Centrálny register zmlúv

Environmentálny fond

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Máj 2012
Z M L U V A č. 86653 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
86653 08U01
16 780,00 € Environmentálny fond Obec Kamenný Most, okres Nové Zámky
14. Máj 2012
Z M L U V A č. 86614 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
86614 08U01
18 491,00 € Environmentálny fond Obec Kapušianske Kľačany, okres Michalovce
14. Máj 2012
Z M L U V A č. 86560 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
86560 08U01
20 000,00 € Environmentálny fond Obec Kľúčovec, okres Dunajská Streda
14. Máj 2012
Z M L U V A č. 86635 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
86635 08U01
16 788,00 € Environmentálny fond Obec Kolíňany, okres Nitra
2. Október 2012
Z M L U V A č. 86626 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
86626 08U01
21 129,00 € Environmentálny fond Obec Komoča, okres Nové Zámky
14. Máj 2012
Z M L U V A č. 86464 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
86464 08U01
9 288,00 € Environmentálny fond Obec Kostolné Kračany, okres Dunajská Streda
14. Máj 2012
Z M L U V A č. 86562 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
86562 08U01
Doplnená
22 647,00 € Environmentálny fond Obec Kravany nad Dunajom, okres Komárno
14. Máj 2012
Z M L U V A č. 86665 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
86665 08U01
18 918,00 € Environmentálny fond Obec Ladice, okres Zlaté Moravce
14. Máj 2012
Z M L U V A č. 86655 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
86655 08U01
22 000,00 € Environmentálny fond Obec Lúč na Ostrove, okres Dunajská Streda
14. Máj 2012
Z M L U V A č. 86659 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
86659 08U01
23 000,00 € Environmentálny fond Obec Mad, okres Dunajská Streda
14. Máj 2012
Z M L U V A č. 86553 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
86553 08U01
17 546,00 € Environmentálny fond Obec Malé Dvorníky, okres Dunajská Streda
14. Máj 2012
Z M L U V A č. 86206 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
86206 08U01
Doplnená
69 187,00 € Environmentálny fond Obec Stupné, okres Považská Bystrica
14. Máj 2012
Z M L U V A č. 86618 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
86618 08U01
20 000,00 € Environmentálny fond Obec Malé Raškovce, okres Michalovce
14. Máj 2012
Z M L U V A č. 86275 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
86275 08U01
Doplnená
197 780,00 € Environmentálny fond Obec Trstín, okres Trnava
14. Máj 2012
Z M L U V A č. 85193 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
85193 08U01
51 756,00 € Environmentálny fond Obec Veľká Tŕňa, okres Trebišov
14. Máj 2012
Z M L U V A č. 85732 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
85732 08U01
198 305,00 € Environmentálny fond Obec Vyšný Hrušov, okres Humenné
14. Máj 2012
Z M L U V A č. 86001 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
86001 08U01
126 557,00 € Environmentálny fond Obec Zákamenné, okres Námestovo
14. Máj 2012
Z M L U V A č. 85097 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
85097 08U01
67 922,00 € Environmentálny fond Obec Zbehy, okres Nitra
15. Máj 2012
Z M L U V A č. 86542 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
86542 08U01
23 739,00 € Environmentálny fond Obec Malinovo, okres Senec
15. Máj 2012
Z M L U V A č. 86636 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
86636 08U01
21 745,00 € Environmentálny fond Obec Marcelová, okres Komárno