Centrálny register zmlúv

Environmentálny fond

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. November 2023
Z M L U V A č. 231716 08U03 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
231716 08U03
42 420,00 € Environmentálny fond Obec Krtovce
28. November 2023
Z M L U V A č. 231397 08U03 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
231397 08U03
59 796,00 € Environmentálny fond Obec Šarišské Dravce
28. November 2023
Z M L U V A č. 231770 08U03 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
231770 08U03
50 000,00 € Environmentálny fond Obec Kurimany
28. November 2023
Z M L U V A č. 231149 08U03 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
231149 08U03
79 992,00 € Environmentálny fond Obec Zemplínske Kopčany
28. November 2023
Z M L U V A č. 232017 08U03 o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu
232017 08U03
174 150,00 € Environmentálny fond Mesto Nová Dubnica
28. November 2023
Z M L U V A č. 231950 08U03 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
231950 08U03
6 000,00 € Environmentálny fond Obec Nižná Slaná
28. November 2023
Z M L U V A č. 230898 08U03 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
230898 08U03
79 992,00 € Environmentálny fond Obec Kašov
28. November 2023
Z M L U V A č. 231038 08U03 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
231038 08U03
79 952,00 € Environmentálny fond Obec Vajkovce
28. November 2023
Z M L U V A č. 231423 08U03 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
231423 08U03
72 220,00 € Environmentálny fond Obec Doľany
28. November 2023
Z M L U V A č. 231024 08U03 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
231024 08U03
33 410,00 € Environmentálny fond Obec Slanská Huta
28. November 2023
Z M L U V A č. 230860 08U03 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
Z M L U V A č. 231024 08U03 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
45 180,00 € Environmentálny fond Obec Trnavá Hora
28. November 2023
Z M L U V A č. 231870 08U03 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
231870 08U03
191 700,00 € Environmentálny fond Obec Sliepkovce
28. November 2023
Z M L U V A č. 231848 08U03 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
231848 08U03
80 000,00 € Environmentálny fond Obec Babindol
28. November 2023
Z M L U V A č. 230060 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
230060
400 000,00 € Environmentálny fond Mesto Poltár
28. November 2023
Z M L U V A č. 231283 08U03 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
231283 08U03
23 880,00 € Environmentálny fond Obec Kuzmice
28. November 2023
Z M L U V A č. 231521 08U03 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
231521 08U03
73 711,00 € Environmentálny fond Obec Vyšná Slaná
28. November 2023
Z M L U V A č. 231222 08U03 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
231222 08U03
79 754,00 € Environmentálny fond Obec Bánovce nad Ondavou
28. November 2023
Z M L U V A č. 231127 08U03 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
231127 08U03
79 516,00 € Environmentálny fond Obec Chotča
28. November 2023
Z M L U V A č. 230448 08U02 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
230448 08U02
270 880,00 € Environmentálny fond Materská škola, I. Hatvaniho 1759/13, Rimavská Sobota
27. November 2023
Z M L U V A č. 230729 08U02 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO FONDU FORMOU DOTÁCIE
230729 08U02
84 607,00 € Environmentálny fond Obec Malá Mača