Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (CP Košice, KR PZ v Košiciach)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Február 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-019-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Ing. Stanislav Slaný
8. Február 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
RHCP-HCP_ZM_SO12-016447-003-2023_2023
46,12 € Ministerstvo vnútra SR Bc. Dominik Lukačko
6. Február 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
PPZ-HCP_ZM_SO17-009568-003-2023_2023
42,72 € Ministerstvo vnútra SR Bc. Miroslav Potocký
2. Február 2023
Zmluva o nájme č. 1-73/2022-CPKE-ON
CPKE_ZM_ON-1-73-2022_2023
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra SR Slovenský rybársky zväz - Miestna organizácia Švedlár
1. Február 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
RHCP-SO_ZM_SO15-014272-003-2023_2023
44,36 € Ministerstvo vnútra SR Peter Dudič
25. Január 2023
Zmluva o nájme č.1-99/2022-CPKE-ON
CPKE_ZM_ON-1-99-2022_2023
366,67 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra SR INGELAND s.r.o.
26. Január 2023
Dohoda o ukončení zmluvy o nájme služobného bytu a dohody o zrážkách zo služobného príjmu č.p.: SE-OHZ1-2021/003182-004
CPKE_ZM_ON-1-7-2023_2023
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra SR Július Benedik
31. Január 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
ORPZ-TV_ZM_VO-33-001-2023_2023
51,10 € Ministerstvo vnútra SR Tomáš Jarecký
31. Január 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
RHCP-SO_ZM_SO15-014272-002-2023_2023
43,96 € Ministerstvo vnútra SR Bc. Marek Divulit
31. Január 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
RHCP-SO_ZM_SO6-017595-002-2023_2023
3,40 € Ministerstvo vnútra SR Ján Gelatič
30. Január 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
ORPZ-TV_ZM_VO-18-001-2023_2023
52,30 € Ministerstvo vnútra SR Jozef Urban
27. Január 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
RHCP-HCP_ZM_SO12-016447-002-2023_2023
46,12 € Ministerstvo vnútra SR Bc. Dominik Lukačko
27. Január 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
ORPZ-KE_ZM_OKP10-180-002-2023_2023
45,80 € Ministerstvo vnútra SR Bc. Pavol Dugas
27. Január 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
ORPZ-KE_ZM_OKP10-180-001-2023_2023
45,80 € Ministerstvo vnútra SR Bc. Michal Gallo
26. Január 2023
Zmluva o výpožičke č. 1-63/2022-CPKE-ON
CPKE_ZM_ON-1-63-2022_2023
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra SR Slovenská republika zastúpená Centrom právnej pomoci
25. Január 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
ORPZ-KE_ZM_OKP12-557-2023_2023
91,60 € Ministerstvo vnútra SR Bc. Pavol Tóth
24. Január 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
RHCP-SO_ZM_SO4-011502-002-2023_2023
42,72 € Ministerstvo vnútra SR Maroš Geroč
24. Január 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
PPZ-HCP_ZM_SO17-009568-002-2023_2023
42,72 € Ministerstvo vnútra SR Bc. Miroslav Potocký
18. Január 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
RHCP-SO_ZM_SO4-011502-001-2023_2023
42,72 € Ministerstvo vnútra SR Maroš Geroč
17. Január 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
RHCP-SO_ZM_SO15-014272-001-2023_2023
44,36 € Ministerstvo vnútra SR Peter Dudič