Centrálny register zmlúv

Environmentálny fond

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Máj 2012
Z M L U V A č. 85456 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
85456 08U01
52 967,00 € Environmentálny fond Obec Vyšná Rybnica, okres Sobrance
10. Máj 2012
Z M L U V A č. 85829 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
85829 08U01
150 000,00 € Environmentálny fond Obec Vyšný Kubín, okres Dolný Kubín
10. Máj 2012
Z M L U V A č. 85467 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
85467 08U01
196,39 € Environmentálny fond Obec Záhor, okres Sobrance
10. Máj 2012
Z M L U V A č. 86253 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
86253 08U01
190 231,00 € Environmentálny fond Obec Záborské, okres Prešov
10. Máj 2012
Z M L U V A č. 86263 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
86263 08U01
Doplnená
47 425,00 € Environmentálny fond Obec Župčany, okres Prešov
10. Máj 2012
Z M L U V A č. 85973 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
85973 08U01
188 798,00 € Environmentálny fond Obec Zemné, okres Nové Zámky
10. Máj 2012
Z M L U V A č. 85955 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
85955 08U01
49 654,00 € Environmentálny fond Obec Beňadovo, okres Námestovo
10. Máj 2012
Z M L U V A č. 85446 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
85446 08U01
68 500,00 € Environmentálny fond Obec Žirany, okres Nitra
10. Máj 2012
Z M L U V A č. 86198 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
86198 08U01
48 928,00 € Environmentálny fond Obec Beňatina, okres Sobrance
10. Máj 2012
Z M L U V A č. 85308 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
85308 08U01
197 994,00 € Environmentálny fond Obec Cejkov, okres Trebišov
10. Máj 2012
Z M L U V A č. 85545 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
85545 08U01
70 100,00 € Environmentálny fond Obec Čertižné, okres Medzilaborce
10. Máj 2012
Z M L U V A č. 85464 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
85464 08U01
53 947,00 € Environmentálny fond Obec Červená Voda, okres Sabinov
10. Máj 2012
Z M L U V A č. 85448 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
85448 08U01
58 600,00 € Environmentálny fond Obec Červenica pri Sabinove, okres Sabinov
10. Máj 2012
Z M L U V A č. 85441 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
85441 08U01
68 856,00 € Environmentálny fond Obec Drienica, okres Sabinov
10. Máj 2012
Z M L U V A č. 86207 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
86207 08U01
193 738,00 € Environmentálny fond Obec Hatné, okres Považská Bystrica
10. Máj 2012
Z M L U V A č. 85155 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
85155 08U01
198 416,00 € Environmentálny fond Obec Hriadky, okres Trebišov
10. Máj 2012
Z M L U V A č. 86245 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
86245 08U01
106 359,00 € Environmentálny fond Obec Hrubá Borša, okres Senec
10. Máj 2012
Z M L U V A č. 85945 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
85945 08U01
Doplnená
126 203,00 € Environmentálny fond Obec Hruštín, okres Námestovo
10. Máj 2012
Z M L U V A č. 86277 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
86277 08U01
194 235,00 € Environmentálny fond Obec Čenkovce, okres Dunajská Streda
10. Máj 2012
Z M L U V A č. 86033 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
86033 08U01
129 100,00 € Environmentálny fond Obec Hýľov, okres Košice-okolie