Centrálny register zmlúv

Environmentálny fond

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
9. Máj 2012
Z M L U V A č. 85518 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
85518 08U01
123 150,00 € Environmentálny fond Obec Pušovce, okres Prešov
9. Máj 2012
Z M L U V A č. 85397 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
85397 08U01
47 190,00 € Environmentálny fond Obec Nižná Rybnica, okres Sobrance
9. Máj 2012
Z M L U V A č. 85976 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
85976 08U01
52 950,00 € Environmentálny fond Obec Slivník, okres Trebišov
9. Máj 2012
Z M L U V A č. 85618 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
85618 08U01
198 650,00 € Environmentálny fond Obec Nová Ves nad Žitavou, okres Nitra
9. Máj 2012
Z M L U V A č. 85457 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
85457 08U01
198 296,00 € Environmentálny fond Obec Šarišská Trstená, okres Prešov
9. Máj 2012
Z M L U V A č. 86180 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
86180 08U01
51 205,00 € Environmentálny fond Obec Šindliar, okres Prešov
9. Máj 2012
Z M L U V A č. 85723 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
85723 08U01
150 011,00 € Environmentálny fond Obec Veľká nad Ipľom, okres Lučenec
10. Máj 2012
Z M L U V A č. 85106 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
85106 08U01
199 983,00 € Environmentálny fond Obec Oponice, okres Topoľčany
10. Máj 2012
Z M L U V A č. 85731 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
85731 08U01
33 824,00 € Environmentálny fond Obec Prenčov, okres Banská Štiavnica
10. Máj 2012
Z M L U V A č. 86183 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
86183 08U01
197 931,00 € Environmentálny fond Obec Pusté Úľany, okres Galanta
10. Máj 2012
Z M L U V A č. 85604 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
85604 08U01
199 208,00 € Environmentálny fond Obec Rimavská Seč, okres Rimavská Sobota
10. Máj 2012
Z M L U V A č. 86027 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
86027 08U01
93 906,00 € Environmentálny fond Obec Rudník, okres Myjava
10. Máj 2012
Z M L U V A č. 85475 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
85475 08U01
Doplnená
198 650,00 € Environmentálny fond Obec Svätoplukovo, okres Nitra
10. Máj 2012
Z M L U V A č. 85543 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
85543 08U01
56 000,00 € Environmentálny fond Obec Šurianky, okres Nitra
10. Máj 2012
Z M L U V A č. 86156 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
86156 08U01
122 784,00 € Environmentálny fond Obec Veselé, okres Piešťany
10. Máj 2012
Z M L U V A č. 85368 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
85368 08U01
102 589,00 € Environmentálny fond Obec Vinohrady nad Váhom, okres Galanta
10. Máj 2012
Z M L U V A č. 85482 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
85482 08U01
45 208,00 € Environmentálny fond Obec Víťaz, okres Prešov
10. Máj 2012
Z M L U V A č. 85676 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
85676 08U01
188 790,00 € Environmentálny fond Mesto Vráble, okres Nitra
10. Máj 2012
Z M L U V A č. 86016 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
86016 08U01
198,53 € Environmentálny fond Obec Vydrná, okres Púchov
10. Máj 2012
Z M L U V A č. 86024 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
86024 08U01
52 250,00 € Environmentálny fond Obec Vojčice, okres Trebišov