Centrálny register zmlúv

Ministerstvo vnútra SR (CP Košice, KR PZ v Košiciach)

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Jún 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
ORPZ-MI_ZM_OPP-261-001-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Bartolomej Danč
18. Jún 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-14-051-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Ing. Stanislav Slaný
18. Jún 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-14-052-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Mgr. Gabriela Cifraničová
18. Jún 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-14-053-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Štefan Hatvaník
18. Jún 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-14-054-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Ľubomír Popadič
18. Jún 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-14-055-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Peter Anna
18. Jún 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-14-056-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Ladislav Marcin
18. Jún 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-14-057-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Bc. Jozef Blaho
10. Jún 2024
Zmluva o ubytovaní
CPKE_ZM_MP-8-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Košice Ing. CSORBA Michal
29. Máj 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
PPZ_HCP_ZM_SO17-011174-013-2024_2024
55,20 € Ministerstvo vnútra SR Marek Hromada
28. Máj 2024
Dohoda o urovnaní č. 2-23/2024-CPKE-MP
CPKE_ZM_MP-2-23-2024_2024
2 647,85 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Ing. Vladimír Bodnár, Ing. Jozef Bodnár,Ing. Igor Bodnár
23. Máj 2024
Dohoda o spolupráci pri organizovaní medzinárodných automobilových pretekov veteránov 500KM SLOVENSKÝCH FIVA WORLD RALLY SLOVAKIA 2024
KRPZ-KE_ZM_VO-8-008-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Design Veteran Car Club
22. Máj 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-14-050-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Mgr. Gabriela Cifraničová
22. Máj 2024
Zmluva o ubytovaní
CPKE_ZM_MP-7-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Rastislav Petranič
22. Máj 2024
Dohoda o zániku zmluvy č. 30-000168821PO2023
CPKE_ZM_MP-2-35-2024_2024
0,00 € Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. Ministerstvo vnútra SR
21. Máj 2024
Zmluva o nájme č. 2-6/2024-CPKE-MP
CPKE_ZM_MP-2-6-2024_2024
7 300,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Malfy Apartments, s.r.o.
21. Máj 2024
Dohoda o skončení Zmluvy o nájme č. 1-72/2023-CPKE-MP
CPKE_ZM_MP-2-33-2024_2024
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky JUDr. Tomáš Tomovčík
21. Máj 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OKP3-313-013-2024_2024
45,13 € Ministerstvo vnútra SR Bc. Michal Gallo
21. Máj 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OKP3-313-014-2024_2024
45,13 € Ministerstvo vnútra SR Bc. Pavol Dugas
20. Máj 2024
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
KRPZ-KE_ZM_OPO-14-047-2024_2024
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Ľubomír Popadič