Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (CP Košice, KR PZ v Košiciach)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Marec 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
ORPZ-KE_ZM_OKP10-180-004-2023_2023
45,80 € Ministerstvo vnútra SR Bc. Pavol Dugas
9. Marec 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-036-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Mgr. Gabriela Cifraničová
9. Marec 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-033-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Štefan Hatvaník
9. Marec 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-034-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Róbert Žaludek
9. Marec 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-035-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Bc. Jozef Blaho
9. Marec 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
ORPZ-KE_ZM_OPP5-97-037-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Bc. Radoslav Schutz
8. Marec 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
PPZ-HCP_ZM_SO17-009568-006-2023_2023
42,72 € Ministerstvo vnútra SR Bc. Miroslav Potocký
8. Marec 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
PPZ-HCP_ZM_SO17-009568-007-2023_2023
42,72 € Ministerstvo vnútra SR Bc. Miroslav Potocký
6. Marec 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
ORPZ-MI_ZM_OPP3-111-001-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Matúš Remák
3. Marec 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-030-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Ľubomír Popadič
3. Marec 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-031-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Ladislav Marcin
3. Marec 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-032-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Ing. Stanislav Slaný
2. Marec 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
RHCP-SO_ZM_SO4-011502-003-2023_2023
42,72 € Ministerstvo vnútra SR Maroš Geroč
2. Marec 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
RHCP-SO_ZM_SO4-011502-004-2023_2023
42,72 € Ministerstvo vnútra SR Maroš Geroč
2. Marec 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-5-029-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Peter Anna
2. Marec 2023
Dohoda o použitísúkromného cestného motorového vozidla
SAKE_ZM-001079-2023_2023
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Mgr. Miriama Fialkovičová
28. Február 2023
Dohoda o ukončení zmluvy o výpožičke psa
KRPZ-KE_ZM_OPP3-81-001-2023_2023
0,00 € Ján Ruščančin Ministerstvo vnútra SR
28. Február 2023
Dohoda o ukončení zmluvy o výpožičke psa
KRPZ-KE_ZM_OPP3-82-001-2023_2023
0,00 € Martin Tupta Ministerstvo vnútra SR
28. Február 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
RHCP-SO_ZM_SO15-014272-006-2023_2023
43,96 € Ministerstvo vnútra SR Bc. Marek Divulit
27. Február 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
ORPZ-KE_ZM_OKP12-557-001-2023_2023
91,60 € Ministerstvo vnútra SR Bc. Pavol Tóth