerstvo vnútra SR Maroš Geroč
20. Október 2022
Dohoda o spolupráci a poskytnutí súčinnosti pri organizovaní medzinárodných automobilových pretekov 48. RALLY KOŠICE
KRPZ-KE_ZM_VO-6-001-2022-Z_2022
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Auto klub Košice
20. Október 2022
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
RHCP-SO_ZM_SO15-024085-007-2022_2022
50,72 € Ministerstvo vnútra SR Bc. Marek Divulit
20. Október 2022
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
RHCP-SO_ZM_SO4-034489-003-2022_2022
42,72 € Ministerstvo vnútra SR Maroš Geroč
20. Október 2022
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-9-103-2022_2022
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Ladislav Marcin
18. Október 2022
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
ORPZ-SN_ZM_OKP-679-2022_2022
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Ing. Zuzana Kranerová
18. Október 2022
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
RHCP-SO_ZM_SO15-024085-006-2022_2022
57,44 € Ministerstvo vnútra SR Peter Dudič
17. Október 2022
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-9-101-2022_2022
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Štefan Hatvaník
17. Október 2022
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-9-102-2022_2022
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Martin Marcin