Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (CP Košice, KR PZ v Košiciach)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. November 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
PPZ-HCP_ZM_SO17-009568-021-2023_2023
56,32 € Ministersvo vnútra SR Marek Hromada
27. November 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-116-2023_2023
0,00 € Ministersvo vnútra SR Ing. Stanislav Slaný
27. November 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
ORPZ-KE_ZM_OKP12-557-005-2023_2023
49,80 € Ministersvo vnútra SR Bc. Pavol Tóth
27. November 2023
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu.
CPKE_ZM_OMP-003211-010-2023_2023
30 000,00 € Ministersvo vnútra SR Ing. Eva Zdravecká
22. November 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
RHCP-SO_ZM_SO15-014272-024-2023_2023
43,96 € Ministersvo vnútra SR Bc. Marek Divulit
22. November 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
RHCP-SO_ZM_SO15-014272-025-2023_2023
43,96 € Ministersvo vnútra SR Bc. Marek Divulit
22. November 2023
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu.
CPKE_ZM_OMP-003080-012-2023_2023
50 000,00 € Ministersvo vnútra SR Ing. Karol Zeman
13. November 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-115-2023_2023
0,00 € Ministersvo vnútra SR Martin Marcin
10. November 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-113-2023_2023
0,00 € Ministersvo vnútra SR Bc. Martin Šeba
10. November 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-114-2023_2023
0,00 € Ministersvo vnútra SR Ladislav Marcin
9. November 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
ORPZ-KE_ZM_OKP12-3749-2023_2023
183,20 € Ministersvo vnútra SR Mgr. Jana Magyar
9. November 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
RHCP-SO_ZM_SO15-014272-023-2023_2023
43,96 € Ministersvo vnútra SR Bc. Marek Divulit
9. November 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
PPZ-HCP_ZM_SO17-009568-019-2023_2023
42,72 € Ministersvo vnútra SR Bc. Miroslav Potocký
9. November 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
PPZ-HCP_ZM_SO17-009568-020-2023_2023
56,32 € Ministersvo vnútra SR Marek Hromada
8. November 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
PPZ-HCP_ZM_SO12-016447-010-2023_2023
46,12 € Ministersvo vnútra SR Bc. Dominik Lukačko
8. November 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
ORPZ-TV_ZM_VO-33-006-2023_2023
52,30 € Ministersvo vnútra SR Tomáš Jarecký
7. November 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-108-2023_2023
0,00 € Ministersvo vnútra SR Peter Anna
7. November 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-109-2023_2023
0,00 € Ministersvo vnútra SR Mgr. Gabriela Cifraničová
7. November 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-110-2023_2023
0,00 € Ministersvo vnútra SR Ľubomír Popadič
7. November 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-111-2023_2023
0,00 € Ministersvo vnútra SR Štefan Hatvaník