Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Environmentálny fond

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
26. Október 2022
Z M L U V A č. E3987 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie (
E3987 08U02
Doplnená
154 850,00 € 00310905 Mesto Partizánske
20. November 2017
MANDÁTNA ZMLUVA na zabezpečenie komplexných poradensko-konzultačných služieb a služieb v oblasti verejného obstarávania
MANDÁTNA ZMLUVA
43,20 € 4procurement s.r.o. Environmentálny fond
7. September 2022
Rámcová zmluva o poskytovaní právnych služieb
N/A
75,00 € Advokátska kancelária AK ZAHRADNIK & Spol., s. r. o. Environmentálny fond
11. November 2022
Čiastková zmluva o poskytovaní právnych služieb
N/A
61 875,00 € AK ZAHRADNIK & Spol., s. r. o. Environmentálny fond
11. November 2022
Čiastková zmluva o poskytovaní právnych služieb
N/A
48 000,00 € AK ZAHRADNIK & Spol., s. r. o. Environmentálny fond
28. Jún 2022
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
18 000,00 € Asseco Central Europe, a.s. Environmentálny fond
25. Apríl 2014
ZMLUVA O PREDAJI MOTOROVÉHO VOZIDLA
ZMLUVA O PREDAJI MOTOROVÉHO VOZIDLA
23 251,00 € Auto Unicom Zvolen, s.r.o. Environmentálny fond
14. September 2012
Zamestnávateľská zmluva DDS
107004261
0,00 € AXA Environmentálny fond
30. September 2013
ZMLUVA o poskytovaní prác a služieb
ZMLUVA o poskytovaní prác a služieb
Doplnená
72,00 € B.P.O. s.r.o. Environmentálny fond
6. August 2015
Zmluva o poskytovaní servisných služieb SLA (Service Level Agreement)
Zmluva o poskytovaní servisných služieb SLA
0,00 € BIOMETRIC spol. s r.o. Environmentálny fond
26. Október 2016
Zmluva o poskytovaní servisných služieb SLA
2610016
180,00 € BIOMETRIC spol. s r.o. Environmentálny fond
9. August 2012
Zmluva o dielo
ZoD Biometrics
Doplnená
1 132,00 € Biometrics, spol. s r.o. Environmentálny fond
3. Február 2011
Zmluva o servisnrj službe
1/2011
3,60 € CWS - boco Slovensko s.r.o Environmentálny fond
13. Január 2015
ZMLUVA O SERVISNEJ SLUŽBE č. 01/2015
ZMLUVA O SERVISNEJ SLUŽBE č. 01/2015
0,00 € CWS-boco Slovensko s. r. o. Environmentálny fond
5. November 2021
Zmluva o zachovávaní mlčanlivostia výmenedôverných informácií uzatvorená podľa § 269 ods. 2, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodnýzákonník, v znení neskorších predpisov
N/A
0,00 € ČSOB Advisory, s.r.o. Environmentálny fond
5. November 2021
ZMLUVA uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
N/A
19 800,00 € ČSOB Advisory, s.r.o. Environmentálny fond
4. September 2012
Dodatok č.4 k Zmluve o vydávaní firemných kariet Diners Club
Dodatok č.4
0,00 € Diners Club CS, s.r.o. Environmentálny fond
11. Júl 2022
Dohoda o pristúpení k Rámcovej dohode o poskytnutí služieb hromadného stravovania zamestnancov formou elektronických stravovacích kariet uzatvorenej v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov č. 112/2022
bez čísla zo dňa 6.7.2022
362 880,00 € DOXX – Stravné lístky, spol. s r.o. Environmentálny fond
10. Február 2011
Dodatok č. 1/2011
2/2011
0,00 € Edenred Slovakia, s.r.o Environmentálny fond
27. November 2020
Z m l u v a o p o s k y t n u t í s l u ž i e b „Informačný systém na podávanie a spracovanie žiadostí o poskytnutie podpory z EF”
Z m l u v a o p o s k y t n u t í s l u ž i e b „Informačný systém na podávanie a spracovanie žiadostí o poskytnutie podpory z EF”
Doplnená
22 656,00 € Ellman s.r.o. Environmentálny fond