Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (CP Košice, KR PZ v Košiciach)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. September 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
ORPZ-KE_ZM_OPP7-218-2023_2023
52,30 € Ministersvo vnútra SR Jozef Urban
12. September 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
PPZ-HCP_ZM_SO17-009568-013-2023_2023
42,72 € Ministersvo vnútra SR Bc. Miroslav Potocký
11. September 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
ORPZ-TV_ZM_VO-33-004-2023_2023
52,30 € Ministersvo vnútra SR Tomáš Jarecký
11. September 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
RHCP-SO_ZM_SO15-014272-017-2023_2023
44,36 € Ministersvo vnútra SR Peter Dudič
7. September 2023
Zmluva o ubytovaní
CPKE_ZM_MP-3-2023_2023
0,00 € Ministersvo vnútra SR Marek Dutko
7. September 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-088-2023_2023
0,00 € Ministersvo vnútra SR Ľubomír Popadič
7. September 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-089-2023_2023
0,00 € Ministersvo vnútra SR Štefan Hatvaník
7. September 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-090-2023_2023
0,00 € Ministersvo vnútra SR Róbert Žaludek
7. September 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-091-2023_2023
0,00 € Ministersvo vnútra SR Ing. Stanislav Slaný
7. September 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-092-2023_2023
0,00 € Ministersvo vnútra SR Martin Marcin
7. September 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-093-2023_2023
0,00 € Ministersvo vnútra SR Ladislav Marcin
7. September 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-094-2023_2023
0,00 € Ministersvo vnútra SR Mgr. Gabriela Cifraničová
7. September 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-095-2023_2023
0,00 € Ministersvo vnútra SR Bc. Martin Šeba
7. September 2023
Kúpna zmluva č. 1-49/2023-CPKE-MP uzatvorená podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
CPKE_ZM_MP-1-49-2023_2023
8 200,00 € Ministersvo vnútra SR Obec Danišovce
6. September 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
ORPZ-KE_ZM_OKP12-557-003-2023_2023
137,40 € Ministersvo vnútra SR Bc. Pavol Tóth
31. August 2023
Nájomná zmluva č. 01/2023/NZ
CPKE_ZM_MP-1-76-2023_2023
Doplnená
10,00 € Košický samosprávny kraj SR v zastúpení Ministerstvom vnútra SR (CP Košice)
31. August 2023
Dohoda o náhrade škody
CPKE_ZM_002895-004-2023_2023
462,28 € Vladimír Berg Ministerstvo vnútra SR
25. August 2023
Bezodplatná výpožička
KRPZ-KE_ZM_OPP3-152-002-2023_2023
0,00 € Michal Bobaľ Ministerstvo vnútra SR
22. August 2023
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-002482-011-2023_2023
50 000,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Ing. Andrea Horňáková
16. August 2023
Dohoda o splátkach č. CPKE-OF-2023/002008-007
CPKE_ZM_OF-002008-007-2023_2023
634,75 € Slovenská republika - Ministersvo vnútra Slovenskej republiky Paulína Konrád