Centrálny register zmlúv

Environmentálny fond

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Máj 2012
Z M L U V A č. 86509 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
86509 08U01
5 505,00 € Environmentálny fond Obec Brestovec, okres Komárno
10. Máj 2012
Z M L U V A č. 86565 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
86565 08U01
23 534,00 € Environmentálny fond Obec Čenkovce, okres Dunajská Streda
10. Máj 2012
Z M L U V A č. 86606 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
86606 08U01
22 688,00 € Environmentálny fond Obec Čierna Voda, okres Galanta
10. Máj 2012
Z M L U V A č. 86586 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
86586 08U01
18 693,00 € Environmentálny fond Obec Čierny Brod, okres Galanta
10. Máj 2012
Z M L U V A č. 86161 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
86161 08U01
68 795,00 € Environmentálny fond Obec Jatov, okres Nové Zámky
10. Máj 2012
Z M L U V A č. 86654 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
86654 08U01
22 799,00 € Environmentálny fond Obec Diakovce, okres Šaľa
10. Máj 2012
Z M L U V A č. 86265 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
86265 08U01
191 238,00 € Environmentálny fond Obec Košolná, okres Trnava
10. Máj 2012
Z M L U V A č. 86510 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
86510 08U01
22 000,00 € Environmentálny fond Obec Dobrohošť, okres Dunajská Streda
10. Máj 2012
Z M L U V A č. 86657 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
86657 08U01
16 042,00 € Environmentálny fond Obec Dolný Štál, okres Dunajská Streda
10. Máj 2012
Z M L U V A č. 86597 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
86597 08U01
15 878,00 € Environmentálny fond Obec Dubník, okres Nové Zámky
10. Máj 2012
Z M L U V A č. 86511 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
86511 08U01
22 500,00 € Environmentálny fond Obec Dunajský Klátov, okres Dunajská Streda
10. Máj 2012
Z M L U V A č. 86646 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
86646 08U01
18 790,00 € Environmentálny fond Obec Hažín, okres Michalovce
10. Máj 2012
Z M L U V A č. 85371 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
85371 08U01
200 000,00 € Environmentálny fond Obec Lopúchov, okres Bardejov
10. Máj 2012
Z M L U V A č. 85667 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
85667 08U01
100 994,00 € Environmentálny fond Obec Malý Slavkov, okres Kežmarok
10. Máj 2012
Z M L U V A č. 86162 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
86162 08U01
189 206,00 € Environmentálny fond Obec Mužla, okres Nové Zámky
10. Máj 2012
Z M L U V A č. 85122 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
85122 08U01
47 960,00 € Environmentálny fond Obec Nitrianske Hrnčiarovce, okres Nitra
10. Máj 2012
Z M L U V A č. 85969 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
85969 08U01
71 667,00 € Environmentálny fond Obec Novoť, okres Námestovo
10. Máj 2012
Z M L U V A č. 86304 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
86304 08U01
181 100,00 € Environmentálny fond Obec Pernek, okres Malacky
10. Máj 2012
Z M L U V A č. 85873 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
85873 08U01
62 428,00 € Environmentálny fond Mesto Poltár, okres Poltár
10. Máj 2012
Z M L U V A č. 86258 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
86258 08U01
199 170,00 € Environmentálny fond Obec Pružina, okres Považská Bystrica