Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (CP Košice, KR PZ v Košiciach)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. November 2022
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
ORPZ-KE_ZM_OKP12-1565-003-2022_2022
137,40 € Ministerstvo vnútra SR Bc. Pavol Tóth
30. November 2022
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
PPZ-HCP_ZM_SO17-029597-014-2022_2022
42,72 € Ministerstvo vnútra SR Bc. Miroslav Potocký
29. November 2022
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
RHCP-SO_ZM_SO15-024085-010-2022_2022
51,44 € Ministerstvo vnútra SR Peter Dudič
29. November 2022
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
RHCP-SO_ZM_SO15-024085-011-2022_2022
44,36 € Ministerstvo vnútra SR Peter Dudič
29. November 2022
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
ORPZ-TV_ZM_VO-158-004-2022_2022
52,30 € Ministerstvo vnútra SR Jozef Urban
25. November 2022
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
ORPZ-KE_ZM_OPP5-97-032-2022_2022
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Bc. Radoslav Schutz
25. November 2022
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-003274-009-2022_2022
4 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Milan Roth
25. November 2022
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-003426-010-2022_2022
50 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Mgr. Marián Jendričák
25. November 2022
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-003468-008-2022_2022
30 000,00 € Ministerstvo vnútra SR Michal Ondriš
24. November 2022
Kúpna zmluva č. SE-VO1-2022/004592-004
SE_ZM_VO1_004592-004-2022_2022
4 490,95 € DMC, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR
24. November 2022
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
ORPZ-TV_ZM_VO-157-004-2022_2022
51,10 € Ministerstvo vnútra SR Tomáš Jarecký
22. November 2022
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
RHCP-SO_ZM_SO15-024085-009-2022_2022
56,64 € Ministerstvo vnútra SR Bc.Marek Divulit
22. November 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1-64/2022-CPKE-ON
CPKE_ZM_ON-1-64-2022_2022
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra SR ASO VENDING s.r.o.
21. November 2022
Zmluva o dodávke a odbere tepla č. 228/22/2022
CPKE_ZM_ON-1-90-2022_2022
0,00 € Veolia Energia Východné Slovensko, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR
21. November 2022
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-9-113-2022_2022
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Martin Marcin
21. November 2022
Zmluva o poskytovaní služieb (stravovacie služby)
SE_ZM_VO1_004197-01-2022_2022
1 271 250,00 € Gastroservis MM, s.r.o. Ministerstvo vnútra SR
16. November 2022
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
ORPZ-KE_ZM_OKP10-3169-005-2022_2022
45,80 € Ministerstvo vnútra SR Bc. Michal Gallo
16. November 2022
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
ORPZ-KE_ZM_OKP10-3169-006-2022_2022
45,80 € Ministerstvo vnútra SR Bc. Pavol Dugas
16. November 2022
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
PPZ-NCODK_ZM_OENV9-20-2022_2022
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Ing. Radovan Morovský
14. November 2022
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
ORPZ-KE_ZM_OPP5-97-030-2022_2022
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Bc. Radoslav Schutz