Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (CP Košice, KR PZ v Košiciach)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Január 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
PPZ-HCP_ZM_SO17-011174-003-2024_2024
42,72 € Ministerstvo vnútra SR Bc. Miroslav Potocký
3. Január 2024
Dohoda o odklade splatnosti faktúry (číslo dohody 0000004895)
CPKE_ZM_MP-1-98-2023_2023
3 103,18 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ministerstvo vnútra SR
3. Január 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
PPZ-HCP_ZM_SO17-011174-001-2024_2024
55,20 € Ministerstvo vnútra SR Marek Hromada
26. September 2023
Zmluva o dodávke a odbere vody, odvádzaní odpadových vôd a realizácii úhrady
CPKE_ZM_MP-1-79-2023_2023
0,00 € Okresný súd Rožňava Ministerstvo vnútra SR
4. December 2023
Zmluva o ubytovaní
CPKE_ZM_OPU-003524-001-2023_2023
0,00 € Ministersvo vnútra SR PhDr. Katarína Čabalová, PhD.
4. December 2023
Zmluva o ubytovaní
CPKE_ZM_OPU-003524-002-2023_2023
0,00 € Ministersvo vnútra SR JUDr. Stanislav Gernát
15. December 2023
Rámcová zmluva o poskytnutí služby č. 1-90/2023-CPKE-MP
CPKE_ZM_MP-1-90-2023_2023
22 800,00 € KOSIT a. s. Ministerstvo vnútra SR
19. December 2023
Zmluva o nájme služobného bytu a dohoda o zrážkach zo mzdy č.p.: SE-OHZ4-2023/003299-061
SE_ZM_SE-OHZ4-003299-061-2023_2023
60,90 € Slovenská republika zastúpená Ministersvom vnútra Slovenskej republiky Zuzana Džudžová
22. December 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. IV/112/EO zo dňa 25. 01. 2005, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 16. 01. 2006
CPKE_D02_MP-1-80-2023_2023
2 180,48 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky DENTALGIA s.r.o.
29. December 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
ORPZ-TV_ZM_VO-33-007-2023_2023
56,30 € Ministerstvo vnútra SR Tomáš Jarecký
29. December 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OKP3-1422-013-2023_2023
45,13 € Ministerstvo vnútra SR Bc. Michal Gallo
29. December 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OKP3-1422-014-2023_2023
45,13 € Ministerstvo vnútra SR Bc. Pavol Dugas
22. December 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OKP3-1422-012-2023_2023
45,13 € Ministerstvo vnútra SR Bc. Pavol Dugas
22. December 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
RHCP-SO_ZM_SO15-014272-041-2023_2023
44,36 € Ministerstvo vnútra SR Peter Dudič
21. December 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
RHCP-SO_ZM_SO15-014272-040-2023_2023
6,40 € Ministerstvo vnútra SR Radoslav Sokolovič
20. December 2023
Dohoda o odklade splatnosti faktúry (číslo dohody 0000004880)
CPKE_ZM_ON-1-96-2023_2023
1 334,91 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ministerstvo vnútra SR
20. December 2023
Dohoda o odklade splatnosti faktúry (číslo dohody 0000004873)
CPKE_ZM_ON-1-97-2023_2023
3 144,92 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Ministerstvo vnútra SR
19. December 2023
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
RHCP-SO_ZM_SO1-070792-002-2023_2023
4,60 € Ministersvo vnútra SR Ján Gelatič
19. December 2023
Dohoda o odklade splatnosti faktúry (číslo dohody 0000004870)
CPKE_ZM_MP-1-94-2023_2023
206,46 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Ministerstvo vnútra SR
19. December 2023
Dohoda o odklade splatnosti faktúry (číslo dohody 0000004869)
CPKE_ZM_MP-1-95-2023_2023
2 062,28 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Ministerstvo vnútra SR