Centrálny register zmlúv

Environmentálny fond

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
15. Máj 2012
Z M L U V A č. 86610 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
86610 08U01
Doplnená
17 546,00 € Environmentálny fond Obec Michal na Ostrove, okres Dunajská Streda
15. Máj 2012
Z M L U V A č. 86589 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
86589 08U01
18 505,00 € Environmentálny fond Obec Moča, okres Komárno
15. Máj 2012
Z M L U V A č. 86138 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
86138 08U01
153 732,00 € Environmentálny fond Obec Šalgovce, okres Topoľčany
15. Máj 2012
Z M L U V A č. 85431 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
85431 08U01
109 076,00 € Environmentálny fond Obec Lúka, okres Nové Mesto nad Váhom
15. Máj 2012
Z M L U V A č. 86285 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
86285 08U01
199 160,00 € Environmentálny fond Obec Suchá nad Parnou, okres Trnava
15. Máj 2012
Z M L U V A č. 85533 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
85533 08U01
198 778,00 € Environmentálny fond Obec Biely Kostol, okres Trnava
15. Máj 2012
Z M L U V A č. 85646 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
85646 08U01
36 883,00 € Environmentálny fond Obec Budkovce, okres Michalovce
15. Máj 2012
Z M L U V A č. 85161 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
85161 08U01
198 290,00 € Environmentálny fond Obec Diviacka Nová Ves, okres Prievidza
15. Máj 2012
Z M L U V A č. 85875 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
85875 08U01
199 292,00 € Environmentálny fond Obec Dubinné, okres Bardejov
15. Máj 2012
Z M L U V A č. 85946 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
85946 08U01
69 776,00 € Environmentálny fond Obec Farná, okres Levice
15. Máj 2012
Z M L U V A č. 85682 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
85682 08U01
31 523,00 € Environmentálny fond Obec Hažín, okres Michalovce
15. Máj 2012
Z M L U V A č. 86622 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
86622 08U01
17 236,00 € Environmentálny fond Obec Jatov, okres Nové Zámky
15. Máj 2012
Z M L U V A č. 86772 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
86772 08U01
51 365,00 € Environmentálny fond Obec Kátlovce, okres Trnava
15. Máj 2012
Z M L U V A č. 86125 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
86125 08U01
97 962,00 € Environmentálny fond Obec Klčov, okres Levoča
15. Máj 2012
Z M L U V A č. 86393 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
86393 08U01
22 801,00 € Environmentálny fond Obec Moravany nad Váhom, okres Piešťany
15. Máj 2012
Z M L U V A č. 86532 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
86532 08U01
1 316,00 € Environmentálny fond Obec Mostová, okres Galanta
15. Máj 2012
Z M L U V A č. 86628 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
86628 08U01
21 802,00 € Environmentálny fond Obec Mužla, okres Nové Zámky
15. Máj 2012
Z M L U V A č. 85677 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
85677 08U01
44 682,00 € Environmentálny fond Obec Lastomír, okres Michalovce
15. Máj 2012
Z M L U V A č. 85762 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
85762 08U01
50 585,00 € Environmentálny fond Obec Laškovce, okres Michalovce
15. Máj 2012
Z M L U V A č. 86612 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
86612 08U01
22 842,00 € Environmentálny fond Obec Nová Dedinka, okres Senec