Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (CP Košice, KR PZ v Košiciach)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. Január 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
ORPZ-TV_ZM_VO-18-2023_2023
52,30 € Ministerstvo vnútra SR Jozef Urban
17. Január 2023
Dohoda o splátkách č. CPKE-OF-2022/003766-006
CPKE_ZM_OF-003766-006-2022_2022
5 000,00 € Ministerstvo vnútra SR UND-03, akciová spoločnosť Košice
16. Január 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
ORPZ-MI_ZM_OPP3-111-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Matúš Remák
16. Január 2023
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1-94/2022-CPKE-ON
CPKE_ZM_ON-1-94-2022_2023
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra SR Gastroservis MM, s.r.o.
13. Január 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
ORPZ-TV_ZM_VO-33-2023_2023
51,10 € Ministerstvo vnútra SR Tomáš Jarecký
11. Január 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-016-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Róbert Žaludek
11. Január 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-017-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Štefan Hatvaník
11. Január 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-018-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Ladislav Marcin
11. Január 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
PPZ-HCP_ZM_SO12-057446-006-2022_2022
46,12 € Ministerstvo vnútra SR Bc. Dominik Lukačko
10. Január 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
ORPZ-KE_ZM_OPP5-97-035-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Bc. Radoslav Schutz
5. Január 2023
Dohoda o náhrade škody
CPKE_ZM_003306-005-2022_2022
206,11 € Miroslav Grissa Ministerstvo vnútra SR
5. Január 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
PPZ-HCP_ZM_SO17-009568-001-2023_2023
58,52 € Ministerstvo vnútra SR Marek Hromada
5. Január 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-011-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Martin Marcin
5. Január 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-010-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Mgr. Gabriela Cifraničová
5. Január 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Ľubomír Popadič
5. Január 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-014-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Jozef Blaho
5. Január 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-013-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Ing. Stanislav Slaný
5. Január 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-012-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Petet Anna
5. Január 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-015-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Bc. Martin Šeba
21. December 2022
Zmluva o výpožičke č. 1-78/2022-CPKE-ON
CPKE_ZM_ON-1-78-2022_2022
15 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Krajská prokuratúra