Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (CP Košice, KR PZ v Košiciach)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-001411-009-2024_2024
50 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Ing. Peter Bero
26. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-001635-009-2024_2024
50 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Ing. Tomáš Čižmár
26. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-001636-009-2024_2024
50 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Bc. Matúš Filický
21. Marec 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
PPZ-HCP_ZM_SO17-011174-007-2024_2024
55,20 € Ministerstvo vnútra SR Marek Hromada
18. Marec 2024
Zmluva č. 2-15/2024-CPKE-MP
CPKE_ZM_MP-2-15-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Key IT Solutions, s. r. o.
18. Marec 2024
Ukončenie platnosti Dohody č. 18/TV179/2KE/2022
CPKE_ZM_MP-2-16-2024_2024
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Ministerstvo vnútra SR
15. Marec 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
RHCP-SO_ZM_SO15-013162-008-2024_2024
44,36 € Ministerstvo vnútra SR Peter Dudič
12. Marec 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č.1-88/2023-CPKE-MP
CPKE_ZM_MP-1-88-2023_2024
0,00 € ALBE Group s.r.o. Ministerstvo vnútra SR
11. Marec 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-14-031-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Štefan Hatvaník
11. Marec 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-14-032-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Bc. Jozef Blaho
11. Marec 2024
Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky počas realizácie nadrozmernej dopravy a nadmernej dopravy
KRPZ-KE_ZM_VO-6-002-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR RUMIK s. r. o.
8. Marec 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM-OKP3-313-005-2024_2024
45,13 € Ministerstvo vnútra SR Bc. Michal Gallo
8. Marec 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OKP3-313-006-2024_2024
45,13 € Ministerstvo vnútra SR Bc. Pavol Dugas
7. Marec 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-14-025-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Peter Anna
7. Marec 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-14-026-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Ľubomír Popadič
7. Marec 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-14-027-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Ing. Stanislav Slaný
7. Marec 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-14-028-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Marin Marcin
7. Marec 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-14-029-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Mgr. Gabriela Cifraničová
7. Marec 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-14-030-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Ladislav Marcin
6. Marec 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
ORPZ-MI_ZM_OPP3-205-001-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Matúš Remák